Radisson Rewards vilkår og betingelser

1. DEFINITIONER FOR RADISSON REWARDS

2. MEDLEMSKAB AF RADISSON REWARDS

• Betingelser for deltagelse

• Tilmelding

• Medlemsforpligtelser

• Udløb af gyldighed for point og ophævelse af medlemskab

3. POINT

• Pointoptjening

• Indløsning af point

• Elitestatus

• Øvrige bestemmelser

4. GENERELT

• Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

• Ændringer eller ophævelse af ordningen

• Gældende lovgivning og fortolkning

• Løsning af tvist

5. KONTAKT OS

Det følgende erstatter alle tidligere vilkår og betingelser for Radisson Rewards™. Ved fortsat at være en del af Radisson Rewards efter ikrafttrædelsesdatoen accepterer du følgende:

Radisson Rewards™ er den globale hotel-bonusordning (“Radisson Rewards” eller det “Program”), som kan blive givet fra tid til anden til medlemmer af programmet (“medlemmer”, “du” eller “dine”) af Radisson Hospitality, Inc., dets tilknyttede virksomheder, datterselskaber og relaterede virksomheder (“Radisson”, “vi”, “os” eller “vores”). Radisson Rewards tilbyder sine medlemmer muligheden for at optjene og indløse point (på deltagende hoteller og hos partnere). Disse vilkår og betingelser (“Ordningens vilkår”) regulerer dit medlemskab og din deltagelse i Radisson Rewards, og det er dit eget ansvar at læse og forstå dem alle. Radisson kan til enhver tid og efter eget skøn samt uden varsel eller ansvar ophæve, ændre eller supplere Radisson Rewards eller ordningens fordele eller vilkår. Ved at blive eller forblive medlem af Radisson Rewards, og modtage og indløse point erklærer du, at du har læst, forstået og accepteret disse betingelser for ordningen og de ændringer, de fra tid til anden undergår. Medlemskab og fordele i forbindelse med ordningen tilbydes udelukkende efter Radissons eget skøn.

1. DEFINITIONER FOR RADISSON REWARDS

a. “Bonusovernatning” betyder en nat på et deltagende hotel, der betales ved indløsning af point. Bonusovernatninger er underlagt disse vilkår og betingelser såvel som betingelserne hos det deltagende hotel.

b. ”Bonusovernatninger” betyder ethvert ophold på et deltagende hotel, der inkluderer en eller flere bonusovernatninger.

c. ”Kvalificerende mad og drikkevarer” betyder bestemt mad og drikkevarer, der føres på din værelsesregning under et kvalificerende ophold.

d. ”Kvalificerende nat” betyder en nat på et deltagende hotel, der bookes til en kvalificerende pris.

e. “Kvalificerende pris” betyder en pris, som Radisson Hotels bookingsystem identificerer som berettiget til point. Kvalificerende pris inkluderer ikke, uden begrænsning, det følgende: medarbejderpriser; venne- og familiepriser; flypersonalepriser, rejsebureaupriser; visse kampagne- og pakkepriser; priser, der betales med værdikupon til en gratis overnatning samt andre gratis eller tilbyttede værelser; priser, der bookes igennem et online rejsebureau, uanset om de er direkte, auktions- eller budpriser; priser, der bookes og betales gennem en masterkonto inklusive gruppekonti og rejsearrangør-konti; samt visse andre priser, hvor der bookes gennem en tredjepart.

f. ”Kvalificerende ophold” betyder en eller flere på hinanden følgende kvalificerende overnatning(er) på samme deltagende hotel, uafhængigt af antallet af check-in eller check-ud, der forekommer i løbet af opholdet.

g. “Elitestatus” betyder et individuelt medlems status i Radisson Rewards, hvor der kan tilbydes andre og/eller yderligere fordele i forbindelse med ordningen alt efter status, som fra tid til anden vurderes og fastsættes ene og alene af Radisson.

h. ”Køb af arrangement” betyder antallet af USD, der bruges på det deltagende hotel til visse udgifter i forbindelse med møder, events og kongresser, eksklusive skat og drikkepenge.

i. "Ekspres-bonus" betyder fordele, tjenesteydelser og faciliteter, der tilbydes af et deltagende hotel, som medlemmer kan indløse point til.

j. “Deltagende hotel” betyder visse hoteller og ejendomme, som kontrolleres af Radisson-brands, heriblandt Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson og Country Inn & Suites by Radisson, samt andre brands eller koncepter, der kan være tilføjet af Radisson, som fra tid til anden kan give Radisson Rewards-medlemmer visse fordele. Deltagende hoteller samt ordningens fordele, som hvert deltagende hotel stiller til rådighed, kan til hver en tid ændres uden varsel. 

k. “Partnere” betyder tredjeparter og deres serviceudbydere, som fra tid til anden giver Radisson Rewards-medlemmer visse fordele. Partnere samt de fordele, de tilbyder, kan til hver en tid ændres uden varsel. Intet i ordningens vilkår vil eller har til hensigt at skabe et agentur, partnerskab eller joint venture-forhold mellem os og vores partnere.

l. ”Værelsesbetaling” betyder beløbet i USD, ud af den kvalificerende pris, der betales under et kvalificerende ophold. Værelsesbetalingen inkluderer ikke skat, diverse eller tredjepartsudgifter, der føres på værelsesregningen. Det kunne f.eks. være telefon eller anden kommunikationsservice, tøjvask, pay-per-view-film, underholdning, rekreationsfaciliteter, restauranter, banketter, catering, køb i gave- eller anden butik, lejere, sælgere eller koncessionshavere.

