Privacyverklaring van Radisson Hotel Group

Wat dekt deze privacyverklaring?

Onze langetermijnvisie is om het bedrijf bij uitstek te zijn voor gasten, eigenaren en talent. En omdat mensen centraal staan ​​in ons bedrijf, erkennen we ten volle het belang dat privacy en gegevensbescherming vertegenwoordigen voor al onze gasten. 

Daarom verbinden we ons ertoe uw privacyrechten en uw keuzes te respecteren en te beschermen en uw persoonsgegevens onder alle omstandigheden met de grootst mogelijke zorg te behandelen.

We hebben onze privacyverklaring ontworpen om transparantie te bieden in onze privacypraktijken en -principes in een formaat dat gemakkelijk te begrijpen en leesbaar is. Als u twijfelt aan onze vraag over dit document, neem dan gerust contact met ons op via DataProtection@radissonhotels.com te allen tijde.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens die we over u verzamelen verwerken: 

 • wanneer u een reservering maakt in een van onze hotels,
 • wanneer u verblijft in een van onze hotels,
 • wanneer u lid wordt van ons Radisson Rewards Loyaliteitsprogramma, of
 • wanneer u onze website gebruikt of anderszins met ons communiceert (bijv. via sociale media)

Wanneer u een beroep doet op een van onze diensten en/of door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, bijvoorbeeld wanneer u een hotelkamer bij ons boekt of in een van onze hotels verblijft, begrijpt en erkent u dat wij persoonlijke informatie zullen verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat er een apart privacybeleid van toepassing is op alle aan personeel gerelateerde zaken.

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Radisson Hotel Group ("Radisson", "Wij", "ons" en "ons") is een internationale hotelgroep die meer dan 1.100 hotels exploiteert en ontwikkelt in 95 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Oceanië onder negen onderscheidende merken.

Afhankelijk van wie u bent of hoe u met ons communiceert, worden uw persoonsgegevens verwerkt door verschillende entiteiten van Radisson en/of voor verschillende doeleinden.

Radisson Hospitality Belgium SRL (Zie bijlage 1 voor contactgegevens) is de entiteit Radisson die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor alle reserveringsgegevens en gastgegevens; het beheert onder meer een centraal reserveringssysteem en beheert de marketingactiviteiten van Radisson. Het onderhoudt ook een wereldwijde database van gasten die in hotels onder het merk Radisson hebben verbleven. 
Radisson Loyaliteitsbeheer SRL (Zie bijlage 1 voor contactgegevens) is de Radisson entiteit die het Radisson Rewards loyaliteitsprogramma en aanverwante activiteiten beheert; het is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die betrekking hebben op dat programma, dwz Ledengegevens.

Wanneer u in een van onze hotels verblijft, zal dat hotel bovendien uw persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke gegevensbeheerder voor zijn eigen doeleinden. In dat opzicht is het belangrijk op te merken dat de Radisson-portfolio van hotels geleasde, beheerde en franchisehotels omvat, die allemaal opereren onder het Radisson-merk. Gehuurde en beheerde hotels worden geëxploiteerd door een Radisson-entiteit. Gefranchiseerde hotels worden geëxploiteerd door entiteiten die los staan ​​van Radisson; franchisehotels kunnen hun eigen afzonderlijke privacyverklaring hebben.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie of stukjes informatie die u direct (bijv. uw naam) of indirect (bijv. via uw e-mailadres of telefoonnummer) kunnen identificeren. Persoonsgegevens kunnen onder andere zijn een naam, een (e-mail)adres, een telefoonnummer, creditcardgegevens, reserveringsgegevens, voorkeuren, leeftijd, geslacht of beroep. 

De persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we die verzamelen, hangt af van hoe u met ons communiceert. Over het algemeen verwerken we reserveringsgegevens, gastgegevens en ledengegevens:

Reserveringsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een reservering gemaakt voor een van onze hotels, ongeacht het boekingskanaal dat u hebt gebruikt (bijvoorbeeld via onze website, app, een online reisbureau of rechtstreeks bij het hotel). Voorbeelden van reserveringsgegevens zijn uw contactgegevens, reserveringsgegevens (reserveringsnummer, hotelnaam, data van uw verblijf, tarief, maaltijdplan), persoonlijke voorkeuren of facturerings-/financiële informatie;

Gastgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op u als gast die verbleef of verblijft in een van onze hotels. Gastgegevens kunnen uw contactgegevens, biografische informatie (zoals uw geslacht en geboortedatum), reserveringsgeschiedenis, persoonlijke voorkeuren, claims en klachten die u heeft ingediend of voorkeuren voor marketingcommunicatie omvatten;

Lidmaatschapsgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op u als geregistreerd lid van ons loyaliteitsprogramma Radisson Rewards. Lidmaatschapsgegevens kunnen zijn uw contactgegevens, biografische informatie (zoals uw geslacht en geboortedatum), lidmaatschapsinformatie (zoals uw niveau en status, aantal beloningspunten, inwisselbare punten, inschrijvingsdatum en kanaal), reserveringsgeschiedenis, persoonlijke voorkeur of ledenprofiel (zoals gebruikelijke reden om te reizen, verblijfsduur, maaltijdplan, boekingskanaal).

Voor een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, evenals onze interactie-specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten en onze verwerkingsdoeleinden, verwijzen wij u naar onze "Lijst met verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens", in bijlage 2.

Hoe verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen of ontvangen via onze Website, App, socialemediakanalen, klantenservice of wanneer u in een van onze hotels verblijft. Soms geeft u deze persoonsgegevens rechtstreeks aan ons (bijv. wanneer u in- of uitcheckt in een hotel, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u contact met ons opneemt) en soms verzamelen we ze (bijv. door cookies te gebruiken om te begrijpen hoe u onze website en app gebruikt).

In sommige omstandigheden kunnen we ook persoonsgegevens over u ontvangen van externe bronnen, zoals boekingsplatforms voor reizen, reisbureaus en/of creditcardaanbieders.

Deze externe bronnen kunnen ook openbaar beschikbare informatiebronnen bevatten. We kunnen met name persoonsgegevens ontvangen of verzamelen van sociale netwerken wanneer u onze inhoud gebruikt, of van online platforms wanneer u een beoordeling geeft over uw verblijf en/of onze diensten (bijv. op Tripadvisor.com, Booking.com, Google, enz.). 

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving:

 • om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u (bijv. wanneer u een reservering bij ons maakt of een Radisson Rewards-account aanmaakt);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. wanneer u incheckt, moeten we mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens verzamelen; wanneer u uitcheckt, moeten we uw transactiegegevens bewaren om te voldoen aan onze fiscale en financiële rapportage);
 • wanneer het in ons legitieme zakelijke belang is om uw persoonsgegevens te gebruiken (bijv. om onze organisatie te beheren, te evalueren en te verbeteren; om ons en anderen te voorkomen en te beschermen tegen fraude, ongeautoriseerde transacties, claims en andere aansprakelijkheden; om naleving van het bedrijfsbeleid te waarborgen en industrienormen);
 • op basis van uw toestemming (bijv. wanneer u zich aanmeldt om u te abonneren op onze marketingnieuwsbrieven). 

Ons gebruik van uw persoonsgegevens hangt af van wie u bent en hoe u met ons communiceert. Klik hier voor een lijst van de manieren waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en op welke redenen we ons hiervoor baseren. (Bijlage 2)

We zullen alleen speciale categorieën van persoonsgegevens verwerken (bijv. ras of etniciteit; gezondheidsgerelateerde gegevens) wanneer u ons hierom vraagt ​​(dwz wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben) of in uitzonderlijke omstandigheden en waar we een wettelijke basis hebben om dat te doen (bijvoorbeeld om uw vitale belangen te beschermen).

Neem contact op via DataProtection@radissonhotels.com als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Uw persoonsgegevens aan het overdragen

U begrijpt en stemt ermee in dat we persoonsgegevens kunnen overdragen naar andere rechtsgebieden als dat nodig is voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring. In het bijzonder zullen we uw persoonsgegevens doorgeven aan de hotels die u hebt geboekt, die zich mogelijk in rechtsgebieden bevinden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het rechtsgebied waarin uw persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werden. We kunnen uw gegevens ook naar de VS overbrengen omdat onze hoofdservers daar staan. 
 
