Radisson Rewards' vilkår og betingelser

1. DEFINITIONER FOR RADISSON REWARDS

2. MEDLEMSKAB AF RADISSON REWARDS

• Betingelser for medlemskab

• Tilmelding

• Medlemsforpligtelser

• Udløb af gyldighed for point og ophævelse af medlemskab

3. MEDLEMSKAB AF RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

• Betingelser for medlemskab

• Tilmelding

• Medlemsforpligtelser

• Udløb af gyldighed for point og ophævelse af medlemskab

4. POINT

• Pointoptjening

• Indløsning af point

• Elitestatus

• Øvrige bestemmelser

5. GENERELT

• Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

• Ændringer eller ophævelse af ordningen

• Gældende lov og fortolkning

• Løsning af tvist

6. KONTAKT OS

Det følgende erstatter alle tidligere vilkår og betingelser for Radisson Rewards. Ved fortsat at være en del af Radisson Rewards efter ikrafttrædelsesdatoen 17. oktober 2022 accepterer du følgende:

Radisson Rewards™ er bonusordningen for Radisson Hotel Group i Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien og Stillehavsområdet ("Radisson Rewards" eller "bonusordningen"), som kan tilbydes fra tid til anden til medlemmer af bonusordningen ("medlemmer", "dig" eller "dine") af Radisson Loyalty Management B.V, dets tilknyttede virksomheder og datterselskaber ("Radisson", "vi", "os" eller "vores"). Radisson Rewards tilbyder sine medlemmer muligheden for at optjene og indløse point (på deltagende hoteller og hos partnere). Disse vilkår og betingelser ("Ordningens vilkår") regulerer dit medlemskab og din deltagelse i Radisson Rewards, og det er dit eget ansvar at læse og forstå dem alle. Radisson kan til enhver tid, i videst muligt omfang, loven tillader det, og efter eget skøn samt uden varsel eller ansvar ophæve, rette, ændre eller supplere Radisson Rewards-programmets fordele eller programmets vilkår. Ved at blive eller forblive medlem af Radisson Rewards og modtage og indløse point erklærer du, at du har læst, forstået og accepteret disse programvilkår og de ændringer, de fra tid til anden undergår. Medlemskab og fordele i forbindelse med ordningen tilbydes udelukkende efter Radissons eget skøn.

1. DEFINITIONER FOR RADISSON REWARDS

a. "Bonusovernatning" betyder en nat på et deltagende hotel, der betales ved indløsning af point. Bonusovernatninger er underlagt disse vilkår og betingelser såvel som betingelserne hos det deltagende hotel.

b. "Bonusovernatninger" betyder ethvert ophold på et deltagende hotel, der inkluderer en eller flere bonusovernatninger.

c. "Kvalificerende booking" betyder en booking udført af et medlem af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners via et GDS eller en Radisson-hjemmeside af et kvalificerende ophold eller kvalificerende overnatning til en kvalificerende pris.

d. "Kvalificerede mad- og drikkevarer" betyder bestemt mad- og drikkevarer, der føres på din værelsesregning under et kvalificerende ophold.

e. "Kvalificerende nat" betyder en nat på et deltagende hotel, der bookes til en kvalificerende pris.

f. "Kvalificerende pris" betyder en pris, som Radissons bookingsystem identificerer som berettiget til point. Kvalificerende pris inkluderer ikke det følgende uden begrænsning: medarbejderpriser; venne- og familiepriser; flypersonalepriser, rejsebureaupriser; visse kampagne- og pakkepriser; priser, der betales med værdikupon til en gratis overnatning samt andre gratis eller tilbyttede værelser; priser, der bookes igennem et rejsebureau på nettet, uanset om de er direkte, auktions- eller budpriser; priser, der bookes og betales gennem en masterkonto inklusive gruppekonti og rejsearrangør-konti; samt visse andre priser, hvor der bookes gennem en tredjepart. Kvalifikation kan fastlægges af Radisson fra gang til gang og efter eget skøn.

g. "Kvalificerende ophold" betyder en eller flere på hinanden følgende kvalificerende overnatninger på samme deltagende hotel, uafhængigt af antallet af check-in eller check-ud, der forekommer i løbet af opholdet.

h. "Elitestatus" betyder et individuelt medlems status i Radisson Rewards, hvor der kan tilbydes andre og/eller yderligere fordele i forbindelse med ordningen alt efter status, som fra tid til anden vurderes og fastsættes ene og alene af Radisson.

i. "Køb af event" betyder det beløb i USD, der bruges på det deltagende hotel til visse udgifter i forbindelse med møder, events og kongresser, eksklusive skat og drikkepenge, som opkrævet på eventens hovedfaktura.

j. "Betal med point" betyder en indløsningsmetode, hvorved et medlem betaler en del af eller hele bonusovernatningen med point.

k. "GDS" står for globalt distributionssystem

l. "Deltagende hotel" betyder visse hoteller og ejendomme, som kontrolleres af Radisson-mærker, herunder Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson og Country Inn & Suites by Radisson samt andre mærker eller koncepter, der kan være tilføjet af Radisson, som fra tid til anden kan give Radisson Rewards-medlemmer visse fordele. Deltagende hoteller samt ordningens fordele, som hvert deltagende hotel stiller til rådighed, kan til hver en tid ændres uden varsel.

m. "Partnere" betyder tredjeparter og deres serviceudbydere, som fra tid til anden giver Radisson Rewards-medlemmer visse fordele. Partnere samt de fordele, de tilbyder, kan til hver en tid ændres uden varsel. Intet i ordningens vilkår vil eller har til hensigt at skabe et agentur, partnerskab eller konsortium mellem os og vores partnere.

n. "Ventende point" er ikke tilgængelige til indløsning, før de er blevet konverteret til brugbare point, som sker omtrent 15 dage efter, at den kvalificerende booking er blevet brugt. Ventende point, som ikke konverteres til brugbare point (f.eks. afbestilte bookinger eller udeblivelse), inddrages.

o."Radisson Rewards" betyder Radisson Hotel Groups bonusordning for Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien og Stillehavsområdet, som det kan tilbydes fra tid til anden.

p. "Radisson Rewards for Bookers and Planners" betyder Radisson Hotel Groups bonusordning for Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien og Stillehavsområdet, som det kan tilbydes fra tid til anden til møde- og eventarrangører, SMV-arrangører og rejsebureauer.

q. "Radisson Rewards Americas" henviser til Radisson Hotel Group Americas' bonusordning, som tilbydes til medlemmer, som optjener og/eller indløser point i USA, Canada, Latinamerika og Caribien.

r. "Radisson Rewards for Business Americas" henviser til Radisson Hotel Group Americas' bonusordninger, som tilbydes til vores forretningsmedlemmer, som optjener og/eller indløser point i USA, Canada, Latinamerika og Caribien som møde- og eventarrangør eller som rejsebureau.

s. "Værelsesbetaling" betyder beløbet i USD, ud af den kvalificerende pris, der betales under et kvalificerende ophold. Værelsesbetalingen inkluderer ikke skat, diverse eller tredjepartsudgifter, der føres på værelsesregningen. Det kunne f.eks. være telefon eller anden kommunikationsservice, tøjvask, pay-per-view-film, underholdning, rekreationsfaciliteter, restauranter, banketter, catering, køb i gave- eller anden butik, lejere, sælgere eller koncessionshavere.

t. "Brugbare point" betyder point, der er tilgængelige til indløsning

2. MEDLEMSKAB AF RADISSON REWARDS

a. Betingelser for medlemskab: Ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards er åbent for myndige personer. Radisson Rewards-medlemmer skal angive og ajourføre korrekt e-mailadresse samt fysisk adresse, hvilket inkluderer by, stat/provins og bopælsland. En person kan kun have ét Radisson Rewards-medlemskab og kan ikke optjene point på mere end én Radisson Rewards-konto. Medlemmer kan også opretholde et Radisson Rewards Americas-medlemskab ved at benytte samme navn og e-mailadresse. Medlemskab og deltagelse i Radisson Rewards er ugyldigt i tilfælde, hvor det er i strid med loven eller gældende bestemmelser.