2. MEDLEMSKAB AF RADISSON REWARDS

a. Betingelser for deltagelse: Ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards er åbent for myndige personer. Radisson Rewards-medlemmer skal angive og ajourføre korrekt e-mailadresse samt fysisk adresse, hvilket inkluderer by, stat/provins og bopælsland. En person kan kun have ét Radisson Rewards-medlemskab og kan ikke optjene point på mere end én Radisson Rewards-konto. Medlemskab og deltagelse i Radisson Rewards er ugyldigt i tilfælde, hvor det er i strid med loven eller gældende bestemmelser.

b. Indmeldelse: Du kan ansøge om et Radisson Rewards-medlemskab på et deltagende hotel, online på www.radissonhotels.com/en-us/rewards eller telefonisk på nedenstående telefonnumre. Vi kan, efter eget skøn og uden ansvar over for dig, acceptere eller afvise din ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards. Hvis vi accepterer din ansøgning om medlemskab, opretter vi en Radisson Rewards-konto i dit navn. Hvis du tilmelder dig online, over telefonen eller ved at indsende en ansøgning på et deltagende hotel under et kvalificerende ophold, vil du modtage dit Radisson Rewards-medlemskab via e-mail sammen med en anmodning om at aktivere din konto online, hvor du kan få adgang til alle kontooplysninger.

c. Medlemsforpligtelser: Som medlem af Radisson Rewards accepterer du at overholde disse vilkår for ordningen, vores partneres gældende vilkår og betingelser samt alle gældende love og bestemmelser. Du accepterer, at din deltagelse i Radisson Rewards er helt for egen risiko. Du accepterer, at hvis du har indsigelser mod nogen af ​​ordningens regler eller eventuelle ændringer heraf eller på anden måde er blevet utilfreds med Radisson Rewards, er din eneste mulighed at opsige dit medlemskab. Du accepterer, at du er ansvarlig for at begrænse adgangen til og bevare fortroligheden af dit Radisson Rewards-medlemsnummer, konto og adgangskode. Du accepterer også, at du straks skal give os besked, hvis dit Radisson Rewards-medlemskort bliver væk eller stjålet, eller hvis du har mistanke om, at din adgangskode er blevet stjålet eller på anden vis kompromitteret. Du accepterer, at du altid vil give os korrekte oplysninger samt straks underrette os om enhver ændring i dine oplysninger. Du accepterer, at modtagelsen af Radisson Rewards-medlemsfordele kan være skattepligtige, og du accepterer, at enhver skattepligt i forbindelse med dit medlemskab i Radisson Rewards, inklusive evt. afsløring, udelukkende er dit eget ansvar.

d. Udløb af gyldighed for point og ophævelse af medlemskab:

i. Udløb af gyldighed for point: Hvis der ikke er nogen point-aktivitet på din Radisson Rewards-konto over en periode på 24 måneder, kan vi, til enhver tid og efter eget skøn samt uden ansvar overfor dig, annullere og ophæve alle eller nogle af dine point.

ii. Opsigelse af dit medlemskab i Radisson Rewards af dig: Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Radisson Rewards ved at kontakte os.

iii. Andre ændringer eller annullering af dit Radisson Rewards-medlemskab foretaget af os: Ud over ovenstående kan vi, til enhver tid og efter eget skøn samt uden varsel eller ansvar overfor dig, (i) ændre, midlertidigt inddrage eller ophæve dit Radisson Rewards-medlemskab; (ii) ændre, midlertidigt inddrage eller ophæve din elitestatus; (iii) ændre, midlertidigt inddrage eller annullere alle eller nogle af dine point; (iv) ændre, ugyldiggøre eller annullere din indløsning af point. Vi kan udføre disse handlinger for Radisson Rewards bekvemmelighed, eller hvis der er rimeligt grundlag, efter eget skøn, for at mistænke, at (i) du har overtrådt eller bruger ordningen på en måde, der ikke lever op til disse ordningsvilkår, hensigten med ordningen eller en del af ordningen; (ii) du har misbrugt eller fejlagtigt brugt Radisson Rewards; (iii) din kontoaktivitet eller dit medlemsstatus involverer eller er resultatet af svindel, uærlighed, tyveri eller andre ulovlige og upassende metoder; (iv) du bevidst forsøger at opnå eller opretholde mere end én Radisson Rewards-konto; (v) dit medlemskab eller din deltagelse i Radisson Rewards er i strid med gældende lovgivning, vilkår eller bestemmelser; (vi) vores levering af ydelser i henhold til Radisson Rewards overtræder gældende lovgivning, vilkår eller bestemmelser; eller (vii) du undlader at betale skyldige beløb, eller deltager i misbrug, upassende, stødende, eller fjendtlig adfærd i forbindelse med Radisson Rewards, deltagende hoteller, Radisson eller vores partnere eller deres respektive funktionærer, ledelse, agenter, ansatte, repræsentanter eller gæster. Disse rettigheder er i tillæg til andre retsmidler, som kan være til rådighed for os i henhold til gældende lovgivning, og vi har ret til at træffe passende administrative og/eller retslige skridt, herunder, uden begrænsning, strafferetlig eller civilretlig forfølgelse, som vi, efter eget skøn, finder nødvendig.

iv. Virkning af ophævelse: Hvis dit medlemskab i Radisson Rewards ophæves, vil din Radisson Rewards-konto blive lukket, og alle point på din Radisson Rewards-konto blive annulleret, ugyldige og ikke-brugbare til indløsning. Hvis vi ændrer, midlertidigt inddrager, ophæver eller annullerer alle eller nogle af dine point, vil disse point blive fjernet fra din Radisson Rewards-konto og vil ikke længere være tilgængelige.

3. Point

a. Pointoptjening:

i. På deltagende hoteller: Radisson Rewards-medlemmer kan optjene 20 point pr. USD, som du bruger på kvalificerende hotelovernatninger samt de måltider og drikkevarer, som føres på værelsesregningen. Rabatten gælder ikke afgifter eller drikkepenge, alkohol, roomservice, spisning på værelset, catering/banketter eller grupper eller selskaber på seks eller flere. Medlemmer skal oplyse deres Radisson Rewards-nummer på bookingtidspunktet eller ved indtjekning. Hvis et hotel ophører med at være et deltagende hotel, efter du har foretaget en booking, men før dit kvalificerende ophold, vil du ikke optjene point for dette ophold, og du vil ikke blive krediteret for nogen kvalificerende overnatninger/ophold, der kan anvendes til at optjene elitestatus.