Wanneer we uw persoonsgegevens naar andere landen of jurisdicties overdragen, zullen we die gegevens beschermen zoals beschreven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Waar vereist onder de toepasselijke wetgeving, zullen we bindende contractuele verplichtingen aangaan met de ontvanger van de gegevens om uw gegevensbeschermingsrechten te beschermen. Bovendien zullen we elke gegevensoverdracht en/of mechanismen voor gegevensoverdracht melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving.
 
Met betrekking tot overdrachten vanuit de Europese Economische Ruimte ("EER") naar de Verenigde Staten en andere niet-EER-rechtsgebieden, implementeren we standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en andere passende oplossingen om grensoverschrijdende overdrachten aan te pakken zoals vereist of toegestaan ​​door de artikelen 46 en 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem contact op via DataProtection@radissonhotels.com, als u vragen heeft over de waarborgen die wij hebben ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer wij deze overdragen (inclusief hoe u een kopie van deze waarborgen kunt verkrijgen of deze kunt raadplegen).

Uw persoonsgegevens aan het delen

Wanneer we uw persoonsgegevens delen zoals hieronder beschreven, zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat eventuele externe ontvangers redelijke beveiligingsmechanismen hebben geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen.

a. Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun eigen directmarketingdoeleinden

Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun eigen directmarketingdoeleinden. Als u ons echter opdracht geeft om uw persoonsgegevens te delen met sites of platforms van derden, zoals sociale netwerksites, kunnen deze sites of platforms van derden uw gegevens mogelijk gebruiken voor marketingdoeleinden.

b. We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de groep Radisson

Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk binnen Radisson. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met de Radisson-bedrijvengroep, waaronder gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. De toegang wordt altijd beperkt tot niet meer dan de noodzakelijke informatie en wordt alleen verstrekt wanneer dit nodig is om u de gevraagde diensten te leveren of om ons in staat te stellen noodzakelijke of legitieme functies uit te voeren (inclusief voor operationele, management-, administratieve, toezichthoudende of evaluatieve doeleinden).

c. We kunnen uw persoonsgegevens delen met hotels die opereren onder het merk Radisson en vice versa

We kunnen uw persoonsgegevens delen met hotels die opereren onder het merk Radisson. Wanneer u bijvoorbeeld een hotelkamer reserveert, wordt die reservering centraal beheerd door Radisson Hospitality Belgium SRL en vervolgens gedeeld met het hotel dat u geboekt heeft, zodat zij u kunnen ontvangen en de contractuele relatie met u kunnen beheren (facturering, betaling, boekingsbeheer enz.); als u een Radisson Rewards-lid bent, of een terugkerende gast, zullen we uw accountgegevens delen met het hotel waar u verblijft zodat zij u de voordelen kunnen bieden die zijn gekoppeld aan uw lidmaatschapsstatus, of om het inchecken te vergemakkelijken. Evenzo kunnen hotels die opereren onder het merk Radisson uw persoonsgegevens met ons delen, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks bij het hotel boekt of speciale verzoeken heeft of een klacht indient bij het hotel.

Zoals hierboven vermeld, omvat de Radisson-portfolio van hotels gehuurde, beheerde en franchisehotels. 

 • Gehuurde en beheerde hotels worden geëxploiteerd door Radisson of een van de gelieerde bedrijven. Het delen van gegevens met gehuurde en beheerde hotels blijft over het algemeen binnen Radisson Hotel Group die de hotels exploiteert.  

 • Integendeel, franchisehotels worden geëxploiteerd door derden die los staan ​​van Radisson. Daarom worden uw persoonsgegevens gedeeld met dergelijke derden in het kader van hun franchiseovereenkomsten met Radisson.

d. We kunnen uw persoonsgegevens delen met eigenaren van door Radisson beheerde hotels

Beheerde hotels worden beheerd door Radisson maar zijn eigendom van externe eigenaren. In het kader van hun contractuele relatie kunnen sommige van uw persoonsgegevens worden gedeeld met de eigenaars in het kader van een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst of aan hen worden overgedragen in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. 

