Vilkår og betingelser

Gavekortet

Radisson Hotels Gavekort (“gavekort”) udstedes af det danske aktieselskab Radisson Loyalty Management A/S med forretningsadresse på Amager Strandvej 60-64, 3. sal, 2300 København S. Gavekortet er et forudbetalt kort, som udgør et betalingsmiddel, der kan benyttes på Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Park Inn by Radisson og Park Plaza-hoteller i følgende lande (“udvalgte lande”):

Bahrain, Belgien, Danmark, Forenede Arabiske Emirater, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland (Nederlandene), Irland, Island, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Libyen, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ægypten og Østrig.

Køb af gavekortet

Fra og med 1. maj 2020 kan der ikke længere købes gavekort. 

Individuelle kunders online køb kan annulleres ved skriftlig meddelelse til Radisson Hotels’ gavekortsupportcenter, Radisson Hospitality, att. Marketing, Avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles, Belgien inden for fjorten (14) kalenderdage fra købsdatoen, forudsat at gavekortet ikke anvendes til betaling. Gavekort, som er købt på de deltagende hoteller eller anskaffet ved at indløse point eller frequent flyer-point fra et partnerloyalitetsprogram, er ikke dækket af denne afbestillingsret.

Pålydende værdier og gebyrer

Når gavekort er købt online eller købt af firmakunder, er de kun til rådighed med faste pålydende værdier i EUR og GBP (20-50-75-100-150 EUR/20-50-75-100 GBP). Såfremt gavekortet er købt på et hotel, har kunden mulighed for selv at bestemme den pålydende værdi, som begynder ved 20 EUR/20 GBP, men ikke kan overstige 150 EUR/100 GBP. Gavekortets købspris svarer til gavekortets pålydende værdi plus ekspeditionsgebyr og eventuelle leveringsomkostninger. Hvis gavekortet er købt på et hotel, pålægges der hverken ekspeditionsgebyr eller leveringsomkostninger. Online køb og køb via de globale salgskontorer (kun firmakøb) medfører ekspeditionsgebyrer og leveringsomkostninger, som kan variere i forhold til den valgte leveringsmåde og leveringssted. Ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger betales af kunden og lægges oven i prisen. De påløbne omkostninger vil blive beregnet og angivet, før købsprocessen afsluttes.

Aktivering af gavekortet

Under forudsætning af at betalingen modtages, aktiveres gavekortet automatisk inden for en dag fra afsendelsesdatoen eller i de tilfælde, hvor købet er foretaget af en firmakunde, inden for en dag efter kvitteringen for gavekortene er blevet bekræftet. Når købet foretages på et deltagende hotel, eller der købes et e-Gavekort, bliver gavekortet aktiveret med det samme. Når gavekortet aktiveres, bliver det identificeret som e-penge i cirkulation af et online datasystem. Gavekortet kan ikke genpåfyldes. Den pinkode, som tildeles til gavekortet, er ikke forbundet med gavekortets aktivering, men tjener kun som sikkerhed, når det indløses, for at se saldoen og for at forhindre tab ved registrering (se nedenfor).

På tværs af brands og lande

Gavekortet kan benyttes som betaling for hotelydelser og mad og drikkevarer på et Radisson Hotel Group i et udvalgt land, dvs. overnatning på hotellets værelser, mad og drikke i restauranter og barer og/eller brug af spafaciliteter. Dets værdi kan ikke veksles til kontanter, og gavekortet kan heller ikke benyttes til forudbetaling af online-bookinger af hotelværelser eller ydelser. Gavekortets værdi kan benyttes helt eller delvist ved enhver transaktion, men skal være opbrugt helt inden udløbsdatoen.