b. Indmeldelse: Du kan ansøge om medlemskab af Radisson Rewards hos et deltagende hotel, på nettet via https://www.radissonhotels.com/en-us/radisson-rewards/join, via Radisson Hotels-appen eller via telefon til vores medlemsservicecenter. Gå til www.radissonhotels.com/da-dk/contact-us for at finde nummeret for dit område. Vi kan til enhver tid, i videst muligt omfang, loven tillader det, og efter eget skøn og uden ansvar over for dig acceptere eller afvise din ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards. Hvis vi accepterer din ansøgning om medlemskab, opretter vi en Radisson Rewards-konto i dit navn. Hvis du ansøger om medlemskab på et deltagende hotel under et kvalificerende ophold, og din ansøgning accepteres, vil du modtage dit Radisson Rewards-medlemsnummer samt dine kontooplysninger på indskrivningstidspunktet. Hvis du ansøger om medlemskab på nettet, via vores app eller ved at kontakte medlemsservicecentret, og din ansøgning accepteres, vil du modtage dit Radisson Rewards-medlemsnummer samt dine kontooplysninger via e-mail.

c. Status: Radisson Rewards-medlemmer kan være berettigede til Club- Premium- eller VIP-status. Fordele, bonusser, indløsningsmuligheder og krav til hver status fastsættes af os fra tid til anden, helt efter eget skøn. Medlemmer kvalificer sig til en status alt efter antallet af kvalificerende overnatninger eller kvalificerende ophold på deltagende hoteller i løbet af et kalenderår er, som det kan ses her:

i. Club-status: Radisson Rewards-medlemmer får Club-status ved tilmelding. Der kræves ingen ophold eller overnatninger for dette adgangstrin.

ii. Premium-status: Radisson Rewards-medlemmer kan få Premium-status med mindst fem kvalificerende overnatninger eller tre kvalificerende ophold inden for ét kalenderår og hvert efterfølgende kalenderår.

iii. Radisson Rewards for Bookers and Planners: Medlemmer kan få Premium-status efter den første kvalificerende booking som professionel, og når bookingen gennemføres, og medlemmet har checket ud. Overnatninger, der bookes hos et rejsebureau på nettet, vil tælle som overnatninger og bidrage til dit statustrin.

d. Medlemsforpligtelser: Som medlem af Radisson Rewards accepterer du at overholde disse vilkår for ordningen, vores partneres gældende vilkår og betingelser samt alle gældende love og bestemmelser. Du accepterer, at din deltagelse i Radisson Rewards er helt for egen risiko. Du accepterer, at hvis du har indsigelser mod nogen af ​​bonusordningens regler eller eventuelle ændringer heraf eller på anden måde er blevet utilfreds med Radisson Rewards, har du ret til at opsige dit medlemskab. Du accepterer, at du er ansvarlig for at begrænse adgangen til og bevare fortroligheden af dit Radisson Rewards-medlemsnummer, -konto og -adgangskode. Du accepterer også, at du straks skal give os besked, hvis dit Radisson Rewards-medlemsnummer bliver væk eller stjålet, eller hvis du har mistanke om, at din adgangskode er blevet stjålet eller på anden vis kompromitteret. Du accepterer, at du altid vil give os korrekte oplysninger samt straks underrette os om enhver ændring i dine oplysninger. Alle ændringer i medlemsprofiler vil betyde, at kontoen blokeres i op til 24 timer, så indløsninger kan ikke gennemføres i denne periode. Du accepterer, at modtagelsen af Radisson Rewards-medlemsfordele kan være skattepligtige, og du accepterer, at enhver skattepligt i forbindelse med dit medlemskab i Radisson Rewards, inklusive evt. afsløring, udelukkende er dit eget ansvar.

e. Udløb af gyldighed for point og ophævelse af medlemskab:

i. Udløb af gyldighed for point: Hvis der ikke er nogen pointaktivitet på din Radisson Rewards-konto over en periode på 24 måneder, kan vi til enhver tid og efter eget skøn samt uden ansvar overfor dig, annullere og ophæve alle eller nogle af dine point.

ii. Opsigelse af dit medlemskab i Radisson Rewards af dig: Du kan opsige dit medlemskab af Radisson Rewards til enhver tid ved at kontakte os gennem en af de angivne kontaktkanaler angivet i sidste kapitel af disse vilkår og betingelser.

iii. Andre ændringer eller annullering af dit Radisson Rewards-medlemskab foretaget af os: Ud over ovenstående kan vi til enhver tid i videst muligt omfang, loven tillader det, og efter eget skøn samt uden varsel eller ansvar overfor dig (i) ændre, suspendere eller ophæve dit Radisson Rewards-medlemskab, (ii) ændre, suspendere eller ophæve din elitestatus, (iii) ændre, suspendere, ugyldiggøre eller annullere alle eller nogle af dine point og (iv) ændre, suspendere, ugyldiggøre eller annullere din indløsning af point. Vi kan udføre disse handlinger i henhold til Radisson Rewards bekvemmelighed, eller hvis der efter eget skøn er rimeligt grundlag for at mistænke, at (i) du har overtrådt eller bruger bonusordningen på en måde, der ikke lever op til disse bonusordningsvilkår, hensigten med bonusordningen eller en del af bonusordningen, (ii) du har misbrugt eller udnyttet Radisson Rewards, (iii) din kontoaktivitet eller din medlemsstatus involverer eller er resultatet af svindel, uærlighed, tyveri eller andre ulovlige og upassende metoder, (iv) du bevidst forsøger at opnå eller opretholde mere end én Radisson Rewards-konto, (v) dit medlemskab eller din deltagelse i Radisson Rewards er i strid med gældende lov, vilkår eller bestemmelser, (vi) vores levering af ydelser i henhold til Radisson Rewards overtræder gældende lov, vilkår eller bestemmelser, eller (vii) du undlader at betale skyldige beløb eller deltager i misbrug, upassende, stødende, eller fjendtlig adfærd i forbindelse med Radisson Rewards, deltagende hoteller, Radisson Hotels eller vores partnere eller deres respektive funktionærer, ledelse, agenter, ansatte, repræsentanter eller gæster. Disse rettigheder er i tillæg til andre retsmidler, som kan være til rådighed for os i henhold til gældende lov, og vi har ret til at træffe passende administrative og/eller retslige skridt, herunder uden begrænsning strafferetlig eller civilretlig forfølgelse, som vi efter eget skøn finder nødvendig.

iv. Virkning af ophævelse: Hvis dit medlemskab i Radisson Rewards ophæves, vil din Radisson Rewards-konto blive lukket, og alle point på din Radisson Rewards-konto blive annulleret, ugyldige og ikke-brugbare til indløsning. Hvis vi ændrer, suspenderer, ophæver eller annullerer alle eller nogle af dine point, vil disse point blive fjernet fra din Radisson Rewards-konto og ikke længere være tilgængelige for indløsning.

f. Gyldighed og indmeldelse i Radisson Rewards Americas-bonusordningen: Ikke-medlemmer og medlemmer af Radisson Rewards er kvalificerede til at blive medlem af Radisson Rewards Americas-bonusordningen for medlemmer, som ønsker at optjene og indløse point på Radisson-hoteller i USA, Canada, Latinamerika eller Caribien. Ansøgning om medlemskab af og tilmelding til Radisson Rewards Americas-bonusordningen er underlagt vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for bonusordningen som specificeret af Radisson Hospitality, Inc. og kan findes på https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions

3. MEDLEMSKAB AF RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

a. Kvalificering: Ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners er åben for enkeltpersoner, som er myndige personer i deres hjemland. Medlemmer af Radisson Rewards for Bookers and Planners skal angive og ajourføre korrekt e-mailadresse samt fysisk adresse, hvilket inkluderer by, stat/provins og bopælsland. En person kan kun have ét Radisson Rewards-medlemskab og kan ikke optjene point på mere end én Radisson Rewards-konto. Det er også tilladt for medlemmerne at have et Radisson Rewards for Business Americas-medlemskab, der benytter samme navn og e-mailadresse. Medlemskab og deltagelse i Radisson Rewards er ugyldigt i tilfælde, hvor det er i strid med loven eller gældende bestemmelser.

i. Kvalifikation som værelsesbooker: Ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners er åben for enkeltpersoner, som opfylder kriterierne ovenfor i afsnit 3a, og som er rejsekonsulenter i kvalificerede lande, som er medlem af ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE, eller som er ansvarlig for planlægning af værelsesbookinger for andre såsom personlige assistenter, beslutningstagere og små og mellemstore rejsebureauer.

ii. Kvalificering som møde- og eventarrangør: Ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners er åben for enkeltpersoner, som opfylder kriterierne ovenfor i afsnit 3a og er særlige eventarrangører, og for andre professionelle, som arrangerer møder og konferencer.

b. Indmeldelse: Du kan ansøge om medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners hos et deltagende hotel via nettet på www.radissonhotels.com/en-us/rewards/join-b2b, via Radisson Hotels-appen eller ved at ringe til vores medlemsservicecenter. Gå til www.radissonhotels.com/da-dk/contact-us for at finde nummeret for dit område. Rejsebureauer med IATA-nummer kan tilmelde sig via nettet eller gennem kundecentret. Vi kan til enhver tid i videst muligt omfang, loven tillader det, og efter eget skøn og uden ansvar over for dig, acceptere eller afvise din ansøgning om medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners. Hvis vi accepterer din ansøgning om medlemskab, opretter vi en konto til Radisson Rewards for Bookers and Planners i dit navn og sender dit kontonummer til Radisson Rewards for Bookers and Planners til den e-mailadresse, du oplyste ved tilmeldingen. En person kan kun have ét Radisson Rewards-medlemskab og kan ikke optjene point på mere end én Radisson Rewards-konto

c. Medlemsforpligtelser: Som medlem af Radisson Rewards for Bookers and Planners accepterer du at overholde disse vilkår for bonusordningen, vores partneres gældende vilkår og betingelser samt alle gældende love, regler og bestemmelser. Du accepterer, at din deltagelse i Radisson Rewards for Bookers and Planners er helt for egen risiko. Du accepterer, at hvis du har indsigelser mod nogen af ​​bonusordningens regler eller eventuelle ændringer heraf eller på anden måde er blevet utilfreds med Radisson Rewards for Bookers and Planners, skal du opsige dit medlemskab. Du accepterer, at du er ansvarlig for at begrænse adgangen til og bevare fortroligheden af dit kontonummer og medlemsprofil hos Radisson Rewards for Bookers and Planners. Du accepterer også, at du straks skal give os besked, hvis dit kontonummer eller medlemsprofil hos Radisson Rewards for Bookers and Planners, herunder din adgangskode, bliver stjålet eller kompromitteret. Du accepterer, at du er ansvarlig for at begrænse adgang til og opretholde fortrolighed for dit Radisson Rewards-medlemsnummer, -konto og -adgangskode, og accepterer enhver konsekvens af ikke at opfylde denne forpligtelse, herunder tab eller tyveri af point eller personoplysninger. Du accepterer, at du altid vil give os korrekte oplysninger samt straks underrette os om enhver ændring i dine oplysninger. Alle ændringer i medlemsprofiler vil betyde, at kontoen blokeres i op til 24 timer, så indløsninger kan ikke gennemføres i denne periode. Du accepterer, at modtagelsen af medlemsfordele fra Radisson Rewards for Bookers and Planners kan være skattepligtige, og du accepterer, at enhver skattepligt i forbindelse med dit medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners, inklusive evt. afsløring, udelukkende er dit eget ansvar. Konsultér venligst en skatterådgiver vedrørende spørgsmål omkring skatter relateret til bonusordninger. Hvor loven kræver det, skal du underrette din arbejdsgiver og/eller et rejsebureau, alt efter relevans, samt dine kunder og klienter om din deltagelse i bonusordningen. Ved at deltage i bonusordningen bekræfter du, at du har underrettet din arbejdsgiver og/eller rejsebureau, kunder og klienter, og at de forstår, at du som en konsekvens af dit medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners kan modtage bonusordningsfordele.

d. Udløb af gyldighed for point og ophævelse af medlemskab:

i. Udløb af gyldighed for point: Hvis der ikke er nogen point-aktivitet på din konto hos Radisson Rewards for Bookers and Planners over en periode på 24 måneder, kan vi til enhver tid og efter eget skøn samt uden ansvar overfor dig, annullere og ophæve alle eller nogle af dine point.

ii. Din opsigelse af dit medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planner: Du kan opsige dit medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners til enhver tid ved at kontakte os gennem en hvilken som helst af de angivne kontaktkanaler angivet det sidste kapitel af disse vilkår og betingelser.

iii. Andre ændringer eller annullering af dit medlemskab af Radisson Rewards foBookers and Planners foretaget af os: Ud over ovenstående kan vi til enhver tid, i videst muligt omfang, loven tillader det, og efter eget skøn samt uden varsel eller ansvar overfor dig, (i) ændre, suspendere eller ophæve dit Radisson Rewards for Business-medlemskab, (ii) ændre, suspendere, ugyldiggøre eller annullere nogle af eller alle dine point, (iii) ændre, suspendere, ugyldiggøre eller annullere din indløsning af point. Vi kan udføre disse handlinger af hensyn til Radisson Rewards for Business, eller hvis der efter eget skøn er rimeligt grundlag for at mistænke, at (i) du har overtrådt eller bruger bonusordningen på en måde, der ikke lever op til disse bonusordningsvilkår, hensigten med bonusordningen eller en del af bonusordningen, (ii) du har misbrugt eller udnyttet Radisson Rewards for Business, (iii) din kontoaktivitet eller din medlemsstatus involverer eller er resultatet af svindel, uærlighed, tyveri eller andre ulovlige og upassende metoder, (iv) du bevidst forsøger at opnå eller opretholde mere end én Radisson Rewards for Business-konto, (v) dit medlemskab eller din deltagelse i Radisson Rewards for Business er i strid med gældende lov, vilkår eller bestemmelser, (vi) vores levering af ydelser i henhold til Radisson Rewards for Business overtræder gældende lov, vilkår eller bestemmelser, eller (vii) du undlader at betale skyldige beløb eller deltager i misbrug eller upassende, stødende, eller fjendtlig adfærd i forbindelse med Radisson Rewards for Business, deltagende hoteller, Radisson eller vores partnere eller deres respektive funktionærer, ledelse, agenter, ansatte, repræsentanter eller gæster. Disse rettigheder er i tillæg til andre retsmidler, som kan være til rådighed for os i henhold til gældende lovgivning, og vi har ret til at træffe passende administrative og/eller retslige skridt, herunder, uden begrænsning, strafferetlig eller civilretlig forfølgelse, som vi, efter eget skøn, finder nødvendig.

iv. Virkning af ophævelse: Hvis dit medlemskab af Radisson Rewards for Bookers and Planners ophæves, vil din konto hos Radisson Rewards for Bookers and Planners blive lukket og alle point på din Radisson Rewards for Business-konto blive annulleret og gjort ugyldige, og de vil ikke kunne indløses. Hvis vi ændrer, suspenderer, ophæver eller annullerer alle eller nogle af dine point, vil disse point blive fjernet fra din Radisson Rewards for Business-konto og vil ikke længere være tilgængelige til indløsning.

e. Gyldighed og indmeldelse i Radisson Rewards for Business Americas-bonusordning: Ikke-medlemmer og medlemmer af Radisson Rewards for Bookers and Planners er kvalificerede til at blive medlem af Radisson Rewards for Business Americas-bonusordningen for medlemmer, som ønsker at optjene og indløse point på vores hoteller i USA, Canada, Latinamerika eller Caribien. Ansøgning om medlemskab af og tilmelding til Radisson Rewards for Business Americas-bonusordningen er underlagt bonusordningens vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik som specificeret af Radisson Hospitality, Inc. og kan findes på https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions.

4. Point

a. Optjening af point i Radisson Rewards:

i. På deltagende hoteller: Radisson Rewards-medlemmer kan optjene point per USD, som bruges på hotelovernatninger og kvalificerende mad- og drikkevarer på deltagende hoteller, når det føres på værelsesregningen og betales ved check-ud. Tilbuddet om point og fordele afhænger af medlemmets statustrin og medlemmets valg af fordele forud for booking af opholdet. For at medlemspræferencerne skal gælde for opholdet, skal medlemmet ændre indstillingerne under medlemsprofiler, inden bookingen gennemføres.

 

Trin / muligheder Club Premium VIP
Optjen tilbud og fordele at vælge imellem: Op til 10 % rabat med medlemspris
8 point per USD brugt
Forhåndsbestemt præference:
Op til 10 % rabat med medlemspris
27 point per brugt USD
Forhåndsbestemt præference:
Op til 10 % rabat med medlemspris
36 point per brugt USD
Aktivér Discount Booster:
Op til 20 % rabat
9 point per brugt USD
Aktivér Discount Booster:
Op til 20 % rabat
12 point per brugt USD
Mad- og drikkevarer Der optjenes point på mad- og drikkevarer ved spisning på hotellet i henhold til optjeningstilbuddet, der angives forud for booking.
Der optjenes point ved ophold på hotellet, og når restaurantregningen skrives på værelset og betales fuldt ud ved check-ud.
Der optjenes ikke point på alkohol og tobaksprodukter.
Rabatter afhænger af trin og restaurant, som angivet i fordelsafsnittet.
Møder og events Medlemmer optjener 5 point per USD brugt på møder og events. Maks. 250.000 point per event.