We delen gegevens met eigenaren van door Radisson beheerde hotels, voornamelijk met het doel het boekhoudsysteem van het hotel bij te houden, inclusief maar niet beperkt tot boekhouding, gastendossiers en frontofficedossiers. 

U kunt meer informatie opvragen over de aard van de relatie tussen Radisson en de eigenaren van Radisson beheerde hotels, evenals de naam van dergelijke eigenaren, door contact op te nemen met DataProtection@radissonhotels.com.

 

e. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe leveranciers die deze namens ons kunnen verwerken

We vertrouwen op vertrouwde derde partijen om namens ons een reeks zakelijke activiteiten uit te voeren. We doen altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle derde partijen waarmee we samenwerken uw persoonsgegevens veilig bewaren. We verstrekken hen alleen de informatie die ze nodig hebben om de dienst uit te voeren en we eisen dat ze uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.  We kunnen bijvoorbeeld diensten die de verwerking van uw persoonsgegevens vereisen toevertrouwen aan:

 • Leveranciers die klantenservice bieden voor reserveringen, klachtenafhandeling en/of loyaliteitsoperaties;

 • Derde partijen die ons assisteren en helpen bij het leveren van digitale diensten (zoals online in- en uitchecken), identiteitsbeheer of beoordelingen, reviews en enquêtes;

 • Reclame-, marketing-, digitale en sociale-mediabureaus om ons te helpen advertenties, marketing en campagnes te leveren, om hun effectiviteit te analyseren;

 • Derde partijen die ons bijstaan ​​en helpen bij het leveren van IT-diensten, zoals platformaanbieders, hostingdiensten, onderhoud en ondersteuning op onze databases alsook op onze software en applicaties;

 • Betalingsdienstaanbieders en kredietreferentiebureaus om uw kredietscore te beoordelen en uw gegevens te verifiëren wanneer dit een voorwaarde is om een ​​contract met u aan te gaan;

 • Advocaten, auditors, financieel adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan Radisson. 

f. We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan andere derden

Als Radisson of een deel van zijn activa wordt overgenomen door een derde partij, zullen persoonsgegevens die we hebben met betrekking tot die activa een van de overgedragen activa zijn. In dergelijke gevallen zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door de koper die optreedt als de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke en zijn privacybeleid zal de verwerking van uw persoonsgegevens regelen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met partners van ons loyaliteitsprogramma Radisson Rewards wanneer u ervoor kiest om uw punten bij een van hen in te wisselen.

Ten slotte kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan regelgevende, wettelijke, overheids- of andere relevante autoriteiten, agentschappen of instanties en regelgevende instanties in de sector en aan elke andere persoon aan wie Radisson wordt gedwongen, vereist of toegestaan ​​is om dit te doen door wet, regels of voorschriften, gerechtelijke procedure of rechtszaak, of aan enige persoon ingevolge een bevel van een bevoegde rechtbank of vergelijkbare juridische procedure.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

We beschermen uw persoonsgegevens en implementeren redelijke beveiligingsmaatregelen, waaronder fysieke (bijv. beveiligde archiefkasten), technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.
 
We beheren met name datanetwerken en -systemen die worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de industriestandaard en we maken gebruik van veilige protocollen via niet-vertrouwde netwerken om de overdracht van uw persoonsgegevens te beschermen. Toegang tot deze informatie wordt alleen verstrekt aan geautoriseerde personen voor legitieme zakelijke doeleinden.
 
Bovendien is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot personeel en dienstverleners tot niet meer dan de noodzakelijke gegevens. 
 
Hoewel we ernaar streven onze systemen, sites, operaties en informatie altijd te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking, vanwege de inherente aard van internet als een open wereldwijd communicatiemiddel en andere risicofactoren, kunnen we niet garanderen dat enige informatie, tijdens verzending of terwijl ze op onze systemen zijn opgeslagen, absoluut veilig zijn voor indringing door anderen.
 
Neem contact op via DataProtection@radissonhotels.com als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de verwerkingsdoeleinden te bereiken die worden beschreven in onze "Lijst van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens".

Dit betekent bijvoorbeeld dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren wanneer onze (contractuele) relatie met u eindigt, tenzij verdere opslag is toegestaan ​​of vereist onder de toepasselijke wetgeving. 