Point betragtes som optjente, når opholdet er afsluttet, alle udgifter fuldt ud betalt, og dine point er blevet indsat på din konto. Point kan ikke indløses, før et kvalificerende ophold er blevet gennemført, betalt og tilføjet din konto. Der kan kun optjenes point af ét Radisson Rewards-medlem pr. kvalificerende ophold, og dette medlem skal fremgå på bookingen og være den registrerede gæst.

Du kan optjene point på op til tre værelser, der er booket under samme booking, men kredit for flere værelser skal være angivet på eller før tidspunktet for indtjekning, og medlemmet skal fremgå på bookingen for mindst ét af de bookede værelser og være registreret gæst under det kvalificerende opholds varighed. Der kan ikke optjenes point for andre bookinger, der ikke inkluderer Radisson Rewards-medlemmets navn på bookingen, og hvor medlemmet ikke er den registrerede gæst.

ii. Gennem partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan optjene point hos vores partnere. Disse muligheder kan variere afhængigt af Radisson Rewards-medlemmets bopælsland, er muligvis ikke tilgængelige for alle medlemmer, kan ændres på ethvert tidspunkt efter eget skøn, er omfattet af ordningens regler og kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som kræves af den individuelle partner. Partnere er uafhængige enheder, og vi er ikke ansvarlige for varer eller varekvalitet på produkter og serviceydelser, der leveres af en af vores partnere, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for fremsættelse af tilbud eller reklamer på vegne af vores partnere. Du er ansvarlig for at overholde partnerens vilkår og betingelser, samt deres privatlivs- og anvendelsespolitikker. Vi er ikke ansvarlige for, og påtager os ikke noget ansvar for vores partneres vilkår eller ændringer og/eller annulleringer af disse, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for vores partneres privatlivs- og anvendelsespolitikker, produkter og serviceydelser.

Radisson Rewards-medlemmer kan må ikke optjene både point og partnerfordele for denne aktivitet. Ved at oplyse dit Radisson Rewards-medlemsnummer til et deltagende hotel, indikerer du, at du ønsker at optjene point for dit ophold.

iii. Køb af point: Vi vil fra tid til anden og efter eget skøn give Radisson Rewards-medlemmer mulighed for at købe point. Vi tilbyder i øjeblikket vores medlemmer muligheden for at købe points via Points.com. Yderligere vilkår og betingelser gælder og kan findes på www.radissonhotels.com/en-us/rewards/redeem/points. Point der købes, underlægges disse betingelser. Ethvert andet salg, køb, bytte, auktionering, gavetransaktion, overførsel eller videregivelse af point, undtagen hvor disse betingelser specifikt tillader det, er ikke tilladt og vil ikke betragtes som gyldigt. Medlemmer, der indløser point til miles med Lufthansas Miles & More-program, kan ikke gennemføre transaktionen, hvis de nogensinde har købt point eller er blevet foræret point på deres Radisson Rewards-konto i hele kontoens levetid.

iv. Radisson RewardsTM Visa-kort: Radisson Rewards-medlemmer, som er bosiddende i USA, kan optjene point og kvalificere sig til yderligere fordele ved at bruge Radisson Rewards Visa-kortet. Yderligere vilkår og betingelser gælder og kan findes på www.radissonrewardsvisa.com/credit/welcome.do.

v. Radisson Rewards for Business: Arrangører af særlige arrangementer og andre professionelle, som planlægger møder og konferencer foruden at booke hotelophold for deres virksomheds forretningsrejsende, kan optjene yderligere point.

1. Optjening af point ved køb af arrangementer: Medlemmer af Meeting & Event Planner kan optjene 5 point for hver dollar brugt på køb af arrangementer. Der kan ikke optjenes point for køb af arrangementer, hvis det er i strid med gældende lovgivning eller reglementer. Du skal på bookingtidspunktet angive, at du ønsker at optjene point for dit køb af et møde, arrangement eller kongres ved at tilføje dit navn og Radisson Rewards-medlemsnummer til den kontrakt, du indgår med det deltagende hotel. Køb af et arrangement skal anføres på en samlefaktura, for at der kan optjenes point. Kun et Radisson Rewards-medlem kan optjene point for køb af arrangementer. Du behøver ikke at deltage i mødet eller arrangementet for at være berettiget til point ved køb af arrangementer. Nogle serviceydelser og faciliteter tilbydes muligvis ikke direkte af det deltagende hotel, og disse, samt andre gebyrer, inklusive gebyrer i forbindelse med annullering, slitage eller andre betalinger, vil muligvis ikke gælde som køb af arrangementer. Overnatninger eller ophold i forbindelse med et møde eller arrangement tæller ikke med i din opgørelse med henblik på opnåelse af elitestatus.

Samtykke og videregivelse af oplysninger: Du er ansvarlig for at oplyse din arbejdsgiver, overordnede og/eller klient om, at du optjener point og andre fordele fra Radisson Rewards for Business, samt modtage tilladelse hertil, og du skal overholde alle gældende regler og politikker vedrørende gaver og incitamenter.

2. Optjening af point for bookinger af hotelophold: Medlemmer i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan optjene 10 point per dollar brugt på gennemførte værelsesopkrævninger hos deltagende hoteller, når de booker rejser for andre. Ansøgning til Radisson Rewards for Business er åben for personer, der har godkendt og accepteret ordningens vilkår og betingelser, og som er: (i) inviteret og godkendt af Radisson Rewards efter eget skøn; (ii) bosat i kvalificerede lande, der bestemmes efter vores eget skøn; (iii) nået myndighedsalderen i deres bopælsland; (iv) ansvarlige for bookingen af hotelværelser på deres arbejdsgivers eller virksomheds vegne; (v) ansat af en virksomhed, som Radisson Rewards efter eget skøn har godkendt, og (vi) ikke er en professionel rejsearrangør, der booker for personer, der ikke er tilknyttet deres arbejdsgiver eller virksomhed. En person kan ikke tjene point for andre.