Radisson Rewards for Bookers and Planners kan ikke ændre deres foretrukne optjeningsindstillinger for personlige ophold og vil få op til 10 % rabat og optjene 27 point per USD brugt som Premium eller 36 point per USD brugt som VIP. Øvrige fordele er angivet i afsnittet "Øvrige fordele" i vilkår og betingelser. Rabatten gælder ikke afgifter eller drikkepenge, alkohol, roomservice, spisning på værelset, catering/banketter eller grupper eller selskaber på seks eller flere. Medlemmer skal oplyse deres Radisson Rewards-medlemsnummer på bookingtidspunktet eller ved check-in. Hvis et hotel ophører med at være et deltagende hotel, efter du har foretaget en booking, men før dit kvalificerende ophold, vil du ikke optjene point for dette ophold, og du vil ikke blive krediteret for nogen kvalificerende overnatninger/ophold, der kan anvendes til at optjene status.
Point betragtes som optjente, når opholdet er afsluttet som et kvalificerende ophold, alle udgifter er fuldt ud betalt, og dine point er blevet indsat på din konto. Point kan ikke indløses, før et kvalificerende ophold er blevet gennemført, betalt og tilføjet din konto. Der kan kun optjenes point af ét Radisson Rewards-medlem per kvalificerende ophold, og dette medlem skal fremgå på bookingen og være den registrerede gæst.
Du kan optjene point på op til tre værelser, der er booket under samme booking, men kredit for flere værelser skal være angivet på eller før tidspunktet for check-in, og medlemmet skal fremgå på bookingen for mindst ét af de bookede værelser og være registreret gæst under det kvalificerende opholds varighed. Der kan ikke optjenes point for andre bookinger, der ikke inkluderer Radisson Rewards-medlemmets navn på bookingen, og hvor medlemmet ikke er den registrerede gæst. Kun det værelse, hvor medlemmet er registreret som gæst for det kvalificerende opholds varighed, vil tælle hen imod Elite-status.

ii. Gennem partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan optjene point hos vores partnere. Disse muligheder kan variere afhængigt af Radisson Rewards-medlemmets bopælsland, eller hvor transaktionen finder sted, er muligvis ikke tilgængelige for alle medlemmer, kan ændres på ethvert tidspunkt efter eget skøn, er omfattet af ordningens regler og kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som kræves af den individuelle partner. Partnere er uafhængige enheder, og vi er ikke ansvarlige for varer eller varekvalitet på produkter og tjenesteydelser, der leveres af en af vores partnere, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for fremsættelse af tilbud eller reklamer på vegne af vores partnere. Du er ansvarlig for at overholde partnerens vilkår og betingelser samt deres fortroligheds- og anvendelsespolitikker. Vi er ikke ansvarlige for og påtager os ikke ansvaret for de vilkår, ændringer eller annulleringer, der vedrører vores partneres vilkår, fortroligheds- og anvendelsespolitikker, produkter og tjenesteydelser. Ved at oplyse dit Radisson Rewards-medlemsnummer til et deltagende hotel, indikerer du, at du ønsker at optjene point for dit ophold.

iii. Køb af point: Vi vil fra tid til anden og efter eget skøn give Radisson Rewards-medlemmer mulighed for at købe point. Vi tilbyder i øjeblikket vores medlemmer muligheden for at købe points via Points.com. Yderligere gældende vilkår og betingelser kan findes på https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/earn. Point der købes, underlægges disse betingelser. Ethvert andet salg, køb, bytte, auktionering, gavetransaktion, overførsel eller videregivelse af point, undtagen hvor disse betingelser specifikt tillader det, er ikke tilladt og vil ikke betragtes som gyldigt.

b. Optjening af point under Radisson Rewards for Bookers and Planners: Rejsebureauer, rejsearrangører, møde- og eventarrangører og andre fagfolk, som booker værelser på vegne af andre og/eller arrangerer møder og konferencer på deltagende hoteller, kan optjene point.

i. Optjening af point på booking af værelser: Medlemmer, der er rejsebureau eller rejsearrangør, kan optjene 10 point per USD brug på kvalificerende bookinger på deltagende hoteller, når de booker rejser for andre. Hvis du booker et ophold hos et deltagende hotel i Radisson Hotel Group-porteføljen i Europa, Mellemøsten, Afrika eller Asien og Stillehavsområdet, skal du være medlem af Radisson Rewards for Bookers and Planners og angive dit 16-cifrede medlemsnummer i det globale distributionssystem (GDS) for at optjene point på den pågældende booking. Kvalificerende bookinger kan klares direkte på Radisson Hotels hjemmeside eller hos hotellet. Yderligere anvisninger om, hvordan du booker og optjener point, findes på: https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business. Point kan udstedes på tidspunktet for gæstens ophold. Overnatninger eller ophold booket på vegne af andre tæller ikke med i optjeningen af Elite-status. Radisson Rewards for Business Americas-medlemmer, som ønsker at optjene point, skal være medlem af bonusordningen, der understøtter hotellet, hvor de booker. Hvis du booker et ophold hos et deltagende hotel i Radisson America Hotel Group-porteføljen i USA, Canada, Latinamerika eller Caribien, skal du være medlem af Radisson Rewards Americas og angive dit Radisson Rewards Americas-medlemsnummer i det globale distributionssystem (GDS) for at optjene point på den pågældende booking. Overnatninger eller ophold, der bookes på vegne af andre eller i forbindelse med et møde eller en event, tæller ikke med i din optjening af Elite-status.

ii. Optjening af point på eventbookinger: Medlemmer, der er møde- og eventarrangører, kan optjene 5 point per USD brugt på eventbookinger (baseret på det samlede beløb brugt på mødelokale, leje, mad og drikkevarer samt værelser som opkrævet på en hovedfaktura, dog maks. 250.000 point per event og 250.000 point per gruppebooking af værelser). Der kan ikke optjenes point på eventbookinger, hvis det er i strid med gældende lov eller reglementer. Du skal på bookingtidspunktet for mødet, eventen eller kongressen angive, at du ønsker at optjene point på eventbooking ved at tilføje dit navn og medlemsnummer hos Radisson Rewards for Bookers and Planners til den kontrakt, som du indgår med det deltagende hotel. Eventbookinger skal anføres på en hovedfaktura, for at der kan optjenes point. Kun ét medlem af Radisson Rewards for Bookers and Planners kan optjene point på eventbookinger. Du behøver ikke at deltage i mødet eller eventen for at være berettiget til at optjene point på eventbookinger. Nogle tjenesteydelser og faciliteter tilbydes muligvis ikke direkte af det deltagende hotel, og disse samt andre gebyrer, inklusive gebyrer i forbindelse med afbestilling, slitage eller andre betalinger, vil muligvis ikke gælde som en del af en eventbooking. Overnatninger eller ophold i forbindelse med et møde eller en event tæller ikke med i din opgørelse med henblik på opnåelse af elitestatus.

Ansøgning til Radisson Rewards for Bookers and Planners er åben for enkeltpersoner, der har godkendt og accepteret ordningens vilkår og betingelser, og som er: (i) inviteret og godkendt af Radisson Rewards efter eget skøn, (ii) bosat i kvalificerede lande, der bestemmes efter vores eget skøn, (iii) nået myndighedsalderen i deres bopælsland, (iv) ansvarlige for bookingen af hotelværelser på deres arbejdsgivers eller virksomheds vegne, (v) ansat af en virksomhed, som Radisson Rewards efter eget skøn har godkendt, og (vi) ikke er et professionelt rejsebureau, der booker for personer, der ikke er tilknyttet deres arbejdsgiver eller virksomhed. En person kan ikke optjene point for andre.
Du skal underrette din arbejdsgiver og modtage tilladelse fra din arbejdsgiver vedrørende din deltagelse i Radisson Rewards for Bookers and Planners. Ved at deltage i Radisson Rewards for Bookers and Planners bekræfter og erklærer du, at:

a. du har underrettet din arbejdsgiver (og enhver rejsende, på hvis vegne du booker hotelværelser), og at de har læst og forstået fortrolighedspolitikken og forstået og accepteret, at du som følge af dit medlemskab i Radisson Rewards for Bookers and Planners kan videregive persondata om dem samt modtage fordele fra Radisson Rewards for Bookers and Planners;

b. du vil overholde alle dine arbejdsgivers, kunders og klienters vilkår og betingelser, inklusive rejsepolitikker, gavepolitikker og ansporingspolitikker

c. du vil overholde alle gældende love

d. du vil, når vi kræver det, give os skriftlige beviser på, at du har afgivet alle nødvendige oplysninger og har indhentet alle nødvendige tilladelser

e. du ikke er ansat hos en ikke-amerikansk regering (inklusive en ikke-amerikansk statsejet virksomhed eller et ikke-amerikansk ministerium, statsligt organ eller lignende organ, der har en udøvende, judiciel, voldgifts-, lovsmæssig eller administrativ funktion for eller vedrørende regeringen)

f. du øjeblikkeligt vil underrette os om eventuelle ændringer hos din arbejdsgiver og opdatere dine oplysninger og sørge for at underrette og modtage tilladelse fra din nye arbejdsgiver og overholde de ovennævnte krav.

iv. Samtykke og videregivelse af oplysninger: Du er ansvarlig for at oplyse din arbejdsgiver, overordnede og/eller klient om, at du optjener point og andre fordele fra Radisson Rewards for Bookers and Planners samt modtage tilladelse hertil, og du skal overholde alle gældende regler og politikker vedrørende gaver og incitamenter.

c. Indløsning af point:

i. Generelt: Medlemmer af Radisson Rewards og Radisson Rewards for Bookers and Planners kan indløse point på deltagende hoteller eller via vores partnere. Point kan indløses direkte til Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmets fordel eller gives til en anden person i gave. Medlemmer kan booke bonusovernatninger som gave til venner eller familie, men kan ikke sælge dem for profit. Bortset fra overførsler af point, der specifikt er tilladte i disse vilkår for bonusordningen, eller i hvor der specifikt foreligger skriftlig tilladelse fra Radisson, er ingen anden overførsel, som f.eks. salg, videreformidling, bytte, overførsel, køb, auktionering eller bortgivelse, tilladt. Mulighederne for indløsning kan fra tid til anden ændres efter vores eget skøn og uden varsel.
Ved indløsning af point vil du blive bedt om at bekræfte dine kontooplysninger for Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners. Det tilsvarende antal point vil blive trukket fra din konto på det tidspunkt, hvor transaktionen bliver indledt, og der skal være et tilstrækkeligt antal point på din Radisson Rewards-konto på tidspunktet for transaktionen. Point fra mere end én konto kan ikke indløses sammen. Indløsningstransaktioner kan godkendes eller afvises af Radisson efter eget skøn.

ii. På deltagende hoteller:

a. Bonusovernatninger: Medlemmer af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners kan indløse point til bonusovernatninger på deltagende hoteller, afhængig af ledighed. Booking af bonusovernatninger skal foretages på forhånd, og de skal foretages via Radisson Hotels' hjemmeside eller Radisson Hotels' mobilapp. Bonusovernatninger kan ikke kombineres med andre certifikater, rabatter, pakker eller kampagnetilbud og er uden kommission, herunder uden begrænsning kommission til rejsebureauer, medmindre det er angivet som en særskilt kampagne. Bonusovernatninger gælder for et standardværelse med standardantal gæster. Yderligere gæster er underlagt det deltagende hotels standardtakster for ekstra gæster. For at undgå tvivl, selv hvis et medlem foretager en booking for tre personer af en bonusovernatning for et standardværelse, skal medlemmet stadig betale afgifterne for den ekstra person. Bonusovernatninger er underlagt hvert deltagende hotels politikker vedrørende afbestilling, garanti og depositum. Det antal point, der svarer til en bonusovernatnings booking, vil blive fratrukket din konto, hvis din booking ikke annulleres i overensstemmelse med det deltagende hotels afbestillingspolitik. Eventuelle yderligere udgifter i forbindelse med en bonusovernatning er udelukkende medlemmets ansvar.

Hvis et hotel ophører med at være et deltagende hotel, efter du har foretaget en booking af en bonusovernatning, men før dit faktiske ophold, vil Radisson anvende rimelige bestræbelser på at få hotellet til at gennemføre bookingen af bonusovernatningen, men vi kan ikke garantere, at en sådan booking af en bonusovernatning bliver gennemført. Desuden kan bonusovernatninger efter Radissons eget skøn ikke længere være tilgængelige for booking på et hotel, når det er fastslået, at dette hotel vil forlade Radisson-systemet eller på anden vis vil ophøre med at være et deltagende hotel, uanset hvor lang tid, der vil gå, før et sådant hotel faktisk forlader systemet.

b. Betal med point: Medlemmer kan indløse deres point på hotellet til tjenesteydelser, der bruges under opholdet, eller til opholdet i sig selv ved check-ud, hvis der betales min. 10 point.

v. Gennem partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan indløse point hos vores partnere. Indløsningsmuligheder og krav kan variere afhængigt af hver partner, er ikke tilgængelige, hvis de er i strid med loven, kan ændres på ethvert tidspunkt, er omfattet af ordningens regler og kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som kræves af den individuelle partner. Partnere er uafhængige enheder, og Radisson Rewards er ikke ansvarlige for varer eller varekvalitet på produkter og tjenesteydelser, der leveres af en af vores partnere, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for fremsættelse af tilbud eller reklamer på vegne af vores partnere. Du er ansvarlig for at overholde partnerens vilkår og betingelser samt fortroligheds- og anvendelsespolitikker. Vi er ikke ansvarlige for, og påtager os ikke noget ansvar for vores partneres vilkår eller ændringer og/eller annulleringer af disse, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for vores partneres fortroligheds- og anvendelsespolitikker, produkter og tjenesteydelser.

vi. Donation af point: Radisson Rewards-medlemmer kan donere point til visse godgørende institutioner, som udvælges af os efter eget skøn. Enhver anden donation, overførsel eller bortgivelse af point er ikke tilladt og vil ikke være gyldig. Donerede point er ikke fradragsberettigede.

d. Overførsel af point gennem Global Points Transfer: Medlemmer af Radisson Rewards og Radisson Rewards for Bookers and Planners kan overføre point til Radisson Rewards Americas, Radisson Hotel Group Americas' bonusordning, som tilbydes til medlemmer, som optjener og/eller indløser point i USA, Canada, Latinamerika og Caribien. Medlemmer skal have en konto i både Radisson Rewards- og Radisson Rewards Americas-bonusordningen med den samme e-mailadresse og navn i kontoen for at kunne bruge Global Points Transfer-processen. Alle Global Points Transfer-vilkår og betingelser gælder. Se radissonhotels.com/globalpointstransfer for yderligere information samt vilkår og betingelser. Radisson Rewards forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere ethvert medlem fra deltagelse i overførselsmuligheden, at foretage ændringer i bonusordningen i overensstemmelse med bonusordningens vilkår og -betingelser, og til at ændre eller annullere overførselsmuligheden helt eller delvist, inklusive uden begrænsning priser, pointværdier og brug af Points.com til behandling af købte point uden forudgående varsel.

e. Overføring af point: Radisson Rewards-medlemmer kan overføre point inden for ordningen til maksimalt fem medlemmer per måned. Medlemmer, der modtager point, kan ikke modtage point fra flere end fem konti på en måned. Et medlem kan hver måned maksimalt modtage 100.000 point på sin konto som følge af overførsel af point. For at afsende eller modtage en pointoverførsel skal et medlem have været Radisson Rewards-medlem i mere end 30 dage.

f. Øvrige bestemmelser:

i. Netkonto: Når du er blevet tilmeldt Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, skal du aktivere din netkonto. Radisson vil forsøge rettidigt at kreditere din konto med point. Du er selv ansvarlig for at kontrollere, at point krediteres din konto hos Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners på korrekt vis. Ethvert krav om point, der ikke er krediteret ordentligt af Radisson, skal være modtaget af os inden for seks måneder efter datoen for den hævdede periodisering af disse point sammen med dokumentation.

ii. Overførsler: E: Undtagen hvor det specifikt tillades i disse vilkår og betingelser for bonusordningen, eller hvor skriftlig tilladelse fra Radisson haves, må medlemskab af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, point, bonusovernatninger, elitestatus og andre fordele i forbindelse med ordningen ikke sælges, udveksles, byttes, overføres, købes, auktioneres eller bortgives, herunder uden begrænsning som del af personlige forhold, skilsmisse, arv eller på anden vis som følge af lov. Medlemmer kan booke bonusovernatninger som gave til venner eller familie, men kan ikke sælge dem for profit.