Om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met verschillende criteria, waaronder:

 • Het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens bewaren;

 • Onze wettelijke en regelgevende verplichtingen met betrekking tot die persoonsgegevens, bijvoorbeeld eventuele financiële rapportageverplichtingen;

 • Of onze relatie met u voortduurt, u heeft bijvoorbeeld een actief Lid-account, u blijft marketingcommunicatie ontvangen of u surft regelmatig op onze website of apps);

 • Eventuele specifieke verzoeken van u met betrekking tot het verwijderen van uw persoonsgegevens; en

 • Onze legitieme belangen met betrekking tot het beheer van onze eigen rechten, bijvoorbeeld de verdediging van eventuele claims.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken, worden deze uit onze systemen en bestanden verwijderd, of geanonimiseerd zodat u er niet meer uit kunt worden geïdentificeerd.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent bepaalde rechten, zoals hieronder opgesomd, die u in principe gratis kunt uitoefenen, behoudens wettelijke uitzonderingen. Deze rechten kunnen beperkt zijn, wanneer bijvoorbeeld de inwilliging van uw verzoek de Persoonsgegevens van een andere persoon bekend zou maken, of wanneer u ons vraagt informatie te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn of dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren. 

Over het algemeen heeft u de volgende rechten:

 • Informatie. U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in deze privacyverklaring;

 • Rectificatie. U hebt het recht om te eisen dat alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken, worden gewijzigd;

 • Verwijderen. U hebt het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens die wij over u verwerken verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • Toestemming intrekken. Overal waar wij uw toestemming nodig hebben, zult u die toestemming op ieder door u gewenst moment en op uw eigen initiatief kunnen intrekken door in te loggen op uw account op onze website (als u er een heeft), voor commerciële communicatie direct door te klikken op afmelden voor de e-mail of door contact met ons op te nemen via DataProtection@radissonhotels.com. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verzameling en de verwerking van uw gegevens, gebaseerd op uw toestemming wanneer u uw toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat we andere wettelijke redenen voor de verwerking van uw gegevens kunnen hebben, zoals omschreven in dit privacybeleid;

 • Toegang. Behoudens bepaalde uitzonderingen, hebt u het recht om toegang te krijgen tot en een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die we over u verwerken, die we u in elektronische vorm en/of schriftelijk zullen verstrekken, of mondeling waar toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Waar toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor dit toegangsverzoek; 

 • Restrictie. U hebt het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken onder specifieke voorwaarden; 

 • Draagbaarheid. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u bewaren aan u of aan een andere gegevensbeheerder doorgeven onder specifieke voorwaarden;

 • Bezwaar. Onder bepaalde omstandigheden beschreven in de privacywetgeving, met name wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van ons legitieme belang, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden. 

Bovenstaande rechten kunt u, indien van toepassing, uitoefenen door contact op te nemen met DataProtection@radissonhotels.com. We zullen reageren op al uw verzoeken om deze bovengenoemde rechten van betrokkenen uit te oefenen binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijn. Naar eigen goeddunken kunnen we van u verlangen dat u uw identiteit bewijst voordat u de gevraagde informatie verstrekt. Dit is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen aan u worden bekendgemaakt. Het is mogelijk dat we uw verzoek niet naar behoren kunnen behandelen als u besluit ons niet de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben om uw verzoek te behandelen. Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoek hebben behandeld, of wegens schendingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen of een claim indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld bij de toezichthoudende autoriteit in uw land of markt van verblijf). 

Uw marketingkeuzes

U kunt bepalen of u direct marketing van ons wilt ontvangen (die we bijvoorbeeld via elektronische middelen kunnen verzenden, zoals promotionele e-mails). In bepaalde markten moet u ons uw toestemming geven voordat u marketingcommunicatie ontvangt. We kunnen u bijvoorbeeld vragen een vakje aan te vinken dat aangeeft dat u ermee instemt "nieuws via e-mail en commerciële aanbiedingen" te ontvangen. In alle markten kunt u er op elk moment voor kiezen dergelijke berichten niet te ontvangen. Als u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen of op een mailinglijst wilt blijven waarop u zich eerder hebt aangemeld, volg dan de afmeldlink in de betreffende communicatie.