Du skal underrette din arbejdsgiver og modtage tilladelse fra din arbejdsgiver vedrørende din deltagelse i Radisson Rewards for Business. Ved at deltage i Radisson Rewards for Business, bekræfter og erklærer du, at:

a. du har underrettet din arbejdsgiver (og enhver rejsende, på hvis vegne du booker hotelværelser), og at de har læst og forstået Fortrolighedspolitikken og forstået og accepteret, at du som følge af dit medlemskab i Radisson Rewards for Business kan videregive persondata om dem samt modtage fordele fra Radisson Rewards for Business

b. du vil overholde alle dine arbejdsgivers, kunders og klienters vilkår og betingelser, inklusive rejsepolitikker, gavepolitikker og ansporingspolitikker

c. du vil overholde alle gældende love

d. du vil, når vi kræver det, give os skriftlige beviser på, at du har afgivet alle nødvendige oplysninger og har indhentet alle nødvendige tilladelser

e. du ikke er ansat hos en ikke-amerikansk regering (inklusive en ikke-amerikansk statsejet virksomhed eller et ikke-amerikansk ministerium, statsligt organ eller lignende organ, der har en udøvende, judiciel, voldgifts-, lovgivningsmæssig eller administrativ funktion for eller vedrørende regeringen)

f. du øjeblikkeligt vil underrette os om eventuelle ændringer hos din arbejdsgiver og opdatere dine oplysninger og sørge for at underrette og modtage tilladelse fra din nye arbejdsgiver og overholde de ovennævnte krav.

b. Indløsning af point:

i. Generelt: Medlemmer af Radisson Rewards kan indløse point på deltagende hoteller eller via vores partnere. Point kan indløses direkte til Radisson Rewards-medlemmets fordel eller gives til en anden person i gave. Bortset fra overførsler af point, der specifikt er tilladte i disse vilkår og betingelser eller i tilfælde, hvor der specifikt foreligger skriftlig tilladelse fra Radisson, er ingen anden overførsel, som f.eks. salg, videreformidling, bytte, overførsel, køb, auktionering eller bortgivelse, tilladt. Mulighederne for indløsning kan fra tid til anden ændres efter eget skøn og uden varsel. Medlemmer, der indløser point til miles med Lufthansas Miles & More-program, kan ikke gennemføre transaktionen, hvis de nogensinde har købt point eller er blevet foræret point på deres Radisson Rewards-konto i hele kontoens levetid.

Ved indløsning af point vil du blive bedt om at bekræfte dine Radisson Rewards-kontooplysninger. Det tilsvarende antal points vil blive fratrukket fra din Radisson Rewards-konto på det tidspunkt, hvor transaktionen bliver indledt, og der skal være et tilstrækkeligt antal point på din Radisson Rewards-konto på tidspunktet for transaktionen. Point fra mere end én konto kan ikke indløses sammen. Indløsningstransaktioner kan godkendes eller afvises af Radisson efter eget skøn.

ii. På deltagende hoteller:

1. Bonusovernatninger: Radisson Rewards-medlemmer kan konvertere point til bonusovernatninger på deltagende hoteller, afhængig af ledighed. Booking af bonusovernatninger skal foretages på forhånd, og de skal foretages via Radisson Rewards' hjemmeside, en hjemmeside, der er en del af Radisson-brandet, en Radisson-mobilhjemmeside eller via Radissons telefonbooking. Bonusovernatninger kan ikke kombineres med andre certifikater, rabatter, pakker eller kampagnetilbud og er uden kommission, herunder uden begrænsning og kommission til rejsebureauer. Bonusovernatninger gælder for et standard-værelse med standard antal gæster. Yderligere gæster er underlagt det deltagende hotels standardtakster for ekstra gæster. Bonusovernatninger er underlagt hvert deltagende hotels politikker vedrørende afbestilling, garanti og depositum. Det antal Gold Points, der svarer til en bonusovernatnings booking, vil blive fratrukket din konto, hvis din booking ikke annulleres i overensstemmelse med det deltagende hotels afbestillingspolitik. Eventuelle yderligere udgifter i forbindelse med en bonusovernatning er udelukkende medlemmets ansvar.

Hvis et hotel ophører med at være et deltagende hotel, efter du har foretaget en booking af en bonusovernatning, men før dit faktiske ophold, vil Radisson anvende rimelige bestræbelser på at få hotellet til at gennemføre bookingen af bonusovernatningen, men vi kan ikke og garanterer ikke, at en sådan booking af en bonusovernatning bliver gennemført. Desuden kan bonusovernatninger, efter Radissons eget skøn, ikke længere være tilgængelige for booking på et hotel, når det er fastslået, at dette hotel vil forlade Radisson-systemet, eller på anden vis vil ophøre med at være et deltagende hotel, uanset hvor lang tid, der vil gå, før et sådant hotel faktisk forlader systemet.