1. Overførsel efter død: Point, der tilhører et afdødt medlem af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, kan overføres til en konto tilhørende en eller flere af afdødes arvinger efter vores skøn. Det afdøde medlems medlemskab af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business skal have været velanset på dødstidspunktet. Anmodning om en sådan overførsel skal inkludere dokumentation for dødsfaldet, som f.eks. dødsattest samt bevis for retten til at foretage anmodningen som f.eks. retsligt udstedte dokumenter eller den afdødes testamente. Anmodninger om overførsel i forbindelse med dødsfald skal foretages inden for ét år efter det afdøde medlems dødsfald, ellers vil det afdøde medlems konto blive lukket og alle point annulleret./p>

iii. Rabatten kan ikke veksles til kontanter: Medmindre loven kræver det, har point ingen kontantværdi og udgør ikke en ejendom. Akkumulering af points giver ikke medlemmer nogen sikrede rettigheder i forbindelse med nogen bonus eller ordningen. Som medlem af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners er den eneste rettighed, som du opnår med point, muligheden for at indløse dem i overensstemmelse med disse vilkår for ordningen.

g. Fordele: Fordele for Radisson Rewards-medlemmer varierer blandt deltagende hoteller og hotelkæder afhænger af ledighed og kan ændres til enhver tid. Visse medlemsfordele er kun tilgængelige, når medlemmet er den registrerede gæst på et kvalificerende ophold. Alle Radisson Rewards' vilkår og betingelser gælder. Gælder ikke, hvor loven forbyder det. Radisson Rewards-medlemmer får lokale medlemsfordele på hotellerne blandt Radisson Hotel Group-hoteller i Kina.

i. Medlemspris: Rabatten på op til 10 % gælder for alle Radisson Rewards-medlemmer og kun for direkte bookinger lavet på Radisson Hotel Groups hjemmeside, hjemmeside med adgang fra mobilenhed, mobilapp, hotelbookinger og kundecenter.

ii. Rabatter på mad- og drikkevarer: Rabatter på mad- og drikkevarer gælder kun på deltagende restauranter. Rabatten gælder ikke lokalskat eller drikkepenge, alkohol, roomservice, spisning på værelset, catering/banketter eller grupper eller selskaber på seks eller flere. Medlemmet skal være til stede, fremvise sit Radisson Rewards-medlemsnummer samt bevis på Elite-status og skal bede om rabat ved eller inden spisningen er afsluttet. Rabatten kan ikke påføres i hotellets reception. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre kampagner eller rabatter. Kontakt venligst hotellet direkte for at finde ud af, om hotellets restauranter deltager.

iii. Prioritetskø: Den særskilte kø gælder for alle Radisson Rewards-medlemmer og gæster, som har checket ind via nettet. Afhængig af tilgængelighed og alt efter omfang

iv. Gratis værelsesopgradering: Gratis værelsesopgraderinger er kun tilgængelige, når Elite-medlemmet er den registrerede gæst. Der kan tilbydes én gratis værelsesopgradering per Elite-medlem per kvalificerende ophold. Gratis værelsesopgradering bestemmes af det deltagende hotel og afhænger af ledige værelser på tidspunktet for check-in. Værelsesopgradering varierer alt efter hotel og værelseskategori og kan omfatte et værelse på en foretrukken beliggenhed, med en foretrukken udsigt eller et nyistandsat værelse. Premium-medlemmer kvalificerer sig til et værelse i den næstbedste kategori. VIP-medlemmer er kvalificeret til et værelse i den bedste tilgængelige kategori.

v. Tidlig check-in og sen check-ud: Tidlig check-in og sen check-ud afhænger af tilgængelighed og er kun mulig, når Elite-medlemmet er den registrerede gæst. Tidlig check-in og sen check-ud er to timer før eller efter hotellets faste check-in- og check-ud-tider. Hotellet kan bede om et kreditkortnummer ved booking.

vi. Discount Booster (20 % rabat): : Medlemmet kan få op til 20 % rabat, når muligheden er aktiveret på kontoen. Rabatten fratrækkes kun bookinger, der er lavet direkte gennem Radisson Hotel Groups egen kanaler. Herunder: Kædens hjemmeside, Radisson Hotel-appen, Radisson Hotel Groups kundecenter og direkte hos Radisson Hotels

vii. Mit yndlingshotel:

a. Prioritetsliste : Prioritetslisten garanterer, at medlemmet bliver kontaktet og tilbudt booking som den første, hvis der kommer en afbestilling. Kontakt venligst hotellet, hvis det er fuldt booket, og du ønsker at komme på prioritetslisten. Prioritetslisten sikrer ikke en bookings tilgængelighed og afhænger af tilgængelighed. Prioritetslisten er kun mulig, når medlemmet på sin konto har valgt hotellet som sit yndlingshotel. Prioritetslisten gælder kun for Elite-medlemmer og kun for Elite-medlemmets personlige værelse; den gælder et værelse til den angivne pris, og der er forbehold for hotellets garanti- og afbestilingspolitik. Ved tilmelding til prioritetslisten kan bookingen ikke betales med point.

b. Yndlingsværelse : Værelse tildeles ved check-in. Er kun mulig, når medlemmet på sin konto har valgt hotellet som sit yndlingshotel. Afhængig af ledighed.

c. Bagageopbevaring : Er kun mulig, når medlemmet på sin konto har valgt hotellet som sit yndlingshotel. Denne fordel er tilgængelig umiddelbart efter et kvalificerende ophold, og når medlemmet allerede har booket et ophold i fremtiden på samme hotel inden for 20 dage efter check-ud. Der kan maksimalt opbevares to kufferter per medlem. Ting opbevares på den betingelse, at kun den registrerede gæst personligt kan få adgang til dem.
Det er ikke tilladt at deponere noget af følgende: våben, narkotika, medicin og letfordærvelige varer. Det frarådes desuden at efterlade værdigenstande såsom penge, smykker, personlige dokumenter og juridiske papirer. Hvis den fremtidige booking af en eller anden årsag afbestilles (herunder pga. force majeure), skal medlemmet proaktivt kontakte hotellet for at aftale en måde at sende ejendelene til en passende adresse. Forsendelsen betales af medlemmet. Hvis medlemmet efter 30 dage efter afbestillingen ikke har kontaktet hotellet, eller parterne ikke er nået til enighed, bortskaffer hotellet genstandene.
Hotellet er ansvarlig for de genstande, der opbevares, og hotellet påtager sig ansvar for tab forårsaget af hotellets fejl eller forsømmelighed op til en værdi på 3.580,00 EUR eller det juridiske ansvar efter lokal lov. Medlemmer skal bevise værdien af det mistede indhold og dokumentere, at deres forsikring ikke dækker dette tab.

viii. Gratis morgenmad for to personer: Er kun gældende, når VIP-medlemmet er registreret som gæst. I Asien og Stillehavsområdet er der for hver overnatning under et kvalificerende ophold morgenmadsbuffet for to personer, hvoraf den ene er det registrerede VIP-medlem. I Europa, Mellemøsten og Afrika tilbydes morgenmad for to personer per nat under et kvalificerende ophold.

ix. Adgang til eksklusive områder: Afhænger af tilgængelighed på hotellet.

x. Kontaktcenter: Døgnåbent kontaktcenter eksklusivt for Premium og døgnåbent kontaktcenter eksklusivt for VIP: er åbent 24 timer i døgnet, syv dage om ugen og er på engelsk. Øvrige sprog tilbydes efter et andet skema eller via nettet.

xi. Værdikuponer: Værdikuponer tilbydes efter Radissons skøn til brug for den gæst, de udstedes til. Booking- og anvendelsesfristerne er angivet sammen med den pågældende værdikupon. Gyldigheden kan ikke forlænges. Reglerne for brug af værdikuponen er angivet per værdikupon og kan ikke ændres.
Værdikuponer kan ikke kombineres med andre kampagner, medmindre det er angivet på værdikuponen.
Værdikuponer kan ikke annulleres eller refunderes, medmindre det er angivet i betingelserne for den specifikke værdikupon, hvor Radisson Rewards' vilkår og betingelser gælder.
Værdikuponer må ikke sælges, udveksles, byttes, overføres, købes, auktioneres eller gives væk.

xii. Medlem hverver medlem: Henviseren er et medlem af Radisson Rewards, som henviser en ven til ordningen.
Den henviste er et nyt medlem af Radisson Rewards, som har tilmeldt sig specifikt gennem et henvisningslink, som et Radisson Rewards-medlem har sendt.
Medlemmet skal være logget ind og genkendt som medlem af Radisson Rewards for at kunne henvise en ven.
Medlemmer kan henvise en ven gennem det link, der kun findes på deres medlemskonto. Ingen anden form for henvisning vil være gyldig som grundlag for at modtage bonuspoint. Hvis personen, der blev henvist til ordningen, tilmeldte sig Radisson Rewards gennem den almindelige tilmeldingsformular, vil bonuspointene ikke blive tildelt til hverken henviseren eller den henviste.
Både henviseren og den henviste optjener 1.000 point. For at optjene point skal den henviste:

a. Have tilmeldt sig gennem det specifikke link, som henviseren har sendt.

b. Have booket et kvalificerende ophold gennem en af Radisson Hotel Groups direkte kanaler (net, app, kontaktcenter eller hotel) inden for 365 dage efter tilmelding gennem henvisningslinket. Bonuspointene tildeles efter den henvistes første ophold som Radisson Rewards-medlem

c. Have booket et kvalificerende ophold, hvor hans/hendes Radisson Rewards-nummer udfyldes ved booking.

d. Have checket ud af hotellet.
Pointene sættes ind på henviserens og den henvistes konto fem-syv dage efter check-ud.
Radisson Rewards-medlemmer kan optjene op til 50.000 bonuspoint hvert kalenderår gennem "Henvis en ven". Når medlemmet har optjent de 50.000 bonuspoint, kan vedkommende stadig henvise venner til ordningen, men vil ikke optjene point.
Selvom henviseren allerede har optjent 50.000 bonuspoint gennem Henvis en ven, vil de henviste stadig optjene de 1.000 point efter deres første kvalificerende ophold.

5. GENERELT

a. Fortrolighedspolitik: Deltagelse i Radisson Rewards er underlagt vilkår og betingelser fra Radissons fortrolighedspolitik, som kan findes på www.radissonhotels.com/en-us/privacy (samlet kaldet vores "fortrolighedspolitikker"), og vores aftale vedr. brug af hjemmesiden, der er angivet på www.radissonhotels.com/da-dk/brug-af-hjemmeside. Du kan finde yderligere oplysninger om Radissons behandling af dine personoplysninger, herunder enhver ret dertil, via det følgende link: https://www.radissonhotels.com/da-dk/fortrolighedspolitik.

b. Underlagt gældende lov: Medlemskab og deltagelse i Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Bookers and Planners samt indsamling og indløsning af point er underlagt gældende lov og gælder ikke, hvis den er i strid med loven, gældende bestemmelser eller arbejdsgiverens/kundens politikker eller krav. Yderligere kan du tilbydes visse lovbestemte rettigheder i medfør af loven i dit hjemland, der muligvis ikke er begrænset til disse vilkår for bonusordningen. Intet i disse vilkår for bonusordninger begrænser sådanne lovbestemte rettigheder.

c. Valutakonvertering til USD: Alle beløb, der fastsættes i en anden valuta end USD, vil blive konverteret til USD til en valutakurs, som fastsættes af os efter eget skøn.

d. Garantifrasigelse og ansvarsbegrænsning:

RADISSON TILBYDER RADISSON REWARDS OG RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS, DISSE VILKÅR FOR ORDNINGEN OG ALLE ANDRE DERTIL RELATEREDE TJENESTEYDELSER OG PRODUKTER SOM DE ER OG FRASIGER SIG I LOVENS VIDESTE OMFANG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI AF ENHVER ART, UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER EKSEMPELVIS ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, DESIGN, NØJAGTIGHED, KOMPETENCE, TILSTRÆKKELIGHED, EGNETHED, KAPACITET, FULDSTÆNDIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER RADISSON, AT RADISSON REWARDS' ELLER RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS' DERTILHØRENDE TJENESTEYDELSER ELLER PRODUKTER VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSE ELLER UDELADELSER, ELLER AT DE ER FEJLFRI, OG STILLER HELLER INGEN GARANTI FOR AT EVENTUELLE FEJL OG MANGLER VIL BLIVE RETTET OG ÆNDRINGER IMPLEMENTERET.
DU ACCEPTERER, AT RADISSON, DETS EJERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG DATTERSELSKABER OG DERES RESPEKTIVE FUNKTIONÆRER, LEDELSE, ANSATTE, REPRÆSENTANTER OG AGENTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER EKSEMPELVIS FORSØMMELSE, VIL HAVE NOGEN ERSTATNINGSPLIGT ELLER NOGET SOM HELST ANSVAR OG SKAL HOLDES SKADEFRI OVER FOR ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED SKADE, TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, TILFÆLDIGE SKADER OG FØLGESKADER PÅ PERSONER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING PERSONSKADE, STRAFFERETLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER PÅ PERSONER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING PERSONSKADE, DØDSFALD ELLER SKADE PÅ HOTEL/EJENDOM HELT ELLER DELVIST SOM FØLGE AF MEDLEMSKAB ELLER DELTAGELSE I RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS ELLER BRUGEN AF BONUS, HELLER IKKE HVIS DER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.
Intet i disse vilkår for bonusordningen udelukker eller begrænser Radissons ansvar for enhver situation, angående hvilken det ville være ulovligt for Radisson at ekskludere eller begrænse dets ansvar. Dette kan omfatte (uden begrænsning, afhængigt at dit hjemland) død eller personskade forårsaget af Radissons uagtsomhed, og svindel eller svigagtig vildledende fremstilling.

e. Erstatning: Du accepterer at holde Radisson, de deltagende hoteller og vores partnere, deres moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede virksomheder samt deres respektive ledelse, funktionærer, ansatte og repræsentanter skadefri for enhver form for erstatningsansvar, omkostninger, skader og gebyrer (inklusive advokatsalærer), der udspringer af evt. krav i forbindelse med dit medlemskab af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners.

f. Ændringer eller ophævelse af ordningen: Vi forbeholder os retten til til enhver tid efter eget skøn, med eller uden varsel og uden yderligere ansvar eller forpligtelse, selvom ændringer kan påvirke værdien af ​​allerede akkumulerede point, at (i) tilføje, modificere, slette, ændre, suspendere eller ophæve ("ændre") Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners helt eller delvist, herunder uden begrænsning enhver regel, procedure, betingelse, fordel, bonus, bonusniveau, deltagende hoteller, samarbejdspartnere og partnermuligheder, optjeningsvilkår, regler for indløsning eller bonustilgængelighed, (ii) ændre disse vilkår, helt eller delvist, (iii) ændre ethvert Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-tilbud, (iv) ændre muligheden for helt eller delvist at indløse point, (v) ændre procedurerne for indløsning af point, herunder antallet af point, der kræves for indløsning, (vi) ændre muligheden for at akkumulere point, herunder eksempelvis at pålægge tidsfrister og ændringer i pointværdierne, helt eller delvist eller (vii) helt eller delvist overdrage Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners til en relateret eller ikke-relateret enhed. Ved overdragelse vil udøvelsen af forpligtelserne heri derefter blive varetaget af denne enhed, som alene vil have dette ansvar. I tilfælde af en opsigelse af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners vil alle point, der ikke er indløst på ophørsdatoen for Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners blive inddraget uden kompensation eller yderligere forpligtelser eller erstatningsansvar, og ingen indløsning af point vil derefter blive godtgjort. Når du optjener point og på anden måde deltager i ordningen, kan du ikke være sikker på den fortsatte tilgængelighed af Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners eller nogen optjening, indfrielse eller andre tilbud, der afgives i forbindelse med Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners. Alle tilbud er tilgængelige, så længe lager haves, med forbehold for eventuelle gældende afbestillingsregler og kan ændres og/eller tilbagekaldes uden varsel. Ordningens kontooplysninger er udelukkende vores ejendom, og medlemmer har kun adgang dertil med det formål at få oplysninger om deres konto. Vi forbeholder os ret til at foretage revision af eller undersøge programkonti og -oplysninger til enhver tid og uden varsel for at sikre os, at programmets vilkår overholdes. Under en kontrol eller undersøgelse kan der deles oplysninger med parter, der hjælper til med en sådan kontrol eller undersøgelse.

g. Gældende lov og fortolkning: Din ansøgning om deltagelse i og krav vedrørende optjening og konvertering af point i forbindelse med Radisson Rewards er underlagt vores bekræftelse og godkendelse ud fra vores eget skøn, hvoraf alle handlinger anses foretaget, udføres, indgået og lukket i Belgien. Ethvert krav eller tvist, der opstår i forbindelse med eller på anden vis involverer Radisson Rewards, medlemskab eller disse vilkår for bonusordningen, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med loven i Belgien uden hensyn til valg af lov eller eventuel konflikt i lovenes betingelser. Enhver fortolkning af ordningens vilkår er efter Radissons eget skøn. Den engelsksprogede udgave af disse vilkår for ordningen er gældende. Intet i disse vilkår skal imidlertid påvirke dine rettigheder til at stole på obligatoriske lovforskrifter i dit opholdsland.

h. Løsning af tvist: Enhver handling, der opstår ud fra eller relaterer sig til disse vilkår, kan kun anlægges som retssag i Bruxelles, Belgien. Uden at det berører det foregående, hvis dit opholdsland giver dig rettighederne til at gøre således, kan du også anlægge retssag angående disse bonusordningsvilkår ved retten i det land, hvor du opholder dig. Hvis du er borger i Den Europæiske Union og ønsker at få yderligere information om løsning af tvist på nettet, bedes du venligst følge dette link til Europa-Kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette link leveres som pålagt af forordningen (EU) nr. 524/2013 fra Europa-Parlamentet og fra Rådet, udelukkende med henblik på information. Radisson er ikke forpligtet til at deltage i løsning af tvist på nettet.

i. Nævningesag: I det omfang, det er tilladt under gældende lov, frasiger parterne sig uigenkaldeligt enhver ret, de måtte have, til en retssag med jury.

j. Forældelsesfrist: Enhver og alle rettigheder til at fremsætte et krav eller anlægge retssag i forhold til bonusordningen, bonusordningens vilkår, enhver præmie, enhver indløsning eller parternes forhold, skal indbringes inden for begrænsningsperioden, der angives af gældende lov, som følger efter den første forekomst af den type handling, hændelse, tilstand eller udeladelse, som kravet eller sagen er baseret på.

k. Advokatsalær: Den vindende part i enhver retssag eller proces, der opstår under, uden for eller i forbindelse med bonusordningen, bonusordningens vilkår, enhver præmie eller tilbagebetaling eller parternes forhold er berettiget til at genvinde dens rimelige advokatsalær og udgifter.

l. Force majeure: Vores manglende evne til at overholde Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-bonusordningens vilkår på grund af force majeure, krig, brand, oprør, terrorisme, jordskælv, føderale, statslige eller lokale myndigheders handlinger, herunder eksempelvis pålæggelse af sanktioner, eller enhver anden grund uden for vores rimelige kontrol, anses ikke som en overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

m. Hele aftalen/afkald: Disse bonusordningsvilkår og de andre vilkår, der udtrykkeligt er reference til heri, udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende din deltagelse i Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas, din ret til at optjene og indløse point gennem Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners og din ret til eventuelle andre fordele ved Radisson Rewards og erstatter alle tidligere aftaler mellem os, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, herunder uden begrænsning alle tidligere versioner af disse vilkår for bonusordningen. Hvis vi undlader at handle med hensyn til din overtrædelse eller anden misligholdelse af ordningens vilkår på noget tidspunkt, giver vi ikke afkald på vores ret til at handle med hensyn til fremtidige eller lignende overtrædelser.

n. Forbeholdsklausul: Hvis en bestemmelse i disse vilkår behandles af en kompetent domstol og erklæres ugyldig, i modstrid med loven eller uhåndhævelig uanset årsag, skal bestemmelsen ændres og fortolkes, så den bedst muligt sikrer formålene med den oprindelige bestemmelse til i videst muligt omfang at være lovgyldig, og de​​resterende bestemmelser i disse vilkår skal forblive i fuld kraft og virkning.

o. Elektronisk kommunikation: Når du interagerer med os over internettet, giver du samtykke til oprettelsen af ​​aftalemæssige forbindelser via elektronisk kommunikation. Du erklærer og garanterer, at du har juridisk ret, beføjelse og myndighed til at acceptere disse programvilkår på vegne af dig selv og det medlem eller anden enhed på hvis vegne, du handler, når du bruger hjemmesiden, hvis du ikke kun handler på vegne af dig selv. Du accepterer desuden, at din brug udgør en elektronisk underskrift, og at du har oprettet, udført, indgået i, accepteret vilkårene for, og på anden vis autoriseret disse bonusordningsvilkår og godkendt og accepteret, at disse bonusordningsvilkår er en elektronik optegnelse og som sådan er komplet gyldige, har lovmæssig effekt, er retsgyldige og bindende og ikke kan gendrives af dig og medlemmet, køberen, leverandøren eller anden enhed på hvis vegne, du agerer. Du er ansvarlig for at holde dig opdateret omkring ordningens vilkår, nyhedsbreve, kontoudtog, fortrolighedspolitikken og status for din medlemskonto. Vi kan forsøge, men er ikke forpligtede til, at kontakte dig om spørgsmål af interesse som f.eks. inddragelse af point eller ændringer af ordningen. Vi er ikke ansvarlige for, hvis det ikke gøres, og er heller ikke ansvarlige for forkert eller unøjagtig transskription af dine kontaktoplysninger, for problemer i forbindelse med udstyret eller programmeringen, som du benytter, eller som forbindes med dig, for nogen menneskelig fejl, for nogen afbrydelse, sletning, udeladelse, fejl eller nedbrud af det elektroniske kommunikationsnet eller elektroniske transmissioner, for problemer i forbindelse med computer-, mobil- eller andet udstyr, software, manglende evne til at få adgang til en hjemmeside eller nettjeneste, for andre tekniske eller ikke-tekniske fejl eller defekter, for tabte, forsinkede, stjålne, ulæselige, ufuldstændige, forvanskede, fejladresserede, sønderrevne eller portofri breve, e-mails eller anden kommunikation, uanset grunden. Du er ansvarlig for at oprette og beskytte private adgangsoplysninger til din konto og for at holde disse oplysninger sikre. Vi er ikke ansvarlige for stjålne eller på anden vis opsnappede adgangsoplysninger til din konto. Hvis den informationssikkerhed kommer i fare, er vi ikke ansvarlige for adgang til den konto, akkumulering af point, indløsning eller anden kontoaktivitet, der opstår som et resultat deraf, og vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for erstatning af indløste point eller andre skader og tab som følge heraf. Hvis du bliver opmærksom på nogen svigagtig eller på anden måde upassende aktivitet, skal du straks anmelde denne aktivitet til os. Du er ansvarlig for at oplyse os om enhver ændring i dine kontaktoplysninger.

P. Varsler: Radisson forbeholder sig retten til at poste eller meddele al kommunikation herunder på engelsk. Disse bonusordningsvilkår påvirker imidlertid ikke dine lovbestemte rettigheder til at modtage varsler eller kommunikation fra Radisson i det sprog, der er bestemt i henhold til dit opholdslands lov.

q. Varemærker: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Bookers and Planners, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites samt ethvert andet nuværende og fremtidigt varemærke og servicemærke, der er forbundet med Radisson Rewards Americas og Radisson Rewards for Business Americas, er servicemærker og varemærker tilhørende Radisson, tilknyttede virksomheder eller datterselskaber og må ikke reproduceres eller benyttes på nogen måde uden forudgående udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Radisson.

r. Administration: Radisson, dens tilknyttede virksomheder og datterselskaber kan fra tid til anden sælge point til tredjeparter, inklusive deltagende hoteller og partnere, og indløse point til kontanter (herunder uden begrænsning point, der blev modtaget fra deltagende hoteller), flybilletter samt andre varer fra vores partnere.

6. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Bookers and Planners eller disse bonusordningsvilkår eller om at opdatere dine kontooplysninger hos Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, bedes du gå til www.radissonhotels.com/en-us/contact-us og kontakte os.

Postadresse: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Bruxelles
Belgien