Fortrolighedspolitik for Radisson Hotel Group

Anvendelsesområde for denne politik

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Radisson Hospitality Belgium BV/SRL (“vi” eller “os”) indsamler, bruger, konsulterer eller på anden måde behandler enkeltpersoners persondata. Denne fortrolighedspolitik gælder globalt, men afhængigt af hvor du bor, kan nogle specifikke bestemmelser i denne fortrolighedspolitik ikke finde anvendelse på dig.

I nogle af de situationer, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, vil hotellet, hvor du har foretaget en booking og/eller et ophold, også behandle dine data som en (fælles eller enestående) ansvarlig. Hotellet har eneansvar for sine behandlingsaktiviteter, der hvor de er den eneste dataansvarlige.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL er et selskab omfattet af belgisk lovgivning, der er registreret hos den belgiske Crossroads Bank for Enterprises med momsnummer 0442.832.318, og som har hjemsted og kontor i Avenue du Bourget 44, B-1130 Bruxelles, telefonnummer: +32 2 702 9200. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende fortrolighed og/eller databeskyttelse, kan du også sende en e-mail til dataprotection@radissonhotels.com

Vi er forpligtet til at beskytte persondata for vores brugere og kunder.

Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at informere dig om, hvordan vi indsamler, definerer og bruger persondata, som du giver os, når du bruger vores websites og mobilapps, eller når du stoler på vores gæstetjenester. Du bedes læse denne fortrolighedspolitik omhyggeligt. Bemærk venligst, at hvis du planlægger at sende en anden persons persondatadata til os, for eksempel når du foretager en booking på deres vegne, kan du kun give os den pågældende persons oplysninger med deres samtykke, og efter at de har fået adgang til oplysninger om, hvordan vi vil bruge deres oplysninger, herunder formålene angivet i denne privatlivspolitik.

DENNE POLITIK INDEHOLDER EN BESKRIVELSE AF DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER, HERUNDER EN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD NOGLE AF DE BEHANDLINGSAKTIVITETER, VI UDFØRER. BEMÆRK VENLIGST, AT DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET PERSON KAN VARIERE, ALT EFTER HVOR DU BOR.

EU'S LOVGIVNING OM PERSONDATA KRÆVER, AT VI ER SPECIFIKKE OMKRING VORES BEGRUNDELSER OG RETSLIGE GRUNDE TIL AT BRUGE DINE PERSONDATA. DERFOR, I HENHOLD TIL EU'S LOVGIVNING OM PERSONDATA, BESKRIVER NEDENSTÅENDE INFORMATION DE TYPER AF DATA, VI BEHANDLER, HVOR VI FÅR DINE DATA FRA, BEGRUNDELSERNE FOR VORES BEHANDLING AF DATAENE, OG HVEM VI KAN DELE DINE DATA MED. BORTSET FRA AFSNITTENE OM KATEGORIER AF BEHANDLEDE DATA ANGIVET I NEDENSTÅENDE OPLYSNINGER, HAR INTET TIL FORMÅL AT BINDE OS TIL VORES BRUGERE UDEN FOR EU.

Landespecifikke bestemmelser 

Vær opmærksom på, at der kan være lokale variationer i denne fortrolighedspolitik for at overholde lokal lovgivning.

Særligt kan der være lokale afvigelser inden for EU, hvor du i så fald skal tale med dit hotels reception for at få mere information eller kontakte os på dataprotection@radissonhotels.com. Hvis du har spørgsmål om et enkelt hotels praksis eller oplysningerne, det leverer, bedes du kontakte hotellet direkte.

Definitioner

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af persondata.

EU-lovgivning om beskyttelse af persondata: Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (“GDPR”) samt enhver lovgivning og/eller regulering, der gennemføres eller oprettes i henhold til GDPR og Forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (e-Privacy legislation), eller som ændrer, erstatter, affatter eller konsoliderer nogen af dem, og alle andre nationale gældende love om behandling af persondata og privatlivets fred.

Databehandler: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller andet organ, der behandler persondata på vegne af den dataansvarlige.

Modtager: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som persondataene offentliggøres til, hvad end det er en tredjepart eller ej.

Tredjepart: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller andet organ foruden den registrerede person, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der i henhold til den dataansvarlige eller databehandleren har beføjelse til at behandle persondata.

Tilsynsmyndighed: En uafhængig offentlig myndighed, der er oprettet af en medlemsstat i henhold til artikel 51 i GDPR. 

Persondata: Eventuelle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Databehandling: Enhver handling eller sæt af handlinger, der udføres på persondata eller på sæt af persondata, med eller uden automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse gennem transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion. 

Privacy Shield-aftalen: Den juridiske ramme mellem EU og USA og Schweiz og USA, der er udformet af det amerikanske handelsministerium, Europa-Kommissionen og den schweiziske administration for at give virksomheder på begge sider af Atlanterhavet en mekanisme til at overholde databeskyttelseskravene, når de overfører persondata fra Den Europæiske Union og Schweiz til USA til støtte for transatlantisk handel.

Radisson Hotel Group: Radissons administrative enheder, herunder, men ikke begrænset til, Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, men også hotellerne, der opererer under Radisson Hospitality-brands (inklusive, men ikke begrænset til, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza og Park Inn) og deres tilknyttede enheder.

Standardkontraktbestemmelser: Sæt af standardkontraktbestemmelser for overførsler som vedtaget af Europa-Kommissionen til international overførsel af persondata. 

Brud på persondata: Et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til overførte, oplagrede eller på anden måde behandlede persondata.