2. Ekspres-bonus: Radisson Rewards-medlemmer kan indløse point for Ekspres-bonus. Ekspres-bonus, krav for indløsning samt yderligere vilkår og betingelser, fastsættes af hvert deltagende hotel og helt efter deres eget skøn.

iii. Gennem partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan indløse point hos vores partnere. Indløsningsmuligheder og krav kan variere afhængigt af hver partner, er ikke tilgængelige, hvis de er i strid med loven, kan ændres på ethvert tidspunkt efter eget skøn, er omfattet af ordningens regler og kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som kræves af den individuelle partner. Partnere er uafhængige enheder, og vi er ikke ansvarlige for varer eller varekvalitet på produkter og serviceydelser, der leveres af en af vores partnere, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for fremsættelse af tilbud eller reklamer på vegne af vores partnere. Du er ansvarlig for at overholde partnerens vilkår og betingelser samt privatlivs- og anvendelsespolitikker. Vi er ikke ansvarlige for, og påtager os ikke noget ansvar for vores partneres vilkår eller ændringer og/eller annulleringer af disse, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for vores partneres privatlivs- og anvendelsespolitikker, produkter og serviceydelser.

iv. Donation af point: Radisson Rewards-medlemmer kan donere point til visse nonprofit-organisationer, som udvælges af os efter eget skøn. Enhver anden donation, overførsel eller bortgivelse af point er ikke tilladt og vil ikke være gyldig. Donerede point er ikke fradragsberettigede.

c. Elitestatus: Radisson Rewards-medlemmer kan være berettigede til elitestatus. Fordele, bonus, indløsningsmuligheder og krav til elitestatus fastsættes af os fra tid til anden, helt efter eget skøn. Afhængigt af antallet af kvalificerende overnatninger eller kvalificerende ophold på deltagende hoteller i løbet af et kalenderår er man som medlem kvalificeret til elitestatus, som det kan ses her:

i. Silver elitestatus: Radisson Rewards-medlemmer kan opnå Silver elitestatus med mindst 9 kvalificerende overnatninger eller 6 kvalificerende ophold inden for ét kalenderår.

ii. Gold elitestatus: Radisson Rewards-medlemmer kan opnå Gold elitestatus med mindst 30 kvalificerende overnatninger eller 20 kvalificerende ophold inden for ét kalenderår.

iii. Platinum elitestatus: Radisson Rewards-medlemmer kan opnå Platinum elitestatus med mindst 60 kvalificerende overnatninger eller 30 kvalificerende ophold inden for ét kalenderår.

Når du er berettiget til elitestatus, vil du bibeholde den status i resten af indeværende kalenderår og det efterfølgende program-år, som løber fra 1. marts til 28./29. februar. Vi kan fra tid til anden give skønsmæssig elitestatus eller tilbyde kampagne(r), der ændrer kriterierne for opnåelse af elitestatus. Medmindre det fremgår af kampagnevilkårene, vil en skønsmæssig opgradering til elitestatus ikke påvirke antallet af kvalificerende overnatninger eller kvalificerende ophold, der påkræves for at opnå den næste elitestatus eller ændre den tidsperiode, hvor elitestatussen vil gælde.

d. Øvrige bestemmelser:

i. Online konto: Når du er blevet tilmeldt Radisson Rewards, skal du aktivere din online konto. Radisson vil forsøge rettidigt at kreditere din konto med point. Du er selv ansvarlig for at kontrollere, at point krediteres din Radisson Rewards-konto på korrekt vis. Ethvert krav om point, der ikke er krediteret ordentligt af Radisson, skal være modtaget af os inden for seks (6) måneder efter datoen for den hævdede periodisering af disse point sammen med dokumentation.

ii. Overførsler: Undtagen hvor det specifikt tillades af disse vilkår og betingelser for ordningen, eller hvor skriftlig tilladelse fra Radisson haves, må Radisson Rewards-medlemskab, point, bonusovernatninger, Ekspres-bonus, elitestatus og andre fordele i forbindelse med ordningen ikke sælges, udveksles, byttes, overføres, købes, auktioneres eller bortgives, inklusive, uden begrænsning, som et led i personlige forhold, skilsmisse, arv eller anden lovmæssig håndtering.

1. Overførsler foretaget af medlemmer med elitestatus: Radisson Rewards-medlemmer med elitestatus kan efter anmodning overføre point fra deres egen konto til en anden Radisson Rewards-konto.

2. Overførsler inden for en husholdning: Medlemmer af Radisson Rewards kan overføre point til et andet Radisson Rewards-medlem, som bor i samme husstand, forudsat at begge enkeltpersoner har været medlemmer af Radisson Rewards i mindst et år, og at adresserne til hver konto, der er involveret i overførslen, ikke har været opdateret inden for tredive (30) dage forud for anmodning om overførsel. Radisson forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for berettigelse eller hjemsted og, efter eget skøn, at afvise anmodningen om overførsel af point.

3. Overførsel efter død: Point, der tilhører et afdødt Radisson Rewards-medlem kan overføres til en/flere arvingers Radisson Rewards-konto efter vores skøn. Det afdøde medlems medlemskab af Radisson Rewards skal have været velanset på dødstidspunktet. Anmodning om en sådan overførsel skal inkludere dokumentation for dødsfaldet, som f.eks. dødsattest, samt bevis for retten til at foretage anmodningen, som f.eks. retsligt udstedte dokumenter eller den afdødes testamente. Anmodninger om overførsel i forbindelse med dødsfald skal foretages inden for ét (1) år efter det afdøde medlems dødsfald, ellers vil det afdøde medlems konto blive lukket og alle point annulleret.

iii. Rabatten kan ikke veksles til kontanter: Medmindre loven kræver det, har point ingen kontantværdi og udgør ikke en ejendom. Akkumulering af points giver ikke medlemmer nogen sikrede rettigheder i forbindelse med nogen bonus eller ordningen. Som medlem af Radisson Rewards er den eneste rettighed, du opnår med point, muligheden for at indløse dem i overensstemmelse med disse vilkår for ordningen.