Gyldighed

Fra den dato, som gavekortet aktiveres, er det gyldigt i en periode på fireogtyve (24) måneder. Hvis gavekortets indehaver ikke har opbrugt hele den pålydende værdi, når kortet er udløbet, vil Radisson Hotel Group efter skriftlig anmodning refundere resten af den pålydende værdi, fratrukket et ekspeditionsgebyr på 25 EUR pr. gavekort, eller, hvis det er et e-gavekort, pr. gavekortnummer. Enhver forespørgsel om refundering skal behandles online på vores særlige hjemmeside for gavekort giftcard.radissonhotels.com i sektionen Refusion ved at indsende online-formularen tidligst ugen efter at gavekortet udløb og senest tolv (12) måneder efter udløbsdatoen. Formularen indeholder identifikationen af gavekort-nummeret og pinkode, bankdetaljer og kortholderens navn og adresse, som skal bevises ved at indsende en scannet kopi af personens offentlige billedlegitimation såsom et pas eller et id-kort. Hotellerne kan ikke tilbagebetale kontanter.

Kortsaldo

Alle transaktioner med gavekortet vil blive fratrukket gavekortets saldo; hvis transaktionen overstiger den indestående saldo, skal brugeren betale forskellen direkte til hotellet ved hjælp af en anden betalingsform. Indehaveren af gavekortet kan til enhver tid se saldoen via online-adgang til gavekortets sporingsfunktion (giftcard.radissonhotels.com); adgang hertil opnås ved at bruge kortnummeret og pinkoden, som er trykt bag på det fysiske gavekort under et lag, som kan skrabes af, eller som er nævnt i e-mailen, hvis der er tale om et e-gavekort.

Forebyggelse af tab

Gavekortet skal altid opbevares sikkert og med samme opmærksomhed og forsigtighed som kontante penge. 

I tilfælde af tab eller tyveri vil kortet ikke blive erstattet.

Personlige gavekort

Disse vilkår og betingelser (“generelle vilkår”) gælder for personlige Radisson Hotels-gavekort, som købes online og skal ses som et supplement til de generelle vilkår og betingelser, som gælder for Radisson Hotels-gavekort (“generelle vilkår”). 

Alle definerede termer, som benyttes heri, har samme betydning som i de generelle vilkår, medmindre andet specifikt er anført. 

“Fotogalleri” betyder den samling af fotografier og billeder, som Radisson Hotel Group stiller til rådighed og som kan uploades til gavekortet. 

Ved at bestille et gavekort med et billede, anerkender kunden at have læst og accepteret de generelle vilkår og de supplerende vilkår. 

Prisen for at designe et personligt gavekort er tre pund sterling (3 GBP) / fire euro (4 EUR) pr. udstedt kort. 

For at designe et personligt gavekort, skal de beskrevne fremgangsmåder i online-bestillingssystemet følges. Kunden kan vælge mellem (i) at uploade billeder fra fotogalleriet, som Radisson Hotel Group stiller til rådighed, eller (ii) at uploade et af kundens egne fotos eller billeder til gavekortets online-bestillingssystem. 

I tilfælde af mulighed (ii) skal kunden sikre, at det foto eller det billede, som uploades af kunden, ikke er underlagt tredjeparts rettigheder, dvs. at det ikke krænker tredjeparts personlige ejendomsret eller ophavsret, specielt i forhold til design med copyright eller varemærker. Ved at uploade sit eget foto eller billede tilkendegiver kunden samtidig at have fuld ophavsret eller brugsret til fotoet eller billedet. Fotos og billeder af enkelte personer eller af en gruppe af mennesker må kun benyttes til at gøre gavekortet personligt, hvis kunden på forhånd, eksplicit eller implicit, har fået tilladelse fra de pågældende personer. Efter anmodning fra Radisson Hotel Group skal kunden fremlægge bevis for sådanne rettigheder.

Radisson Hotel Group forbeholder sig ret til at nægte at gøre gavekortet personligt, hvis det foto eller billede, som uploades, indeholder et eller flere af følgende:

• konkurrerende mærker eller navne

• politiske eller religiøse billeder, som er anstødelige i forhold til kulturelle værdier

• illegale grupper

• provokerende eller seksuelt materiale

• materiale, der er beskyttet af ophavsret eller med varemærke, som ikke er ejet af kunden

• kendte og offentlige personer

• reklamebudskaber

• adresser, telefonnumre, e-mailadresser, URL-adresser

• voldeligt, upassende eller uanstændigt indhold (inkl. referencer til våben, alkohol, narkotika eller tobak)

• koder

• ethvert billede, som potentielt kan bringe Radisson Hotel Group eller nogen af dets brands eller tilknyttede hoteller i miskredit

• ethvert billede, som hæmmer eller forhindrer læsbarheden af nødvendig information på kortet, og som kan tilskynde til bedrageri eller medføre andre problemer

Kunden må kun bruge et firmalogo på hans gavekort, hvis han har ophavsretten til det. Logoet skal overholde de kriterier, som er skrevet ovenfor. Da gavekortet kan bruges i Europa, Mellemøsten og Afrika, skal kunden tage højde for, at nogle af billederne kan virke stødende eller upassende i andre lande, selvom de måske er acceptable i kundens hjemland. Indenfor tre (3) arbejdsdage efter at billedet eller fotoet uploades, vil kunden modtage en e-mail, såfremt dennes foto eller billede ikke er blevet accepteret af Radisson Hotel Group. Bestillingen på gavekortet vil helt og aldeles blive annulleret, og hele det betalte beløb vil blive refunderet til kunden, og der vil kun fratrækkes beløbet på tre pund sterling (3 GBP) / fire euro (4 EUR) for at gøre gavekortet personligt, hvilket ikke vil blive tilbagebetalt til kunden. 

Radisson Hotel Group er ikke forpligtet til at retfærdiggøre dets beslutning, når det i henhold til de ovenstående kriterier afviser et foto eller billede, som er uploadet med henblik på at gøre gavekortet personligt. 

Ved at uploade sit foto eller billede med henblik på at gøre gavekortet personligt giver kunden Radisson Hotel Group og dets underleverandører en licensfri, ubegrænset ret til at bruge fotoet eller billedet med henblik på at fremstille kortet. 

Kunden accepterer, at farven og billedkvaliteten af fotoet eller billedet på det færdige gavekort kan være anderledes end det foto eller billede, som blev uploadet. 

Kunden er fuldt ud ansvarlig for brugen af ethvert valgt foto eller billede, som bruges til at gøre gavekortet personligt, med undtagelse af materiale, som er uploadet fra fotogalleriet, som er Radisson Hotel Groups ansvar. Kunden er forpligtet til at holde Radisson Hotel Group helt skadesløs fra alle tredjeparters krav eller skade, som er opstået som følge af, at det personlige gavekort blev udstedt med kundens eget foto eller billede, selvom Radisson Hotel Group har ret til at nægte udstedelse. 

Radisson Hotel Group er ikke ansvarlig, og dets underleverandører skal heller ikke holdes ansvarlige for ethvert tab, som sker som følge af tekniske problemer med udstedelsen af det personlige gavekort, især når det medfører forsinkede leveringer eller tab af billeder, som blev uploadet til Radisson Hotel Group som del af en ansøgning om et personligt gavekort.

Gældende lovgivning

Køb af gavekortet er underlagt den gældende lovgivning i Danmark. I tilfælde af tvist omkring gavekortet skal køber og gavekortets indehaver indbringe deres krav til den kompetente domstol i København.

Databeskyttelse

Gavekortet medfører registrering af personlige oplysninger dvs. modtagers navn og adresse og købers kreditkortoplysninger. Radisson Hotel Group sikrer, at al behandling og opbevaring af sådanne personlige oplysninger udføres i henhold til dansk lov om behandling af personoplysninger. Dette omfatter især, at Radisson Hotel Group overvåger, at alle dets underleverandører bruger tilstrækkelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at undgå tab, skade og svindel med disse personoplysninger. Radisson Hotel Groups databeskyttelsespolitik som angivet under https://www.radissonhotelgroup.com/ gælder.

Gyldighedsperiode for disse vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder fra den dato, hvor de offentliggøres; de kan ændres, og enhver ændring vil gælde fra offentliggørelsen af de ændrede vilkår og betingelser på denne side, hvor datoen for opdateringen anføres.