Proces for hotelbooking

1. Proces for hotelbooking 

Med hensyn til processen for hotelbooking, - hvad end den sker online på et af vores brands websteder, via en online bookingkanal, via et rejsebureau, via vores callcenter eller direkte på hotellet - så behandler vi dine persondata med det formål at (i) gøre det muligt for dig at booke et værelse på hotellet efter eget valg; (ii) verificere tilgængeligheden af ​​hotellet og forvalte bookingen; (iii) sende dig en bookingbekræftelse og (iv) sende dig ikke-kommercielle e-mails før ankomst. Du kan til enhver tid afmelde dig de forudgående e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig. 

Behandlede datakategorier 

Adresse, bookingoplysninger (inklusive bookingnummer), dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer, titel 

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

- Direkte fra dig gennem den online bookingformular
- Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen 
- Fra dit rejsebureau 
- Fra vores callcenter 
- Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at tage skridt til at indgå og udføre en kontrakt.

Datamodtagere 

- Dit eget valg af Radisson-hotel
- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere, der er involveret i (online) bookingprocessen
- IT-udbydere
- Udbyder af e-mailkommunikation

2. Afbrudt eller ufuldstændig online bookingproces (forladt indkøbskurv)

Når du booker online, men af ​​en eller anden grund ikke kan færdiggøre bookingprocessen, behandler vi dine persondata med det formål at gøre det nemt for dig at fortsætte den online bookingproces ved at sende dig en e-mail, der indeholder et link til den online bookingformular, som er udfyldt på baggrund af de data, du allerede havde angivet i formularen.

Behandlede datakategorier

Adresse, dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer, titel

Datakilde

Direkte fra dig gennem online bookingformularen

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som en virksomhed at markedsføre en afbrudt eller ufuldstændig bookingproces på ny. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Udbyder af e-mailkommunikation
- Udbyder af målrettet reklame

3. Undersøgelser om gæsters tilfredshed

Vi kan sende dig tilfredshedsundersøgelser via e-mail under eller efter dit ophold for at gøre det muligt for os at måle vores hotellers præstation. Du kan til enhver tid afmelde dig fra vores e-mails med tilfredshedsundersøgelser ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Behandlede datakategorier

Bopælsland, dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, nationalitet, Radisson Rewards-medlemsnummer, opholdsoplysninger

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

- Direkte fra dig gennem bookingformularen
- Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
- Fra dit rejsebureau
- Fra vores callcenter
- Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at sikre og følge op på den gode præstation af den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- Udbyder af undersøgelse om gæsters tilfredshed

4. Analyse af service-e-mails

I forbindelse med service-e-mails, hvilket omfatter e-mails med tilfredshedsundersøgelser og eventuelle e-mails før ankomst vedrørende din booking, kan vi behandle og indsamle dine persondata, og især om du har åbnet og reageret på en service-e-mail til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores service-e-mails. Du kan til enhver tid afmelde dig vores service-e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, vi behandler til dette formål, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med.

Behandlede datakategorier

E-mailadresse, klikadfærd i e-mails, åbningsadfærd for e-mails, fornavn/efternavn, Radisson Rewards-medlemsnummer

Datakilde

Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som en virksomhed at forstå sine gæsters klikadfærd i e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyder af e-mailanalyse

Hotelgæster

1. Check-in og check-ud på hotel

Når du opholder dig på dit valgte hotel, indsamler og behandler vi dine persondata med det formål at (i) registrere din ankomst på og afrejse fra hotellet; (ii) tildele dig et nøglekort til dit værelse eller lade dig bruge din mobilenhed som værelsesnøgle; (iii) få en kreditkortsgaranti eller et hoteldepositum for at sikre betaling af dit ophold; (iv) administrere (og arkivere) dit hotelregistreringskort; (v) oprette eller opdatere din profil i vores hotelforvaltningssystem; (vi) vurdere din berettigelse til en værelsesopgradering og forvalte dette, hvis det er relevant; (vii) forvalte betaling af dit ophold; (viii) etablere, printe eller afsende en faktura for dit ophold og (ix) betale en provision til dit rejsebureau (hvis relevant).

I tilfælde af, at du har booket et værelse på et af vores hoteller, men ikke dukker op - uden at annullere - på ankomstdagen, behandler vi dine persondata med det formål at (i) annullere dit ophold og eventuelle andre bookinger, du måtte have foretaget, og (ii) forvalte, behandle og afregne eventuel udestående betaling.

Behandlede datakategorier

Adresse, bookinger (hotel, restaurant, begivenhed, teater mv.), dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer, titel

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

- Direkte fra dig gennem bookingformularen
- Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
- Fra dit rejsebureau
- Fra vores callcenter
- Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos
- Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at udføre den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Dit rejsebureau (hvis relevant)

2. Kreditgrænserapporter

For at sikre betaling fra alle gæster, der opholder sig i et hotelværelse, bliver hver gæst på hotellet bedt om et kreditkort eller depositum ved ankomsten. For at sikre, at du ikke overskrider din kreditgrænse under dit ophold, producerer vi en kreditgrænserapport flere gange om dagen med det formål at kontrollere, om din kreditgrænse er overskredet. Disse kreditgrænserapporter kan indeholde dine persondata. Bemærk venligst, at disse kreditgrænserapporter i begrænset omfang kan være underlagt en af vores interne finansielle revisioner og kan derfor blive tilgået af medlemmerne af vores interne revisionsafdeling for at sikre, at vores hoteller følger de interne retningslinjer og politikker for Radisson Hotel Group.

Behandlede datakategorier

Dato for ankomst og afrejse; fornavn/efternavn; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

- Direkte fra dig gennem bookingformularen
- Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
- Fra dit rejsebureau
- Fra vores callcenter
- Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos
- Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at sikre gennemførelsen af ​​den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere

3. Hotelophold

Når du bor i et af vores hoteller, bestræber vi os på at gøre dit ophold så behageligt som muligt. Dette kræver behandling af dine persondata med henblik på at levere specifikke tjenester under dit ophold. Disse tjenester omfatter (i) husholdning og vedligeholdelse; (ii) tilbagelevering til dig af tabte eller glemte ting og/eller (iii) forvaltning af dine og dine medfølgende gæsters præferencer, såsom kostbehov og pudepræferencer for at give dig en bedre service under dit ophold hos os.

Behandlede datakategorier

Adresse, forbrugsvaner, dato for ankomst og afrejse, kostbehov; e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, andre præferencer, betalingsoplysninger (til det formål at returnere mistede eller glemte genstande), telefonnummer

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

- Direkte fra dig gennem bookingformularen
- Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
- Fra dit rejsebureau
- Fra vores callcenter
- Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos
- Direkte fra dig under dit ophold på hotellet

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som en virksomhed at organisere sine daglige hotelvedligeholdelsesaktiviteter, at tilpasse de leverede tjenester og/eller at kunne identificere ejeren af ​​en tabt eller glemt genstand. Med hensyn til de begrænsede persondata, der behandles og deles til dette formål, har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Hotelpersonale, herunder rengøring, vedligeholdelse, reception og/eller andet berørt hotelpersonale
- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbydere af levering eller kurertjeneste (til det formål at returnere mistede eller glemte genstande)

4. Yderligere tjenester og faciliteter til hotelgæster

På mange af vores hoteller kan du drage fordel af yderligere tjenester og faciliteter, som morgenmad, roomservice, minibar, pool, restauranter og barer, spa-behandlinger, vaskeriservice, parkering, taxaanmodninger, gratis wi-fi, mv. Skulle du benytte dig af yderligere tjenester eller faciliteter på et af vores hoteller, kan dine persondata behandles til at (i) håndtere bookingen og brugen af sådanne yderligere hotelydelser og/eller faciliteter; (ii) påføre eventuelle forhåndsbookinger af yderligere tjenester og/eller faciliteter til din fil og (iii) tilpasse tilbagevendende gæsters ankomst til hotellet samt valg af værelsesfaciliteter og værelsesfunktioner og (iv) administrere de afholdte udgifter til sådanne yderligere tjenester og/eller faciliteter.

Behandlede datakategorier

Forbrugsvaner, dato for ankomst- og afrejse, kostkrav; e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, Radisson Rewards-medlemsnummer, titel

Datakilde

- Direkte fra dig gennem den online bookingformular
- Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
- Fra dit rejsebureau
- Fra vores callcenter
- Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet
- Direkte fra dig, når du anmoder om din ekstra tjenesteydelse/facilitet ved hotellets reception eller hos conciergen
- Gennem den online bookingplatform for yderligere tjenester og faciliteter

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at tage skridt med henblik på indgåelse af en kontrakt og/eller at udføre kontrakten.

Datamodtagere

- Hotelpersonale, herunder receptionen, roomservice og/eller andet berørt hotelpersonale
- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere

Loyalitetsprogrammer

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards er en global hotel-bonusordning, der finder anvendelse på Radisson Hotel Groups hoteller, og som er tilgængelig for gæster, der bor på vores hoteller, og erhvervspartnere, uanset om erhvervspartnerne selv er gæster eller booker på vegne af andre. Radisson Rewards-programmet administreres af Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Radisson Rewards-programmet giver dig en række fordele under dit ophold på vores hotel og giver dig mulighed for at samle Radisson Rewards-point under dit ophold i vores hoteller, og når du køber fra vores udvalgte partnere. I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata for at kunne (i) oprette din online Radisson Rewards-profil, herunder at sende dig et aktiveringslink via e-mail; (ii) give dig oplysninger om dine Radisson Rewards-point; (iii) registrere dine bookinger og tildele point til dit medlemskort; (iv) informere dig om dine belønninger, når du når et bestemt niveau, og (v) informere dig om ændringer i Radisson Rewards-programmet.

Behandlede datakategorier

Fornavn/efternavn , titulatur (titel), køn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nationalitet, sprog, e-mail, oplysninger om hotelophold, Radisson Rewards-nummer, optjeningspræferencer, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfælde af rejsebureau, firmaoplysninger, hvor relevant, telefonnummer, adgangskode, vælg din måde, yndlingshotel og -værelse, typisk årsag til rejse, antal børn, dokumenttype, dokumentnummer, dokumentets udstedelsesdato og udstedelsessted, fødselssted.

Datakilde

Direkte fra dig, når du anmoder om eller indløser miles eller point

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at træffe foranstaltninger med henblik på at gennemføre den kontrakt, du har med os, samt at gennemføre den kontrakt, du har med vores anerkendte partner(e). Ad hoc-samtykke opnået ved tilmelding, for eksempel når du af egen vilje sender os yderligere oplysninger.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group

- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjepartsserviceudbydere i forbindelse med deres serviceydelser til Radisson Hotel Group

- Leverandører og tjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til, udbydere af telekommunikationstjenester, udbydere af betalingstjenester, finansielle institutioner, rejseselskaber, detailhandlere, eventarrangører, underholdningsudbydere og forsikringsselskaber,

2. Andre loyalitetsprogrammer

Udover Radisson Rewards tilbyder vi også vores gæster muligheden for at optjene miles eller point i vores partneres loyalitetsprogrammer, herunder men ikke begrænset til frequent flyer-programmer, partnere inden for livsstil, detailhandel og rejser samt underholdning. I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata for at kunne (i) tildele miles eller point til din medlemskonto hos en af vores anerkendte partnere efter dit ophold på vores hotel, (ii) vurdere og opfylde din anmodning om at indløse dine miles eller point hos vores anerkendte partneres loyalitetsprogrammer på vores hotel eller (iii) give dig mulighed for at udnytte vores niveau-match.

Behandlede datakategorier

Fornavn/efternavn , titulatur (titel), køn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nationalitet, sprog, e-mail, oplysninger om hotelophold, Radisson Rewards-nummer, optjeningspræferencer, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfælde af rejsebureau, telefonnummer, adgangskode, vælg din måde, yndlingshotel og -værelse, typisk årsag til rejse, antal børn, medlemsnummer fra loyalitetsprogram hos relevant samarbejdsfirma./p>

Datakilde

Direkte fra dig, når du anmoder eller gennem vores partnere, hvis du har godkendt det.

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at træffe foranstaltninger med henblik på at gennemføre den kontrakt, du har med os, samt at gennemføre den kontrakt, du har med vores anerkendte partner(e).

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjepartsserviceudbydere i forbindelse med deres serviceydelser til Radisson Hotel Group
- Leverandører og tjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til, leverandører af telekommunikationstjenester, betalingstjenesteudbydere, finansielle institutioner, rejseselskaber, detailhandlere, eventarrangører, underholdningsudbydere og forsikringsselskaber
- IT-udbydere, der er involveret i driften
- Relevant partnervirksomhed

3. Indløsning

Vi giver dig mulighed for at indløse dine loyalitetspoint for ting som gavekort, partnertilbud eller til velgørenhedsorganisationer. Når du foretager en indløsning, behandler vi dine og eventuelt gavekortmodtagerens persondata med det formål at forvalte og fuldføre din indløsning.

Behandlede datakategorier

Fornavn/efternavn , titulatur (titel), køn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nationalitet, sprog, e-mail, oplysninger om hotelophold, Radisson Rewards-nummer, IP-adresse, internet-log, indløsningspræferencer, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfælde af rejsebureau, telefonnummer, adgangskode, vælg din måde, yndlingshotel og -værelse, typisk årsag til rejse, antal børn.

Datakilde

Direkte fra dig, når du indløser dine point på hotellet eller online.

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for gennemførelsen af ​​den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjeparts serviceudbydere i forbindelse med deres serviceydelser til Radisson Hotel Group.
- Leverandører og tjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til, leverandører af telekommunikationstjenester, betalingstjenesteudbydere, finansielle institutioner, rejseselskaber, detailhandlere, eventarrangører, underholdningsudbydere og forsikringsselskaber,
- IT-udbydere, der er involveret i (online) bookingprocessen

4. Radisson Rewards for bookere og arrangører

Radisson Rewards findes også for fagfolk/formidlere, der booker værelser (rejsebureauer og arrangører) og møder og events (arrangører) på vegne af andre på Radisson Hotel Groups-hoteller. Radisson Rewards-programmet for bookere og arrangører giver dig en række fordele og mulighed for at optjene Radisson Rewards-point, når du booker på vegne af andre. I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata for at kunne (i) oprette din online Radisson Rewards-profil, herunder at sende dig et aktiveringslink via e-mail; (ii) give dig oplysninger om dine Radisson Rewards-point; (iii) registrere dine bookinger og tildele point til dit medlemskort; (iv) informere dig om dine belønninger, når du når et bestemt niveau, og (v) informere dig om ændringer i Radisson Rewards-programmet.

Persondata

Fornavn/efternavn , titulatur (titel), køn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nationalitet, sprog, e-mail, oplysninger om hotelophold, Radisson Rewards-nummer, IP-adresse, internet-log, indløsningspræferencer, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfælde af rejsebureau, firmaoplysninger, telefonnummer, adgangskode, yndlingshotel og -værelse.

Yderligere faglige oplysninger

Datakilde

Direkte fra dig, når du indløser dine point på hotellet eller online.

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at træffe foranstaltninge med henblik på at gennemføre den kontrakt, du har med os, samt at gennemføre den kontrakt, du har med vores anerkendte partner(e). Ad hoc-samtykke opnået ved tilmelding, for eksempel når du af egen vilje sender os yderligere oplysninger.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjeparts serviceudbydere i forbindelse med deres serviceydelser til Radisson Hotel Group.
- Leverandører og tjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til, leverandører af telekommunikationstjenester, betalingstjenesteudbydere, finansielle institutioner, rejseselskaber, detailhandlere, eventarrangører, underholdningsudbydere og forsikringsselskaber,

Gavekort

Vi giver mulighed for at købe fysiske eller elektroniske gavekort, der kan indløses på vores hoteller for at betale hotelgebyrer, restauranter og spa-behandlinger.

1. Køb af et gavekort

Når du køber et gavekort på et af vores hoteller eller online, behandler vi dine og eventuelt gavekortmodtagerens persondata med det formål at administrere og fuldføre dit køb af gavekortet. Hvis du køber gavekortet til en anden person, behandler vi yderligere persondata med det formål at levere gavekortet til modtageren via e-mail eller post.

Behandlede datakategorier

- Fornavn/efternavn og type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato
- Hvis et gavekort købes online, behandler vi udover ovenstående din adresse, forbindelseslogfiler, e-mailadresse og IP-adresse
- Hvis du køber gavekortet til en anden, og afhængigt af leveringsformen, behandler vi også modtagerens adresse, modtagerens e-mailadresse, modtagerens fornavn/efternavn og modtagerens telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig, når du køber gavekortet på hotellet eller online

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at indgå og udføre en kontrakt.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyder af gavekortplatform
- Producent af gavekort
- Betalingsudbyder

2. Registrering af dit gavekort

Som modtager af et af vores gavekort kan du vælge at registrere dit gavekort online for at beskytte den resterende værdi på kortet, hvis det går tabt eller bliver stjålet. Skulle du vælge at registrere dit gavekort, behandler vi dine persondata med det formål at behandle en sådan registrering.

Behandlede datakategorier

Adresse; fødselsdato, e-mailadresse, fornavn/efternavn, telefonnummer, titel

Datakilde

Direkte fra dig under den online registrering af gavekortet

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået under registreringen af gavekortet

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyder af gavekortplatform

Abonnement på vores nyhedsbreve

1. Nyhedsbreve og markedsføringskommunikation

Hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til at modtage vores nyhedsbreve eller markedsføringskommunikation, herunder i forbindelse med Radisson Rewards, kan vi fra tid til anden kontakte dig med oplysninger om vores tjenester og seneste tilbud og behandle dine persondata til dette formål.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev eller markedsføringskommunikation, skal du blot informere os ved at sende en e-mail til dataprotection@radissonhotels.com. Du kan også fravælge at modtage vores marketing-e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig. Hvad angår Radisson Rewards, kan du også afmelde dig ved at opdatere din profil.

Behandlede datakategorier

- Adresse, fødselsdato, e-mailadresse, fornavn/efternavn, køn, hobbyer og interesser, telefonnummer, hotelopholdshistorik, bopælsland

Datakilde

- Direkte fra dig, når du abonnerer på vores nyhedsbrev, eller senere, når du gennemfører oprettelse af din konto

Behandlingsgrundlag

- Ad hoc-samtykke opnået under abonnement på vores nyhedsbrev

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyder af e-mailkommunikation

2. Analyse af nyhedsbreve og markedsføringskommunikation

I forbindelse med vores nyhedsbreve og markedsføringskommunikation kan vi også behandle og indsamle dine persondata (og især om du har åbnet og reageret på ​​vores kommunikation) til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores nyhedsbreve og markedsføringskommunikation.

Behandlede datakategorier

- E-mailadresse, klikadfærd i e-mails, åbningsadfærd for e-mails, fornavn/efternavn, Radisson Rewards-medlemsnummer

Datakilde

- Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som en virksomhed at forstå klikfrekvensen for sine e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyder af e-mailanalyse

Mobilapplikationer

For at hjælpe vores gæster med at booke, planlægge og nyde deres ophold tilbyder vi mobilapps til vores forskellige hotelmærker, herunder, men ikke begrænset til, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards og Park Inn. Disse mobilapps kan downloades via online appbutikker, herunder Apple App Store eller Google Play-butikken.

Afhængigt af hvordan du bruger vores mobilapps, kan dine persondata behandles med det formål at (i) gøre det muligt for dig at booke et værelse på dit ønskede hotel (se også proces for hotelbooking); (ii) behandle din online check-in; (iii) håndtere din roomservicebestilling; (iv) booke bord på en lokal restaurant på din anmodning; (v) udføre særlige tjenester på din anmodning som f.eks. morgenopkald, sen check-ud eller opredningsservice; (vi) gøre det muligt for dig at booke møder og events på vores hoteller; (vii) behandle din online check-ud og din feedback på dit ophold; (viii) reagere på de anmodninger, du har lavet via mobilappen, herunder gennem chatten, og (ix) se, hvor mange loyalitetspoint du har opsparet.

Hvis du ikke ønsker, at vi modtager eller bruger din realtidsplacering, skal du fravælge placeringstjenesterne. Hvis du har tilmeldt dig og skiftet mening, kan du fravælge placeringstjenesterne via enhedens indstillinger eller ved at slette appen. Hvis du heller ikke længere ønsker at modtage push-notifikationer via en af vores mobilapps, kan du tilbagekalde mobilapplikationernes tilladelse til push-notifikationer i din enheds systemindstillinger.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, som vi behandler i forbindelse med vores mobilapps, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med. Du henvises til sektionen, der specifikt omhandler Radisson Rewards med hensyn til Radisson Rewards-mobilappen.

Behandlede datakategorier

- E-mailadresse, fornavn/efternavn, placeringsdata, opholdsoplysninger, telefonnummer

Datakilde

- Direkte fra dig, når du downloader vores app(s), eller når du interagerer med den/dem

Behandlingsgrundlag

- Ad hoc-samtykke opnået under installationen af ​appen eller i forbindelse med din brug af den

Datamodtagere

- Dit eget valg af Radisson-hotel
- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- Udbyder af mobilapps
- Udbydere af cloud- og hosting-tjenester

iBeacon

iBeacons er elektroniske enheder, der udsender signaler, som kan modtages af mobile enheder, hvorpå en af ​​vores mobilapps er installeret. Hvis du frivilligt har installeret en af vores apps på din enhed, og hvis du har givet appen tilladelse til at spore din placering, så kan iBeacons installeret i vores hoteller sende et signal til appen på din enhed om enhedens præcise placering i realtid. Appen kan bruge disse oplysninger til at levere særtilbud og reklamer til dig på det sted og tidspunkt, hvor oplysningerne er mest relevante. Hvis du for eksempel er i et af vores hoteller sent om eftermiddagen, kan din mobilenhed modtage et signal fra en iBeacon, der får appen til at informere dig om særtilbud på drikkevarer og aftensmad. For nemhedens skyld kan modtagelse af iBeaconets signal og leveringen af særtilbuddet eller reklamen ske, selvom du ikke i øjeblikket bruger appen. For at få vores mobilapps og tjenesteydelser til at fungere bedre, kan vi også indsamle andre oplysninger baseret på iBeacon-signaler, for eksempel styrken af signalet mellem iBeaconet og din enhed, varigheden hvor din enhed er i nærheden af iBeaconet eller iBeaconets batteriniveau. Hvis du ikke ønsker, at vi modtager eller bruger din præcise realtidsplacering, skal du fravælge placeringstjenesterne. Hvis du har tilmeldt dig og skifter mening, kan du framelde dig de placeringspecifikke tjenesteydelser gennem din enheds indstillinger eller ved at slette appen.

Hjemmesideformularer

Hvis du har en bestemt forespørgsel eller feedback, herunder udøvelsen af ​​en af ​​dine rettigheder under GDPR, kan du kontakte os via de kontaktformularer, der er tilgængelige på vores website(s). I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata med det formål at håndtere og besvare din forespørgsel eller anmodning eller følge op på din feedback. Vi tilbyder også andre formularer på vores hjemmesider, som kan hjælpe dig med at anmode om en bestemt service fra os, såsom formularen for den bedste online prisgaranti.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, vi behandler til disse formål, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med.

Behandlede datakategorier

- Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, Radisson Rewards medlemsnummer, opholdsoplysninger, telefonnummer og eventuelle andre data, du måtte beslutte at dele med os i åbne kommentarfelter.

Datakilde

- Direkte fra dig gennem formularen

Behandlingsgrundlag

- Ad hoc-samtykke opnået via kontaktformularen

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere

Møder og events

1. Organisering af og feedback om møder og events

Hvis du ønsker at organisere et møde eller en event på et af vores hoteller, eller hvis du ønsker mere information om denne mulighed, kan du kontakte os ved at udfylde formularen "Forespørgsel på tilbud" på vores website(s), ved at interagere med den online chatbot for møder og events, ved direkte at kontakte dit valg af hotel eller ved at kontakte os på andre måder. De indsamlede persondata behandles med henblik på at opfylde din anmodning om at organisere et møde eller en event.

Vi kan også sende dig tilfredshedsundersøgelser om mødet efter dit møde eller event for at gøre det muligt for os at måle, hvor godt vores hoteller fungerede som mødesteder.

Behandlede datakategorier

- Adresse, dato for møde eller event, e-mailadresse; fornavn/efternavn, erhverv og beskæftigelse, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig gennem:

- den online formular "Forespørgsel om tilbud"
- den online kontaktformular
- chatbotten for møder og events
- en anmodning, der er blevet kommunikeret på anden vis

Behandlingsgrundlag

Afhængigt af, om du har kontrakt med os eller på vegne af din virksomhed:

- Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at indgå og udføre en kontrakt
- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som en virksomhed at have en hovedkontaktperson hos virksomheden, der organiserer et møde eller event og giver feedback på det møde eller event. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Dit eget valg af hotel
- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyderen af den online chatbot
- Udbyder af tilfredshedsundersøgelse om mødet

2. Markedsføringskommunikation omkring møder og events

Hvis du har valgt at modtage kommerciel kommunikation i forbindelse med organiseringen af ​​et møde eller et event, behandler vi også dine data for at kontakte dig med oplysninger om vores tjenester og de seneste tilbud.

Behandlede datakategorier

- Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, erhverv og beskæftigelse, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig gennem:

- den online formular "Forespørgsel om tilbud"
- den online kontaktformular
- chatbotten for møder og events
- en anmodning, der er blevet kommunikeret på anden vis

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået gennem:

- den online formular "Forespørgsel om tilbud"
- kontaktformularen
- chatbotten for møder og events

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyderen af den online chatbot
- Udbyder af e-mailkommunikation

3. Analyse af markedsføringskommunikation om møder og events

I forbindelse med vores markedsføringskommunikation om møder og events kan vi også behandle og indsamle dine persondata (og især om du har åbnet og reageret på vores kommunikation) til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores markedsføringskommunikation.

Behandlede datakategorier

- E-mailadresse, klikadfærd i e-mails, åbningsadfærd for e-mails, fornavn/efternavn, erhverv og beskæftigelse, Radisson Rewards-medlemsnummer

Datakilde

- Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som en virksomhed at forstå klikfrekvensen for sine e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyder af e-mailanalyse

Analyse

Vi kan bruge de data, du giver os, til analytiske formål for at optimere din oplevelse, forbedre vores markedsførings-, forretnings- og driftseffektivitet, oprette segmenter af vores kunder baseret på deres persondata og skræddersy vores tilbud og kampagner til dine præferencer og forbrugsvaner. I forbindelse med sådanne analyser analyserer og kombinerer muligvis forskellige data, vi holder om vores gæster, herunder (i) svar på undersøgelser af gæsters tilfredshed; (ii) kommunikation, som gæster har med os; (iii) klikfrekvenser for vores markedsføringskommunikation; (iv) vores gæsters adfærd på vores websites; (v) bookinger og (vi) enhver information, vi modtager via vores Radisson Rewards-program. Se også vores dedikerede afsnit om Analyse af markedsføringskommunikation om møder og events og Nyhedsbrev og analyse af markedsføringskommunikation.

Behandlede datakategorier

- Oplysninger om hotelophold, adresse, bookinger (hotel, restaurant, begivenhed, teater mv.), dato for ankomst og afrejse, titel, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, e-mailadresse, telefonnummer, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, Radisson Rewards-medlemsnummer, indløsningshistorik

Datakilde

- Direkte fra dig, når du tilmelder dig Radisson Rewards-programmet eller anmoder om eller indløser Radisson Rewards-point
- Direkte fra dig gennem den online bookingformular
- Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
- Fra dit rejsebureau
- Fra vores callcenter
- Fra vores udbyder af e-mailanalyse
- Direkte fra dig, når du anmoder om din ekstra tjenesteydelse/facilitet ved hotellets reception eller hos conciergen

Behandlingsgrundlag

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som en virksomhed at forstå sine gæsters præferencer og forbrugsvaner. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbydere
- Udbyder af analysetjeneste
- Udbydere af målrettet reklame

Sociale medier og online anmeldelser

Vi kan behandle dine persondata opnået via sociale medier (herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo og Twitter) eller online anmeldelser (herunder på TripAdvisor) vedrørende vores Radisson Hospitality-brands med det formål at (i) reagere på dine spørgsmål eller klager, (ii) overvåge vores online omdømme og (iii) forbedre vores tjenester og identificere muligheder, som vi kan fokusere på.

Nogle af vores sider på sociale medier giver brugerne mulighed for at indsende deres eget indhold. Du bedes huske, at indhold, der sendes til en af ​​vores sider på sociale medier, kan ses af offentligheden, og du bør være påpasselig med at videregive visse persondata (f.eks. finansielle oplysninger eller adresseoplysninger) via disse platforme. Vi er ikke ansvarlige for handlinger truffet af andre personer, hvis du opgiver persondata på en af ​​vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook eller Instagram). Se også de respektive privatlivs- og cookiepolitikker for de sociale medier, du bruger.

Behandlede datakategorier

- Eventuelle persondata, du måtte beslutte at dele med os, eller som er offentliggjort på sociale medier eller i andre online anmeldelser om os

Datakilde

- Direkte fra dig gennem offentligt tilgængelige sider på sociale medier, online bookingkanaler eller andre websites (med anmeldelser)
- Fra vores udbyder af overvågning af vores online omdømme

Behandlingsgrundlag

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som virksomhed at behandle de persondata, du har valgt at sende til os eller gøre offentligt tilgængelige på sociale medier, online bookingkanaler eller andre hjemmesider (med anmeldelser) for at kunne forbedre vores tjenester og identificere forretningsmuligheder. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- Udbyder af overvågning af vores online omdømme

Konkurrencer på sociale medier

Fra tid til anden kan vi organisere en konkurrence på en af ​​vores sider på sociale medier. Hvis du vælger at deltage i en sådan konkurrence, behandler vi dine persondata med det formål at organisere og styre konkurrencen på det sociale medier og vælge vinderen/vinderne.

Behandlede datakategorier

- Dette afhænger af datafelterne i den pågældende konkurrence, men omfatter næsten altid følgende datakategorier:

Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, telefonnummer

Datakilde

- Direkte fra dig gennem vores sider på sociale medier

Behandlingsgrundlag

- Behandling er nødvendig for at tage skridt til at indgå og udføre en kontrakt, når du accepterer konkurrencens vilkår og betingelser.

Datamodtagere

- Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
- IT-udbyder

Dine rettigheder - i henhold til EU's lovgivning om beskyttelse af persondata

Hvis du er inden for EU, giver EU's lovgivning om persondata særlige rettigheder, som opsummeres nedenfor, som du i princippet kan udøve gratis (med forbehold for lovmæssige undtagelser). Disse rettigheder kan være begrænsede, for eksempel hvis opfyldelsen af ​​din anmodning ville afsløre persondata om en anden person, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi ifølge loven skal opbevare eller har overbevisende legitime interesser i at opbevare. Du kan sende en forespørgsel via e-mail til dataprotection@radissonhotels.com for at udøve dine rettigheder.

Hvis du har uopklarede bekymringer, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der hvor du bor, eller der hvor du mener, at et brud kan have fundet sted. Vi opfordrer dig til at komme til os i første omgang, men i det omfang denne ret gælder for dig, har du ret til at klage direkte til den relevante tilsynsmyndighed.

1. Ret til at trække samtykke tilbage

Hvor som helst vi er afhængige af dit samtykke, vil du til enhver tid og på eget initiativ kunne trække samtykket tilbage ved at logge ind på din konto (hvis du har en) på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på dataprotection@radissonhotels.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af ​​indsamlingen og behandlingen af ​​dine data baseret på dit samtykke op til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at vi kan have andre juridiske grunde til at behandle dine data til andre formål, som dem, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

2. Retten til at få adgang til og rette dine data

Du har ret til at få adgang til, gennemgå og rette dine persondata. Du har ret til at bede os om en kopi af dine oplysninger for at gennemgå eller rette dem, hvis du ønsker at rette oplysninger som dit navn, din e-mailadresse, adgangskoder og/eller andre præferencer. Du kan nemt gøre det ved at logge ind på din konto (hvis du har en) på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på dataprotection@radissonhotels.com. Du kan også anmode om en kopi af de behandlede persondata beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

3. Retten til sletning

I overensstemmelse med EU's lovgivning om persondata har du ret til at slette dine persondata behandlet af os som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, hvis de ikke længere er nødvendige for de formål, som de oprindeligt blev indsamlet eller behandlet for, eller hvis du har trukket dit samtykke tilbage eller gjort indsigelser mod behandling som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, og der er ikke noget andet juridisk grundlag for behandling. Hvis du ønsker at få dine persondata slettet, bedes du sende en anmodning via e-mail til dataprotection@radissonhotels.com.

4. Retten til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder beskrevet i EU's lovgivning om persondata kan du bede os om at begrænse behandlingen af ​​dine persondata. Dette er f.eks. tilfældet, når du bestrider nøjagtigheden af ​​dine persondata. I så fald begrænser vi behandlingen, indtil vi kan kontrollere nøjagtigheden af ​​dine data.

5. Retten til at gøre indsigelse mod behandling

Under visse omstændigheder beskrevet i EU's lovgivning om persondata kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, herunder hvor dine persondata behandles til direkte markedsføring.

6. Retten til dataportabilitet

Der hvor du har leveret dine data direkte til os, og hvor behandlingen foregår automatisk og baseret på dit samtykke eller udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os, har du ret til at modtage de persondata, der behandles om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at overføre disse data til en anden tjenesteudbyder.

Dine rettigheder - brugere uden for EU

Afhængigt af hvor du befinder dig, har du forskellige rettigheder med hensyn til dine persondata, og vi overholder de relevante krav i gældende love og denne fortrolighedspolitik.

Russiske borgere

I henhold til den russiske lov "Om persondata" nr. 152-FZ indsamler, registrerer, systematiserer, akkumulerer, lagrer, opdaterer (fornyer og ændrer) samt udtrækker vi persondata om russiske borgere ved brug af databaser, der befinder sig i Den Russiske Føderation. Hvis du angiver, at du er en russisk statsborger i Den Russiske Føderation, behandler vi dine persondata i overensstemmelse med dette krav, og din profil vedligeholdes på databaser i Den Russiske Føderation. Hvis du ikke angiver, at du er statsborger i Den Russiske Føderation, er vi ikke i stand til at behandle og vedligeholde dine persondata under disse krav og er ikke ansvarlige for det. Du er alene ansvarlig for at angive det land, du er statsborger i. Oplysninger, der indeholder persondata om russiske statsborgere, kan overføres fra Den Russiske Føderation til lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for persondata, herunder EU-medlemsstater og andre lande, som russisk lov anerkender som værende tilstrækkelige til beskyttelse, og også til andre lande, der muligvis ikke sikrer et passende beskyttelsesniveau for persondata. Ved at indsende oplysninger til os på vores websites og apps, indsende formularer til os, oprette sig som brugere på vores websites, programmer og apps eller foretage bookinger giver du os tilladelse til at behandle dine persondata.

Sikkerhedsforanstaltninger

Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger gennemføres for at sikre et passende sikkerhedsniveau for dine persondata, herunder, men ikke begrænset til, krypteringsteknikker, fysiske adgangskontroller og IT-systemadgangskontrol, fortrolighedsforpligtelser mv.

I tilfælde af, at persondata kompromitteres som følge af et personligt brud, giver vi de nødvendige meddelelser, som krævet i henhold til gældende love.

Hvilke regler gælder for børn?

Vi indsamler ikke bevidst eller kræver persondata fra nogen under 18 år eller giver bevidst sådanne personer mulighed for at booke et værelse i et af vores hoteller. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet persondata fra et barn under 18 år uden bekræftelse af forældrenes samtykke, vil der straks blive taget skridt til at fjerne disse oplysninger. Hvis du mener, at vi har eller kan have oplysninger fra eller om et barn under 18 år, bedes du kontakte os på dataprotection@radissonhotels.com.

Hvordan bliver dine persondata delt med tredjeparter?

Vi deler eller offentliggør kun oplysninger som beskrevet heri, herunder med tredjeparter.

Dine persondata vil også blive delt med offentlige myndigheder og/eller retshåndhævende personale, hvis det kræves til ovennævnte formål, hvis det kræves ved lov, eller hvis det kræves for den retlige beskyttelse af den dataansvarliges/de dataansvarliges legitime interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan vi dele dine persondata og andre oplysninger med en efterfølger til hele eller en del af vores forretning, hvor dette er i vores legitime interesse for at lette et forretningsmæssigt salg. I denne sammenhæng har vores forretningsmæssige interesser forrang over dine. Hvis dele af vores forretning eller aktiver eksempelvis sælges, kan vi muligvis videregive brugeroplysninger som en del af denne transaktion (med forbehold for gældende lovgivning).

Internationale dataoverførsler

Hvis du er i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan de data, vi indsamler fra dig som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, overføres til og opbevares på en destination uden for EØS, herunder med henblik på at behandle disse data med udvalgte databehandlere for at lette Radisson Hotel Groups forretning. Lande uden for EØS har muligvis ikke love, der giver samme persondatabeskyttelse som lovgivninger inden for EØS. Hvis dette er tilfældet, vil vi indføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at sådanne overførsler overholder EU-lovgivningen om persondata ved at indføre standardkontraktsklausuler godkendt af Europa-Kommissionen som sikring af en passende beskyttelse.

Hvis du ønsker at få flere oplysninger om vores sikring af dataoverførsel og de anvendte mekanismer, kan du kontakte os på dataprotection@radissonhotels.com.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi bevarer dine persondata, så længe det kræves for at opfylde aktiviteterne i denne fortrolighedspolitik, så længe det meddeles til dig, eller så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi kan f.eks. beholde dine persondata, hvis det er rimeligt nødvendigt at overholde juridiske forpligtelser, opfylde eventuelle lovkrav, løse eventuelle tvister eller retssager, eller som det ellers er nødvendigt for at håndhæve denne privatlivspolitik og forhindre bedrageri og misbrug.

For at bestemme den passende opbevaringsperiode for de oplysninger, vi indsamler fra dig, overvejer vi persondataenes mængde, art og følsomhed, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af data, persondataenes behandlingsformål, og om vi kan opnå disse formål på andre måder, og de gældende juridiske krav.

Gælder denne fortrolighedspolitik på hjemmesider fra tredjeparter?

Hvis du klikker på et link til en tredjeparts website, bliver du ført til en website, vi ikke kontrollerer, og vores fortrolighedspolitik vil ikke længere være i kraft. Din browsing og interaktion på andre websites er underlagt en sådan tredjeparts vilkår for brug af deres website samt deres fortrolighedspolitik og andre politikker. Læs omhyggeligt fortrolighedspolitikken på andre websites. Vi er ikke ansvarlige for oplysningerne eller indholdet på sådanne tredjepartswebsites.

Hvad sker der, hvis vi foretager ændringer til denne politik?

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre og opdatere denne fortrolighedspolitik. Vi vil bringe disse ændringer til din opmærksomhed, hvis de er vejledende for en grundlæggende ændring i behandlingen, er relevante for behandlingens art eller er relevante for dig og påvirker dine databeskyttelsesrettigheder.

Sådan kontakter du os

Spørgsmål, kommentarer, bemærkninger, anmodninger eller klager vedrørende denne fortrolighedspolitik er velkomne og skal rettes til dataprotection@radissonhotels.com. Hvis du har spørgsmål om et enkelt hotels praksis eller de oplysninger, hotellet har, bedes du kontakte hotellet direkte.

Du kan også skrive til os på:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Data Protection Office
Avenue du Bourget 44
1130 Bruxelles, Belgien