4. GENERELT

a. Fortrolighedserklæring: Deltagelse i Radisson Rewards er underlagt vilkår og betingelser fra Radissons fortrolighedspolitik, som kan findes på www.radissonhotels.com/en-us/privacy (samlet kaldet vores “Fortrolighedspolitikker”), og vores aftale vedr. brug af hjemmesiden angivet på www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Ud over dette kan vi, når du deltager i ordningen, indhente yderligere personlige oplysninger fra eller om dig. Vi må også bruge og dele dine personlige oplysninger på nedenstående måder, ud over hvad der beskrives i vores fortrolighedspolitikker. Disse ordningsbetingelser supplerer vores fortrolighedspolitikker, hvad angår brug, deling og bearbejdning af ordningens medlemmers personlige oplysninger. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, skal du vælge ikke at tilmelde dig eller at melde dig ud af ordningen. De yderligere personlige oplysninger, vi indsamler, inkluderer de oplysninger, du angiver, når du tilmelder dig ordningen, eller når du administrerer din personlige profil. Under tilmeldingen er det påkrævet, at du angiver dit navn, din fysiske adresse inklusive by, stat eller provins, dit bopælsland og e-mailadresse. Når du administrerer din profil, har du mulighed for at angive yderligere oplysninger. For at administrere ordningen kan dine personlige oplysninger blive delt med vores partnere, franchisetagere, serviceleverandører, e-mailudbydere og -leverandører og markedsføringsvirksomheder, der leverer tjenesteydelser til sådanne entiteter for at fremme ordningens formål i henhold til deres fortrolighedspolitikker og praksisser. Ved at tilmelde dig og forblive medlem accepterer du også overførsel af dine oplysninger til lande, hvor vi og vores partnere har faciliteter til databehandling, forretning og hoteller, inklusive USA og andre lande, der kan have andre love vedrørende beskyttelse af private oplysninger end dit land. Med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger altid er præcise, utvetydige og opdaterede, kan vi også dele dine oplysninger med en tredjepart, hvilket har til formål at opdatere og forbedre kvaliteten af de oplysninger, vi har om dig. Som medlem kan du modtage yderligere kommunikation fra os inklusive erklæringer, nyheder om tredjeparter, medlemstilbud og beskeder fra vores partnere. Medlemmer kan også modtage e-mails om bookingbekræftelse før ankomst og efter opholdet fra os. Du kan ændre dine indstillinger for, hvad du ønsker at modtage fra os ved at logge på din konto online og håndtere dine abonnementer eller ved at kontakte os på den måde, der står beskrevet i vores fortrolighedspolitikker og i ordningens vilkår. Vi kan ændre vores fortrolighedspolitikker og ordningens vilkår fra tid til anden. Din fortsatte deltagelse i kampagnen, efter ændringer foretages, indikerer din accept af ændringerne af betingelserne og alle fremtidige ændringer af disse betingelser.

b. Underlagt gældende lovgivning: Medlemskab og deltagelse i Radisson Rewards samt optjening og indløsning af point er underlagt gældende lovgivning og gælder ikke, hvis den er i strid med loven, gældende bestemmelser eller arbejdsgiverens/kundens politikker eller krav.

c. Valutakonvertering til USD: Alle beløb, der fastsættes i en anden valuta end USD, vil blive konverteret til USD til en valutakurs, som fastsættes af os efter eget skøn.

d. Garantifrasigelse og ansvarsbegrænsning:

RADISSON TILBYDER RADISSON REWARDS, DISSE VILKÅR FOR ORDNINGEN OG ALLE ANDRE DERTIL RELATEREDE SERVICEYDELSER OG PRODUKTER “SOM DE ER”, OG FRASIGER SIG I LOVENS VIDESTE OMFANG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI AF ENHVER ART, UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, DESIGN, NØJAGTIGHED, KOMPETENCE, TILSTRÆKKELIGHED, EGNETHED, KAPACITET, FULDSTÆNDIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER RADISSON, AT RADISSON REWARDS ELLER DERTILHØRENDE TJENESTEYDELSER ELLER PRODUKTER VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSE, UDELADELSER ELLER, AT DE ER FEJLFRI, OG STILLER HELLER INGEN GARANTI FOR AT EVT. FEJL OG MANGLER VIL BLIVE RETTET OG ÆNDRINGER IMPLEMENTERET.

DU ACCEPTERER, AT UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELSE, VIL RADISSON, DETS EJERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG DATTERSELSKABER OG DERES RESPEKTIVE FUNKTIONÆRER, LEDELSE, ANSATTE, REPRÆSENTANTER OG AGENTER HAVE NOGEN ERSTATNINGSPLIGT ELLER NOGET SOM HELST ANSVAR OG SKAL HOLDES SKADEFRI FOR ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED PERSONSKADE, TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, TILFÆLDIGE SKADER OG FØLGESKADER, STRAFFERETLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER PÅ PERSONER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, PERSONSKADE, DØDSFALD ELLER SKADE PÅ EJENDOM SOM FØLGE, HELT ELLER DELVIST, AF MEDLEMSKAB ELLER DELTAGELSE I RADISSON REWARDS ELLER BRUGEN AF BONUS, HELLER IKKE HVIS DER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. Visse retskredse tillader ikke undtagelse eller begrænsning af ansvar for indirekte tab eller følgeskader, og derfor vil sådan en undtagelse muligvis ikke være gældende for dig. I tilfælde af, at nogle af de førnævnte holdes ansvarlige for skader, der er relateret til sådanne omstændigheder, vil din eneste mulighed være erstatning for de tjenester eller produkter, som du betalte for til den enhed, der holdes ansvarlig, og som entiteten ikke leverede efter aftalen.

e. Erstatning: Du accepterer at holde Radisson, de deltagende hoteller og vores partnere, deres moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede virksomheder samt deres respektive ledelse, funktionærer, ansatte og repræsentanter skadesfri for ethvert erstatningsansvar, omkostninger, skader og gebyrer (inklusive advokatsalærer), der udspringer af evt. krav i forbindelse med dit medlemskab af Radisson Rewards.

f. Ændringer eller ophævelse af ordningen: Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, efter eget skøn, med eller uden varsel og uden yderligere ansvar eller forpligtelse, selvom ændringer kan påvirke værdien af ​​allerede akkumulerede point, at (i) tilføje, modificere, slette, ændre, suspendere eller ophæve (“Ændre”) Radisson Rewards, helt eller delvist; herunder, uden begrænsning, enhver regel, procedure, betingelse, fordel, bonus, bonusniveau, deltagende hoteller, samarbejdspartnere og partnermuligheder, optjeningsvilkår, regler for indløsning eller bonustilgængelighed, (ii) Ændre disse vilkår, helt eller delvist; (iii) Ændre ethvert Radisson Rewards-tilbud; (iv) Ændre muligheden for helt eller delvist at indløse points; (v) Ændre procedurerne for indløsning af point, herunder antallet af point, der kræves for indløsning; (vi) Ændre muligheden for at akkumulere point, herunder, men ikke begrænset til, at pålægge tidsfrister og ændringer i point-værdierne, helt eller delvist; eller (vii) helt eller delvist overdrage Radisson Rewards til en relateret eller urelateret enhed. Ved overdragelse vil forpligtelser og ydelser herefter blive varetaget af denne enhed, som alene vil have dette ansvar. I tilfælde af en opsigelse af Radisson Rewards vil alle point, der ikke er indløst ved ophørsdatoen for Radisson Rewards, blive inddraget uden kompensation eller yderligere forpligtelser eller erstatningsansvar, og ingen indløsning af point vil derefter blive godtgjort. Når du optjener point og på anden måde deltager i ordningen, kan du ikke være sikker på den fortsatte tilgængelighed af Radisson Rewards eller nogen optjening, indfrielse eller andre tilbud, der afgives i forbindelse med Radisson Rewards. Alle tilbud er tilgængelige, så længe lager haves, med forbehold for eventuelle gældende afbestillingsregler og kan ændres og/eller tilbagekaldes uden varsel. Ordningens kontooplysninger er udelukkende vores ejendom, og medlemmer har kun adgang dertil med det formål at få oplysninger om deres konto. Vi forbeholder os ret til at foretage revision af eller undersøge program-konti og -oplysninger til enhver tid og uden varsel for at sikre os, at programmets vilkår overholdes. Under en kontrol eller undersøgelse kan der deles oplysninger med parter, der hjælper til med en sådan kontrol eller undersøgelse.

g. Gældende lovgivning og fortolkning: Din ansøgning om deltagelse i og krav vedrørende optjening og konvertering af points i forbindelse med Radisson Rewards er underlagt vores bekræftelse og godkendelse, hvilke handlinger anses foretaget, udføres, indgået og lukket i Minnesota i USA. Ethvert krav eller tvist, der opstår i forbindelse med eller på anden vis involverer Radisson Rewards, medlemskab eller disse vilkår for ordningen, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Minnesota (USA) uden hensyn til valg af lovgivningen eller eventuel konflikt i lovenes betingelser. Enhver fortolkning af ordningens vilkår er efter Radissons eget skøn. Den engelsksprogede udgave af disse vilkår for ordningen er gældende.

h. Løsning af tvist: Enhver tvist mellem dig og Radisson, der opstår under, på grund af i forbindelse med eller som følge af ordningen, ordningens vilkår, enhver bonus, enhver indløsning eller parternes forhold, skal indbringes til bindende voldgift, som administreres under American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med AAA's aktuelle regler og procedurer, undtagen i det omfang, som reglerne og procedurerne er ændret herunder. Voldgiften skal høres af en enkelt voldgiftsmand. Voldgiften skal finde sted i Minneapolis, Minnesota, eller et andet sted, som fælles er aftalt af begge parter.

i. Flerparts- eller kollektiv voldgift er specifikt forbudt, og al voldgift bliver udelukkende på et individuelt grundlag. Voldgiften må hverken konsolideres med eller på en anden måde føjes til en anden procedure. Voldgiftsmanden har ingen myndighed eller magt til at gå i gang med et krav som en flerpartsproces eller et kollektivt søgsmål eller på en anden måde til at føje eller konsolidere et krav med et andet krav eller en evt. anden proces, der involverer tredjeparter.

ii. Undtagen, som det er påkrævet af loven, kan ingen af parterne eller en voldgiftsmand videregive tilstedeværelsen, indholdet eller resultaterne af nogen voldgift under dette afsnit uden begge parters forudgående skriftlige accept.

iii. Voldgiftsmandens beslutning bliver endelig og bindende for alle parter i tvisten. Voldgiftsmanden har dog ingen myndighed eller magt til at: (i) stoppe den effektive virkning af et evt. afventende ordningsophør; (ii) vurdere strafferetlige eller eksemplariske skader eller evt. andre skadekategorier, der er fraskrevet og ikke gældende i disse vilkår og betingelser; eller (iii) afgive en kendelse, der forlænger, ændrer eller afbryder ethvert lovligt vilkår i ordningen. Voldgiftsmanden skal også følge den gældende lovgivning og må ikke undlade at overholde loven på basis af retfærdighedsprincipper eller principper om lighed, som ikke er en specifik del af den gældende lovgivning. Der kan afgives dom ved den retskraftige voldgiftskendelse af enhver stat eller føderal domstol i Minnesota eller enhver anden kompetent domstol.

i. Nævningesag: Parterne giver uigenkaldeligt afkald på enhver rettighed, de måtte have til en retssag med nævninge.

j. Forældelsesfrist: Enhver og alle rettigheder til at fremsætte et krav eller anlægge sag i forhold til ordningen, ordningens vilkår, enhver kendelse, enhver indløsning eller parternes forhold, skal indbringes inden for to (2) år efter den første forekomst af den type handling, hændelse, tilstand eller udeladelse, som kravet eller sagen er baseret på.

k. Advokatsalær: Den vindende part i enhver retssag eller proces, der opstår under, uden for eller i forbindelse med ordningen, ordningens vilkår, enhver kendelse eller tilbagebetaling eller parternes forhold er berettiget til at genvinde dens rimelige advokatsalær og udgifter.

l. Force majeure: Vores manglende evne til at overholde Radisson Rewards-ordningens vilkår på grund af force majeure, krig, brand, oprør, terrorisme, jordskælv, føderale, statslige eller lokale myndigheders handlinger, herunder men ikke begrænset til pålæggelse af sanktioner, eller enhver anden grund uden for vores rimelige kontrol, anses ikke som en overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

m. Hele aftalen/afkald: Disse ordningsvilkår og de andre vilkår, der udtrykkeligt er reference til heri, udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende din deltagelse i Radisson Rewards, din ret til at optjene og indløse point gennem Radisson Rewards og din ret til eventuelle andre fordele ved Radisson Rewards og erstatter alle tidligere aftaler mellem os, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, herunder, uden begrænsning, alle tidligere versioner af disse vilkår for ordningen. Hvis vi undlader at handle med hensyn til din overtrædelse eller anden misligholdelse af ordningens vilkår på ethvert tidspunkt, giver vi ikke afkald på vores ret til at handle med hensyn til fremtidige eller lignende overtrædelser.

n. Forbeholdsklausul: Hvis en bestemmelse i disse vilkår behandles af en kompetent domstol og erklæres ugyldig, i modsætning til lovgivningen eller ikke kan håndhæves uanset årsag, skal bestemmelsen ændres og fortolkes, så den bedst muligt sikrer formålene med den oprindelige bestemmelse til i videst muligt omfang at være lovgyldig, og de​​resterende bestemmelser i disse vilkår skal forblive i fuld kraft og virkning.

o. Elektronisk kommunikation; meddelelser: Når du interagerer med os over internettet, giver du samtykke til oprettelsen af ​​aftalemæssige forbindelser via elektronisk kommunikation. Du erklærer og garanterer, at du har juridisk ret, beføjelse og myndighed til at acceptere disse programvilkår på vegne af dig selv og det medlem, eller anden enhed, på hvis vegne du handler, når du bruger hjemmesiden, hvis du ikke kun handler på vegne af dig selv. Du accepterer endvidere, at din brug udgør en elektronisk underskrift som defineret i "The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" ("E-Sign") og "The Uniform Electronic Transactions Act" ("UETA"), og at du har udformet, underskrevet, indgået, accepteret disse programvilkår og på anden måde godkendt nærværende vilkår og betingelser, og anerkendt og accepteret, at nærværende vilkår og betingelser er et elektronisk retsdokument med henblik på E-Sign, UETA og "The Uniform Computer Information Transactions Act" ("UCITA"), hvilket betyder, at de er retsgyldige, kan håndhæves, og er bindende for, og ikke kan modsiges af dig og det medlem, den køber, leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler. Du er ansvarlig for at holde dig opdateret omkring ordningens vilkår, nyhedsbreve, kontoudtog, privatlivspolitikken og status for din medlemskonto. Vi kan forsøge, men er ikke påkrævet, at kontakte dig om spørgsmål af interesse som f.eks. inddragelse af point eller ændringer af ordningen. Vi er ikke ansvarlige for, hvis det ikke gøres og er heller ikke ansvarlige for forkert eller unøjagtig transskription af dine kontaktoplysninger, for problemer i forbindelse med udstyret eller programmeringen, som du benytter eller som forbindes med dig, for nogen menneskelig fejl, for enhver afbrydelse, sletning, udeladelse, fejl eller nedbrud af det elektroniske kommunikationsnet eller elektroniske transmissioner, for problemer i forbindelse med computer, mobil eller andet udstyr, software, manglende evne til at få adgang til et hjemmeside eller onlinetjeneste, for andre tekniske eller ikke-tekniske fejl eller defekter, for tabte, forsinkede, stjålne, ulæselige, ufuldstændige, forvanskede, fejladresserede, sønderrevne eller portofri breve, e-mails eller anden kommunikation, uanset grunden. Du er ansvarlig for at oprette og beskytte private adgangsoplysninger til din konto og for at holde disse oplysninger sikre. Vi er ikke ansvarlige for stjålne eller på anden vis opsnappede adgangsoplysninger til din konto. Hvis den informationssikkerhed kommer i fare, er vi ikke ansvarlige for adgang til den konto, akkumulering af point, indløsning eller anden kontoaktivitet, der opstår som et resultat deraf, og vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for erstatning af indløste point eller andre skader og tab som følge heraf. Hvis du bliver opmærksom på nogen svigagtig eller på anden måde upassende aktivitet, skal du straks anmelde denne aktivitet til os. Du er ansvarlig for at oplyse os om enhver ændring i dine kontaktoplysninger.

P. Varemærker: Radisson Rewards, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson samt ethvert andet nuværende og fremtidigt varemærke og servicemærke, der er forbundet med Radisson Rewards, er servicemærker og varemærker tilhørende Radisson, tilknyttede virksomheder eller datterselskaber, og må ikke reproduceres eller benyttes på nogen måde uden på forhånd at have indhentet udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Radisson.

q. Administration: Radisson administrerer og promoverer Radisson Rewards, skaber og lancerer markedsførings- og tilbudskampagner på vegne af Radisson Rewards og håndterer forholdene mellem Radisson Rewards og dets partnere. Radisson, dens tilknyttede virksomheder og datterselskaber kan fra tid til anden sælge point til tredjeparter, inklusive deltagende hoteller og partnere og indløse point til kontanter (herunder, uden begrænsning, point, der blev modtaget fra deltagende hoteller), flybilletter samt andet merchandise fra vores partnere.

5. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om Radisson Rewards eller disse vilkår, eller hvis du vil opdatere dine Radisson Rewards-kontooplysninger, bedes du kontakte os ved at besøge https://www.radissonhotels.com/en-us/contact-us og dér finde din foretrukne kontaktform.