Uw verplichtingen

Wij verwachten dat u alleen persoonsgegevens over uzelf aan ons meedeelt. Als u ook persoonsgegevens van andere mensen aan ons meedeelt, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die van toepassing kunnen zijn op uw verstrekking van de informatie aan ons en om ons, waar nodig, toe te staan ​​die gegevens te gebruiken, te verwerken en over te dragen informatie. Als u een creditcard gebruikt die niet aan u is verstrekt, bevestigt u in het bijzonder en onder voorbehoud van de lokale toepasselijke wetgeving, dat de creditcardhouder heeft ingestemd met het gebruik van zijn creditcard met betrekking tot uw aankoop en ermee heeft ingestemd dat Radisson, hun persoonlijke gegevens gebruiken en vrijgeven voor het verwerken van uw boeking. 

We verwachten ook dat de persoonsgegevens die u ons meedeelt correct zijn en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als uw persoonsgegevens moeten worden bijgewerkt.

Kinderen

We verzamelen of vragen niet bewust om persoonsgegevens van iemand die jonger is dan 18 jaar (of minderjarig, afhankelijk van het land) of stellen hen bewust in staat om een kamer in een van onze hotels te boeken. In het geval dat we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen direct stappen worden ondernomen om die informatie te verwijderen. 

Als u denkt dat we beschikken over informatie van of over een kind dat jonger is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via DataProtection@radissonhotels.com.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen door deze wijzigingen hier te plaatsen of door u op de hoogte te stellen via andere geschikte communicatiekanalen die we gewoonlijk met u gebruiken. Alle wijzigingen aan deze privacyverklaring worden onmiddellijk nadat de wijzigingen op deze website zijn geplaatst, van kracht geacht, tenzij anders aangegeven.

De privacyverklaring is voor het laatst herzien op 7 juni 2023.

BIJLAGE 1 – LIJST VAN RADISSON-ENTITEITEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Radisson Hospitality Belgium SRL is de entiteit Radisson die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor alle reserveringsgegevens en gastgegevens; Deze is verantwoordelijk voor het Radisson centraal reserveringssysteem en beheert de marketingactiviteiten van Radisson. Het onderhoudt ook een wereldwijde database van gasten die in hotels onder het merk Radisson hebben verbleven. Radisson Hospitality Belgium BV/SRL is een bedrijf dat is opgericht onder Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder bedrijfsnummer 0442.832.318, met statutaire zetel en kantoren aan Bourgetlaan 44, B-1130 Brussel, telefoonnummer: +32 2 702 9200, e-mail: DataProtection@radissonhotels.com.

Radisson Loyaliteitsbeheer SRL is de entiteit Radisson die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor alle Lidgegevens; het is verantwoordelijk voor het beheer van het Radisson Rewards Loyaliteitsprogramma en aanverwante activiteiten. Radisson Loyalty Management SRL is een bedrijf dat is opgericht onder Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder bedrijfsnummer 0766.994.341, met statutaire zetel en kantoren aan Bourgetlaan 44, B-1130 Brussel, telefoonnummer: +32 2 702 9200, e-mail: DataProtection@radissonhotels.com.

Radisson Verhuurd en beheerd vastgoed. Wanneer u verblijft in een van onze gehuurde of beheerde hotels, kunnen uw persoonsgegevens ook onafhankelijk worden verwerkt door de rechtspersoon Radisson die het hotel exploiteert (de "Hotelexploitant"). Hotelexploitanten variëren van land tot land en/of hotel, maar zijn altijd aangesloten bij Radisson Hospitality Belgium SRL en Radisson Hotel Group. De exacte naam en contactgegevens van de rechtspersonen Radisson die optreden als hotelexploitanten kunnen op verzoek worden verkregen bij DataProtection@radissonhotels.com. Houd er rekening mee dat gefranchiseerde hotels worden geëxploiteerd door entiteiten die los staan ​​van Radisson; franchisehotels kunnen hun eigen afzonderlijke privacyverklaring hebben.

BIJLAGE 2 - LIJST VAN ACTIVITEITEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS