Algemene voorwaarden van Radisson Rewards

1. DEFINITIES RADISSON REWARDS

2. LIDMAATSCHAP VAN RADISSON REWARDS

• Toelatingsvoorwaarden

• Inschrijving

• Lidmaatschapsverplichtingen

• Vervallen van punten en beëindiging van lidmaatschap

3. LIDMAATSCHAP VAN RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

• Toelatingsvoorwaarden

• Inschrijving

• Lidmaatschapsverplichtingen

• Vervallen van punten en beëindiging van lidmaatschap

4. PUNTEN

• Punten verdienen

• Punten inwisselen

• Elite-status

• Diversen

5. ALGEMEEN

• Vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid

• Wijziging of beëindiging van programma

• Toepasselijke wetgeving en interpretatie

• Oplossen van geschillen

6. NEEM CONTACT MET ONS OP

Het volgende vervangt alle eerdere algemene voorwaarden van Radisson Rewards. Door na de ingangsdatum aan Radisson Rewards deel te nemen of deel te blijven nemen na de effectieve datum van 17 oktober 2022, gaat u akkoord met het volgende:

Radisson Rewards™ is het beloningsprogramma van de Radisson Hotel Group voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië/Oceanië (‘Radisson Rewards’ of het ‘Programma’) zoals het van tijd tot tijd aan Programmaleden (‘leden’, ‘u’ of ‘uw’) kan worden verstrekt door Radisson Loyalty Management B.V., zijn filialen en dochterondernemingen (‘Radisson’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Radisson Rewards biedt haar leden de mogelijkheid om punten te verdienen en in te wisselen (bij deelnemende hotels en bij Partners). Deze algemene voorwaarden (de ‘Programmavoorwaarden’) zijn van toepassing op uw lidmaatschap en deelname aan Radisson Rewards, en het is uw verantwoordelijkheid om deze te lezen en in hun geheel te begrijpen. Radisson kan op elk moment, voor zover toegestaan ​​krachtens het toepasselijke recht, naar eigen inzicht en zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid de Radisson Rewards Programmavoordelen of de Programmavoorwaarden beëindigen, aanpassen, wijzigen of aanvullen. Door lid van Radisson Rewards te worden of te blijven en punten te ontvangen en in te wisselen, geeft u aan dat u deze Programmavoorwaarden, die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden, gelezen heeft, begrijpt en accepteert. Lidmaatschap en Programmavoordelen worden aangeboden naar eigen inzicht van Radisson.

1. DEFINITIES RADISSON REWARDS

a. ‘Award Night’ wordt gedefinieerd als een overnachting in een deelnemend hotel waarvoor betaald wordt door punten in te wisselen. Op Award Nights zijn deze Programmavoorwaarden en de algemene voorwaarden van het deelnemende hotel van toepassing.

b. ‘Awardverblijf’ wordt gedefinieerd als elk verblijf in een deelnemend hotel dat uit een of meer Award Nights bestaat.

c. ‘In aanmerking komende boeking’ betekent een reservering gemaakt door een lid van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners op een GDS of een Radisson-website, of een geschikt kanaal voor een in aanmerking komend verblijf of in aanmerking komende overnachting tegen een in aanmerking komend tarief.

d. ‘In aanmerking komend eten en drinken’ wordt gedefinieerd als bepaalde etenswaren en drankjes die gedurende een in aanmerking komend verblijf op rekening van uw kamer komen.

e. ‘In aanmerking komende overnachting’ wordt gedefinieerd als een overnachting in een deelnemend hotel die geboekt is voor een in aanmerking komend tarief.

f. ‘In aanmerking komend tarief’ wordt gedefinieerd als een tarief geïdentificeerd in het reserveringssysteem van Radisson dat in aanmerking komt voor punten. Een in aanmerking komend tarief omvat, zonder beperking, niet het volgende: medewerkerstarieven; tarieven voor vrienden en familieleden; tarieven voor vliegtuigpersoneel; tarieven voor medewerkers van reisbureaus; bepaalde tarieven voor promotionele doeleinden en arrangementen; tarieven betaald met behulp van een voucher voor een gratis overnachting en andere gratis kamers of ruilkamers; tarieven geboekt via een online reisbureau, ongeacht of dergelijke tarieven rechtstreeks, via veiling of biedingen tot stand zijn gebracht; tarieven geboekt en betaald via een hoofdaccount, waaronder accounts voor groepen en voor touroperators; en bepaalde andere tarieven die geboekt zijn via derden. De voorwaarden kunnen eens in de zoveel tijd worden aangepast naar inzicht van Radisson.

g. ‘In aanmerking komend verblijf’ wordt gedefinieerd als een of meer aaneengesloten, in aanmerking komende overnachting(en) in hetzelfde deelnemende hotel, ongeacht het aantal keer in- en uitchecken tijdens dat verblijf.

h. ‘Elite-status’ wordt gedefinieerd als een status van een afzonderlijk lid van Radisson Rewards met andere en/of extra Programmavoordelen op basis van status, zoals Radisson van tijd tot tijd naar eigen inzicht bepaalt.

i. ‘Evenementenaankoop’ wordt gedefinieerd als het bedrag dat in Amerikaanse dollars besteed wordt in een deelnemend hotel aan bepaalde kosten die gerelateerd zijn aan bijeenkomsten, evenementen en conventies, exclusief belasting en fooien aangerekend aan de hoofdrekening van het evenement.

j. ‘Betalen met punten’ wordt gedefinieerd als een inwisselmethode waarbij een lid slechts een deel of het volledige bedrag van een Award Night met punten betaalt.

k. ‘GDS’ betekent Global Distribution System

l. ‘Deelnemend hotel’ wordt gedefinieerd als bepaalde hotels die opereren onder de merken van Radisson, waaronder Radisson Individuen, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson en Country Inn & Suites by Radisson en andere merken of concepten die door Radisson kunnen worden toegevoegd en die leden van Radisson Rewards van tijd tot tijd voordelen bieden. Deelnemende hotels en de Programmavoordelen die door elk deelnemend hotel worden aangeboden kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving gewijzigd worden.

m. ‘Partners’ wordt gedefinieerd als derden en hun dienstverleners die leden van Radisson Rewards van tijd tot tijd van voordelen voorzien. Partners en de Programmavoordelen die door elke Partner worden aangeboden, kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving gewijzigd worden. Niets in de Programmavoorwaarden is bedoeld om, of zal, een agentschap, partnerschap of joint-venturerelatie tussen ons en onze Partners bewerkstelligen.

n. ‘Uitstaande punten’ kunnen niet worden ingewisseld voordat ze zijn omgezet in besteedbare punten, iets wat ongeveer 15 dagen nadat de in aanmerking komende boeking is gebruikt, plaatsvindt. Uitstaande punten die niet worden omgezet in besteedbare punten (d.w.z. wanneer een boeking wordt geannuleerd of de gast niet verschijnt) komen te vervallen.

o.‘Radisson Rewards’ wordt gedefinieerd als het beloningsprogramma van de Radisson Hotel Group voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië/Oceanië zoals het van tijd tot tijd kan worden aangeboden.

p. ‘Radisson Rewards for Bookers and Planners’ wordt gedefinieerd als het beloningsprogramma van de Radisson Hotel Group voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië/Oceanië zoals het van tijd tot tijd kan worden aangeboden aan meeting- en eventplanners, SME-planners en reisagenten.

q. ‘Radisson Rewards Americas’ verwijst naar het loyaliteitsprogramma van Radisson Hotel Group Americas dat leden ondersteunt die punten verdienen en/of inwisselen in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

r. ‘Radisson Rewards for Business Americas’ verwijst naar het loyaliteitsprogramma van Radisson Hotel Group Americas dat onze zakelijke leden ondersteunt die punten verdienen, inwisselen en zakendoen in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als meeting- en eventplanners of reisconsulenten.

s. ‘Kamerkosten’ wordt gedefinieerd als het bedrag in Amerikaanse dollars van het in aanmerking komende tarief dat tijdens een in aanmerking komend verblijf betaald wordt. Kamerkosten zijn exclusief belastingen, incidentele kosten of kosten die bij derden gemaakt zijn en op rekening van de kamer zijn gezet, zoals de kosten voor het gebruik van de telefoon of andere communicatiediensten, voor wasgoed, betaalfilms, entertainment, recreatievoorzieningen, restaurants, banketten, catering of bij cadeaushops, winkels, huurders, leveranciers of concessiehouders.

t. ‘Besteedbare punten’ betekent punten die kunnen worden ingewisseld

2. LIDMAATSCHAP VAN RADISSON REWARDS

a. Toelatingsvoorwaarden: De inschrijving voor een lidmaatschap van Radisson Rewards staat open voor iedereen die in zijn of haar verblijfplaats meerderjarig is. Leden van Radisson Rewards moeten een correct e-mailadres en een correct postadres opgeven, inclusief woonplaats, staat of provincie en het land waar ze woonachtig zijn. Elk individu kan slechts één lidmaatschap van Radisson Rewards hebben en mag geen punten voor meer dan één Radisson Rewards-account verdienen. Leden kunnen ook een Radisson Rewards Americas-lidmaatschap behouden met dezelfde naam en hetzelfde e-mailadres. Het lidmaatschap van en de deelname aan Radisson Rewards worden nietig verklaard wanneer verboden door de toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften.

b. Inschrijving: U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van Radisson Rewards bij een deelnemend hotel, online via https://www.radissonhotels.com/nl-nl/radisson-rewards/join, via de Radisson Hotels-app, of telefonisch door te bellen met de Ledenservice. Vind het nummer voor uw gebied op www.radissonhotels.com/nl-nl/contact-us. We mogen voor zover toegestaan ​​krachtens het toepasselijke recht uw aanvraag voor lidmaatschap van Radisson Rewards naar eigen inzicht en zonder enige verantwoording aan u accepteren of weigeren. Als we uw aanvraag voor lidmaatschap accepteren, dan zullen we op uw naam een Radisson Rewards-account aanmaken. Als u een lidmaatschap aanvraagt tijdens een in aanmerking komend verblijf in een deelnemend hotel en uw aanvraag wordt geaccepteerd, dan ontvangt u uw lidmaatschapsnummer voor Radisson Rewards en inloggegevens op het moment van inschrijving. Indien u zich online aanmeldt voor een lidmaatschap, via de app or door contact op te nemen met de ledenservice en uw aanvraag wordt geaccepteerd, ontvangt u uw Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer en inloggegevens via e-mail.

c. Status: Leden van Radisson Rewards kunnen in aanmerking komen voor de Club-, Premium of VIP-status. Voordelen, beloningen, de mogelijkheden en vereisten voor het inwisselen voor elke status worden van tijd tot tijd naar ons eigen inzicht bepaald. Leden komen per kalenderjaar als volgt op basis van het aantal in aanmerking komende overnachtingen of in aanmerking komende verblijven bij deelnemende hotels in aanmerking voor de status:

i. Club-status: Radisson Rewards-leden verdienen de Club-status bij het inschrijven. U verdient geen verblijven of nachten voor dit instapniveau

ii. Premium-status: Leden van Radisson Rewards kunnen met minstens 5 in aanmerking komende overnachtingen of 3 in aanmerking komende verblijven per kalenderjaar en elk daaropvolgend kalenderjaar de Premium-status verdienen.

iii. Radisson Rewards for Bookers and Planners: leden kunnen de Premium-status verdienen na voltooiing van de eerste in aanmerking komende professionele boeking en reservering en zodra het lid is uitgecheckt. Nachten geboekt bij een online reisbureau tellen als niveaunachten en voor uw niveaustatus

d. Lidmaatschapsverplichtingen: Als lid van Radisson Rewards gaat u akkoord met deze Programmavoorwaarden, de toepasselijke algemene voorwaarden van onze Partners, en alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften. U accepteert dat uw deelname aan Radisson Rewards volledig op uw eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat, indien u bezwaar heeft tegen bepalingen in de Programmavoorwaarden of veranderingen daarin, of op andere wijze ontevreden bent over Radisson Rewards, heeft u het recht uw lidmaatschap te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de beperkte toegang tot en het vertrouwelijk behandelen van uw Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, -account en -wachtwoord. U gaat er tevens mee akkoord dat u ons zo snel mogelijk inlicht als uw Radisson Rewards-lidmaatschapskaart gestolen is, of als u denkt dat uw wachtwoord gestolen of gecompromitteerd is. U gaat ermee akkoord ons te allen tijde de juiste informatie te verstrekken en ons zo snel mogelijk in kennis te stellen van wijzigingen in uw informatie. Elke wijziging in het ledenprofiel resulteert in een bevriezing van 24 uur van het account, wat betekent dat er in deze periode niets kan worden ingewisseld. U begrijpt dat u over de ontvangst van voordelen als lid van Radisson Rewards mogelijk belasting moet betalen, en u gaat ermee akkoord dat elke verplichting tot het betalen van belasting, waaronder het openbaar maken, met betrekking tot uw lidmaatschap van Radisson Rewards uitsluitend uw verantwoordelijkheid is.

e. Vervallen van punten en beëindiging van lidmaatschap:

i. Vervallen van punten: Als op uw Radisson Rewards-account gedurende 24 maanden geen puntenactiviteit heeft plaatsgevonden, dan mogen wij zonder kennisgeving daarvan op elk moment en naar eigen inzicht al uw punten nietig verklaren en annuleren.

ii. Beëindiging van uw lidmaatschap van Radisson Rewards door u: U kunt uw Radisson Rewards-lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact met ons op te nemen via een van de kanalen zoals beschreven in het laatste hoofdstuk van deze algemene voorwaarden.

iii. Andere wijzigingen aan en beëindiging van uw lidmaatschap van Radisson Rewards door ons: In aanvulling op het bovenstaande mogen wij, voor zover toegestaan ​​krachtens het toepasselijke recht, zonder kennisgeving te allen tijde en naar eigen inzicht of verantwoording aan u, (i) uw lidmaatschap van Radisson Rewards wijzigen, opschorten of beëindigen; (ii) uw Elite-status wijzigen, opschorten of beëindigen; (iii) de totale hoeveelheid of een deel van uw punten wijzigen, opschorten, nietig verklaren of annuleren; (iv) het inwisselen van uw punten wijzigen, opschorten, nietig verklaren of annuleren. We mogen deze maatregelen treffen als dat gepast is voor Radisson Rewards, of als er volgens ons eigen inzicht redelijke vermoedens zijn dat (i) u het Programma geschonden heeft of op een manier gebruikt die niet overeenkomt met deze Programmavoorwaarden of de intentie van het Programma of een gedeelte van het Programma; (ii) u Radisson Rewards verkeerd gebruikt of misbruikt heeft; (iii) de activiteiten binnen uw account duiden op of het resultaat zijn van fraude, oneerlijkheid, diefstal of andere illegale of ongepaste middelen; (iv) u bewust probeert meer dan één Radisson Rewards-account te bemachtigen of aan te houden; (v) uw lidmaatschap of deelname aan Radisson Rewards in strijd is met toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften; (vi) de voordelen die wij verstrekken krachtens Radisson Rewards in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften; of (vii) dat u nalaat alle verschuldigde bedragen te betalen als gevolg van of als u betrokken bent bij laster, ongepast, offensief, of vijandig gedrag in relatie tot Radisson Rewards, deelnemende hotels, Radisson Hotels of onze Partners, of hun respectieve functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, vertegenwoordigers of gasten. Deze rechten komen boven op alle andere rechten die ons krachtens de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan en we hebben het recht om de juiste administratieve en/of juridische maatregelen te treffen, inclusief maar niet beperkt tot een strafrechtelijke of burgerrechtelijke vervolging die wij naar ons eigen inzicht nodig achten.

iv. Gevolg van beëindiging: Als uw lidmaatschap van Radisson Rewards om welke reden dan ook wordt beëindigd, zal uw Radisson Rewards-account worden gesloten en zullen al uw punten in uw Radisson Rewards-account worden geannuleerd en verbeurd en nietig worden verklaard en niet langer beschikbaar zijn om te worden ingewisseld. Als wij sommige of al uw punten wijzigen, opschorten, nietig verklaren of annuleren, dan worden deze van uw Radisson Rewards-account verwijderd en kunnen ze niet meer ingewisseld worden.

f. In aanmerking komen en aanmelden voor het Radisson Rewards Americas-programma: Niet-leden en leden van Radisson Rewards komen in aanmerking voor lidmaatschap van het Radisson Rewards Americas-programma voor leden die willen verdienen en inwisselen bij Radisson-hotels in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika of het Caribisch gebied. Aanmelding en inschrijving voor lidmaatschap van het Radisson Rewards Americas-programma is onderhevig aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van het programma, zoals beschreven door Radisson Hospitality, Inc. en kan worden gevonden op https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions

3. LIDMAATSCHAP VAN RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

a. ‘In aanmerking komen’: De inschrijving voor een lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners staat open voor iedereen die in zijn of haar verblijfplaats meerderjarig is. Leden van Radisson Rewards for Bookers and Planners moeten een correct e-mailadres en een correct postadres opgeven, inclusief woonplaats, staat of provincie en het land waar ze woonachtig zijn. Elk individu kan slechts één lidmaatschap van Radisson Rewards hebben en mag geen punten voor meer dan één Radisson Rewards-account verdienen. Leden kunnen ook een Radisson Rewards for Business Americas-lidmaatschap behouden, met dezelfde naam en hetzelfde e-mailadres. Het lidmaatschap van en de deelname aan Radisson Rewards worden nietig verklaard wanneer verboden door de toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften.

i. In aanmerking komen als een kamerboeker: De inschrijving voor een lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners staat open voor iedereen die aan de bovenstaande voorwaarden in onderdeel 3a voldoet en die reisadviseurs zijn in aanmerking komende landen die lid zijn van ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE; of die de leiding hebben over het plannen van kamerreserveringen voor anderen, zoals persoonlijk assistenten, besluitvormers en reisagentschappen voor kleine en middelgrote bedrijven.

ii. In aanmerking komen als meeting- en eventplanner: De inschrijving voor een lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners staat open voor iedereen die aan de bovenstaande voorwaarden in onderdeel 3a voldoet en die planners zijn van special events en andere zakelijke professionals die vergaderingen en conferenties plannen.

b. Inschrijving: U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners bij een deelnemend hotel, online via www.radissonhotels.com/nl-nl/rewards/join-b2b, via de Radisson Hotels-app, of telefonisch door te bellen met de Ledenservice. Vind het nummer voor uw gebied op www.radissonhotels.com/nl-nl/contact-us. Reisagenten met een IATA-nummer kunnen zich online of via het contactcentrum inschrijven. We mogen voor zover toegestaan ​​krachtens het toepasselijke recht uw aanvraag voor lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners naar eigen inzicht en zonder enige verantwoording aan u accepteren of weigeren. Als we uw aanvraag voor lidmaatschap accepteren, maken we een Radisson Rewards for Bookers and Planners-account op uw naam aan en sturen uw Radisson Rewards for Bookers and Planners-accountnummer naar het e-mailadres dat u bij de inschrijving heeft opgegeven. Elk individu kan slechts één lidmaatschap van Radisson Rewards hebben en mag geen punten voor meer dan één Radisson Rewards-account verdienen

c. Lidmaatschapsverplichtingen: Als lid van Radisson Rewards for Bookers and Planners gaat u akkoord met deze Programmavoorwaarden, de toepasselijke algemene voorwaarden van onze Partners, en alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften. U accepteert dat uw deelname aan Radisson Rewards for Bookers and Planners volledig op uw eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat, indien u bezwaar heeft tegen bepalingen in de Programmavoorwaarden of veranderingen daarin, of op andere wijze ontevreden bent over Radisson Rewards for Bookers and Planners, u het recht heeft uw lidmaatschap te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de beperkte toegang tot en het vertrouwelijk behandelen van uw Radisson Rewards for Bookers and Planners-accountnummer en -ledenprofiel. U gaat er tevens mee akkoord dat u ons zo snel mogelijk inlicht als u denkt dat uw Radisson Rewards for Bookers and Planners-accountnummer of -ledenprofiel, waaronder uw wachtwoord, gestolen of gecompromitteerd is. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de beperkte toegang tot en het vertrouwelijk behandelen van uw Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, -account en -wachtwoord en accepteert de eventuele gevolgen van het niet naleven van deze verplichting, waaronder het verlies of de diefstal van punten of persoonsgegevens. U gaat ermee akkoord ons te allen tijde de juiste informatie te verstrekken en ons zo snel mogelijk in kennis te stellen van wijzigingen in uw informatie. Elke wijziging in het ledenprofiel resulteert in een bevriezing van 24 uur van het account, wat betekent dat er in deze periode niets kan worden ingewisseld  U begrijpt dat u over de ontvangst van voordelen als lid van Radisson Rewards for Bookers and Planners mogelijk belasting moet betalen, en u gaat ermee akkoord dat elke verplichting tot het betalen van belasting, waaronder het openbaar maken, met betrekking tot uw lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners uitsluitend uw verantwoordelijkheid is. Raadpleeg uw belastingadviseur als u vragen heeft over de belastingen die geheven worden over dit soort programma’s. Conform de wetgeving dient u uw werkgever en/of agentschap, voor zover van toepassing, op de hoogte stellen van uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma bevestigt u dat u uw werkgever en/of agentschap, uw klanten en cliënten op de hoogte heeft gesteld en dat zij begrijpen dat u als uitvloeisel van uw lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners Programmavoordelen kunt ontvangen.

d. Vervallen van punten en beëindiging van lidmaatschap:

i. Vervallen van punten: Als op uw Radisson Rewards for Bookers and Planners-account gedurende 24 maanden geen puntenactiviteit heeft plaatsgevonden, dan mogen wij zonder kennisgeving daarvan op elk moment en naar eigen inzicht al uw punten nietig verklaren en annuleren.

ii. Beëindiging van uw lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners door u: U kunt uw Radisson Rewards for Bookers and Planners-lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact met ons op te nemen via een van de kanalen zoals beschreven in het laatste hoofdstuk van deze algemene voorwaarden.

iii. Andere wijzigingen aan en beëindiging van uw lidmaatschap van Radisson Rewards foBookers and Planners door ons: In aanvulling op het bovenstaande mogen wij, voor zover toegestaan ​​krachtens het toepasselijke recht, zonder kennisgeving te allen tijde en naar eigen inzicht of verantwoording aan u, (i) uw lidmaatschap van Radisson Rewards for Business wijzigen, opschorten of beëindigen; (ii) de totale hoeveelheid of een deel van uw punten wijzigen, opschorten, nietig verklaren of annuleren; (iii) het inwisselen van uw punten wijzigen, opschorten, nietig verklaren of annuleren. We mogen deze maatregelen treffen als dat gepast is voor Radisson Rewards for Business, of als er volgens ons eigen inzicht redelijke vermoedens zijn dat (i) u het Programma geschonden heeft of op een manier gebruikt die niet overeenkomt met deze Programmavoorwaarden of de intentie van het Programma of een gedeelte van het Programma; (ii) u Radisson Rewards for Business verkeerd gebruikt of misbruikt heeft; (iii) de activiteiten binnen uw account duiden op of het resultaat zijn van fraude, oneerlijkheid, diefstal of andere illegale of ongepaste middelen; (iv) u bewust probeert meer dan één Radisson Rewards for Business-account te bemachtigen of aan te houden; (v) uw lidmaatschap of deelname aan Radisson Rewards for Business in strijd is met toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften; (vi) de voordelen die wij verstrekken krachtens Radisson Rewards for Business in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften; of (vii) dat u nalaat alle verschuldigde bedragen te betalen als gevolg van of als u betrokken bent bij laster, ongepast, offensief, of vijandig gedrag in relatie tot Radisson Rewards for Business, deelnemende hotels, Radisson of onze Partners, of hun respectieve functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, vertegenwoordigers of gasten. Deze rechten komen boven op alle andere rechten die ons krachtens de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan en we hebben het recht om de juiste administratieve en/of juridische maatregelen te treffen, inclusief maar niet beperkt tot een strafrechtelijke of burgerrechtelijke vervolging die wij naar ons eigen inzicht nodig achten.

iv. Gevolg van beëindiging: Als uw lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners om welke reden dan ook wordt beëindigd, zal uw Radisson Rewards for Bookers and Planners-account worden gesloten en zullen al uw punten in uw Radisson Rewards for Business-account worden geannuleerd en verbeurd en nietig worden verklaard en niet langer beschikbaar zijn om te worden ingewisseld. Als wij sommige of al uw punten wijzigen, opschorten, nietig verklaren of annuleren, dan worden deze van uw Radisson Rewards for Business-account verwijderd en kunnen ze niet meer ingewisseld worden.

e. In aanmerking komen en aanmelden voor het Radisson Rewards for Business Americas-programma: Niet-leden en leden van Radisson Rewards for Bookers and Planners komen in aanmerking voor lidmaatschap van het Radisson Rewards for Business Americas-programma voor leden die willen verdienen en inwisselen bij onze hotels in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Aanmelding en inschrijving voor lidmaatschap van het Radisson Rewards for Business Americas-programma is onderhevig aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van het programma, zoals beschreven door Radisson Hospitality, Inc. en kan worden gevonden op www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions.

4. PUNTEN

a. Punten verdienen via Radisson Rewards:

i. Bij deelnemende hotels: Leden van Radisson Rewards kunnen punten verdienen per Amerikaanse dollar die wordt besteed aan kamerkosten en in aanmerking komend eten en drinken bij deelnemende hotels als deze worden toegevoegd aan de rekening en betaald bij het uitchecken. Het punten- en voordelenaanbod is afhankelijk van het lidmaatschapsniveau van het lid en de keus van een lid voor voordelen vóór het boeken van het verblijf. Leden moeten, voor de toepasselijke voorkeuren voor het verblijf, de instellingen aanpassen in het privégedeelte van een lid voordat de boeking wordt voltooid.

 

Niveau/opties

Club Premium VIPVerdienaanbod en voordelen om uit te kiezen:Member Only Rate, tot 10% korting

8 punten per uitgegeven $ USD

Vooraf ingestelde voorkeur:

Member Only Rate, tot 10% korting      
27 punten per uitgegeven $ USD.Vooraf ingestelde voorkeur:

Member Only Rate, tot 10% korting
36 punten per uitgegeven $ USD.


Activeer kortingsbooster:
Tot 20% korting
9 punten per uitgegeven $ USD.


Activeer kortingsbooster:
Tot 20% korting
12 punten per uitgegeven $ USD.


Eten en drinken

Eten en drinken bij het dineren in het hotel verdienen punten op basis van het verdienvoorstel dat is ingesteld voor de reservering.
Punten worden verdiend bij het verblijf in het hotel en de restaurantrekening wordt toegevoegd aan de hotelrekening die volledig wordt betaald bij het uitchecken.
U verdient geen punten voor alcohol en tabaksproducten.
Kortingen zijn op basis van het lidmaatschapsniveau en restaurant. Dit wordt in detail uitgelegd in het gedeelte voordelen.


Vergaderingen en evenementen


Leden verdienen 5 punten per uitgegeven $ USD voor vergaderingen en evenementen. Maximaal 250.000 punten per evenement.


Radisson Rewards Bookers and Planners kunnen de verdieninstellingen van hun voorkeur niet aanpassen voor hun persoonlijke verblijf en krijgen tot 10% korting en verdienen 27 punten per uitgegeven $ USD voor Premium en 36 punten per uitgegeven $ USD voor VIP. Extra voordeel vindt u in het gedeelte ‘aanvullende voordelen’ van de algemene voorwaarden. De korting is niet van toepassing op belasting of fooien, alcoholische dranken, roomservice of dineren op de kamer, catering of banketten, of groepen of partijen van zes of meer personen. U moet op het moment van de reservering of tijdens het inchecken het lidmaatschapsnummer van Radisson Rewards verstrekken. Er worden geen punten verdiend en er worden geen in aanmerking komende nachten/verblijven voor het bijdragen aan de status gecrediteerd, als een hotel ophoudt een deelnemend hotel te zijn ná een reservering, maar vóór een in aanmerking komend verblijf.
Punten worden als verdiend beschouwd zodra het in aanmerking komende verblijf is voltooid, alle kosten volledig betaald zijn en de punten op uw account zijn bijgeschreven. Punten kunnen niet ingewisseld worden voordat een in aanmerking komend verblijf voltooid en volledig betaald is en op uw account is bijgeschreven. Punten mogen door maximaal één lid van Radisson Rewards per in aanmerking komend verblijf worden verdiend en dat lid moet op de reservering vermeld staan en de geregistreerde gast zijn.
Punten kunnen verdiend worden voor maximaal drie kamers die geboekt zijn tijdens dezelfde reservering, maar creditering voor meerdere kamers moet worden aangevraagd voorafgaand aan of op het moment van inchecken en het lid moet voor minstens één geboekte kamer op de reservering staan en een geregistreerde gast zijn voor de duur van het in aanmerking komende verblijf. Punten kunnen niet worden verdiend voor andere reserveringen waarop de naam van het lid van Radisson Rewards niet vermeld staat en waarvoor het lid geen geregistreerde gast is. Enkel de kamer waarvoor het lid is geregistreerd als gast voor de duur van het in aanmerking komende verblijf telt mee voor Elite-status.

ii. Via Partners: Leden van Radisson Rewards kunnen punten verdienen bij onze Partners. Deze mogelijkheden kunnen verschillen op basis van het land waarin het lid van Radisson Rewards woont of waar de transactie plaatsvindt, zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle leden, kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving gewijzigd worden, vallen onder deze Programmavoorwaarden, en vallen onder extra algemene voorwaarden zoals die per betreffende Partner van toepassing zijn. Partners zijn onafhankelijke entiteiten en wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard van de kwaliteit van producten en diensten die Partners leveren. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor verzoeken of marketingactiviteiten die Partners doen of ondernemen. U dient te voldoen aan de algemene voorwaarden en de privacy- en gebruiksbeleidslijnen van Partners. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de voorwaarden, wijzigingen of onderbrekingen in de algemene voorwaarden, de privacy- en gebruiksbeleidslijnen, de producten of diensten van Partners. Door uw lidmaatschapsnummer van Radisson Rewards aan een deelnemend hotel te verstrekken, geeft u aan punten te willen verdienen.

iii. Punten kopen: Van tijd tot tijd en naar eigen inzicht mogen wij leden van Radisson Rewards de mogelijkheid bieden om punten te kopen. We bieden leden momenteel de mogelijkheid aan om via Points.com punten te kopen. Hiervoor zijn extra algemene voorwaarden van toepassing, die u kunt vinden op https://www.radissonhotels.com/nl-nl/rewards/verdien. Voor gekochte punten gelden deze Programmavoorwaarden. Elke andere verkoop, aankoop, omruiling, veiling, geschenk, overdracht of toewijzing van punten is verboden en zal niet gehonoreerd worden, tenzij specifiek toegestaan krachtens deze Programmavoorwaarden.

b. Punten verdienen voor Radisson Rewards for Bookers and Planners: Punten kunnen worden verdiend door reisagenten, reisorganisatoren, meeting- en eventplanners en andere zakelijke professionals die kamers boeken namens iemand anders en/of vergaderingen en conferenties plannen bij deelnemende hotels.

i. Punten verdienen voor kamerboekingen: Leden die een reisagent of reisorganisator zijn kunnen 10 punten per uitgegeven $ USD verdienen voor in aanmerking komende boekingen bij deelnemende hotels als ze voor een ander boeken. Indien u een verblijf boekt bij een Deelnemend hotel in het Radisson Hotel Group-portfolio in Europa, het Midden-Oosten, Afrika of Azië/Oceanië, dient u lid te zijn van Radisson Rewards for Bookers and Planners en uw 16-cijferige lidmaatschapsnummer in te voeren in het wereldwijde distributiesysteem (GDS) om punten te verdienen voor die boeking. In aanmerking komende boekingen kunnen direct op de Radisson Hotel-website of op hotelniveau worden gedaan. Aanvullende informatie voor het boeken en verdienen van punten vindt u op: https://www.radissonhotels.com/nl-nl/rewards/business. Punten worden bijgeschreven op het moment van verblijf van de gast. Nachten of verblijven geboekt namens iemand anders tellen niet mee voor uw Elite-status. Radisson Rewards for Business Americas-leden die punten willen verdienen moeten lid zijn van het programma dat het hotel dat ze boeken ondersteunt. Indien u een verblijf boekt bij een Deelnemend hotel in het Radisson Americas Hotel Group-portfolio in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dient u lid te zijn van Radisson Rewards Americas en uw Radisson Rewards Americas-programma lidmaatschapsnummer in te voeren in het wereldwijde distributiesysteem (GDS) om punten te verdienen voor die boeking. Overnachtingen of verblijven geboekt voor iemand anders of die aan een evenement gekoppeld zijn, tellen niet mee voor uw Elite-status.

ii. Punten verdienen voor evenementboekingen: Leden die als meeting- en eventplanner lid zijn, kunnen 5 punten verdienen per uitgegeven dollar aan evenementenboekingen (op basis van de totale uitgaven aan de huur van de vergaderruimte, voedsel en drankjes en slaapkamers aangerekend aan een hoofdrekening tot een maximum van 250.000 punten per evenement en 250.000 per kamergroepsboeking). Punten voor evenementenboekingen mogen niet verdiend worden waar dit verboden is door de toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften. U moet voor het verdienen van punten voor evenementenboekingen een aanvraag doen op het moment dat de bijeenkomst, het evenement of de conventie geboekt wordt, door uw naam en Radisson Rewards for Bookers and Planners-lidmaatschapsnummer te vermelden op het contract met het deelnemende hotel. Evenementenboekingen moeten op één hoofdrekening staan om voor punten in aanmerking te komen. Slechts één Radisson Rewards for Bookers and Planners-lid kan punten verdienen voor evenementboekingen. U hoeft niet tijdens de bijeenkomst of het evenement aanwezig te zijn om voor punten voor evenementenboekingen in aanmerking te komen. Sommige diensten en voorzieningen worden mogelijk niet rechtstreeks door het deelnemende hotel geleverd, en deze en andere kosten, inclusief kosten voor annulering, incasso en andere betalingen, komen niet in aanmerking als evenementenboekingen. Overnachtingen of verblijven die aan een evenement gekoppeld zijn, tellen niet mee voor uw Elite-status.

De aanvraag voor Radisson Rewards for Bookers and Planners staat open voor individuele personen die de algemene voorwaarden van het Programma hebben erkend en ermee hebben ingestemd en: (i) zijn uitgenodigd en goedgekeurd door Radisson Rewards, naar eigen inzicht; (ii) gevestigd zijn in landen die daarvoor in aanmerking komen, zoals bepaald naar eigen inzicht; (iii) meerderjarig zijn in hun verblijfplaats; (iv) die verantwoordelijk zijn voor de reservering van hotelkamers namens hun werkgever of organisatie; (v) in dienst zijn van een organisatie die Radisson Rewards naar eigen inzicht heeft goedgekeurd; en (vi) geen professionele reisagent zijn die boekt voor personen die niet bij zijn/haar werkgever en/of organisatie zijn aangesloten. Niemand mag punten voor iemand anders verdienen.
U moet uw werkgever inlichten en informeren over, evenals toestemming van uw werkgever krijgen voor, uw deelname aan Radisson Rewards for Bookers and Planners. Met uw deelname aan Radisson Rewards for Bookers and Planners bevestigt en verklaart u dat:

a. u uw werkgever (en elke reiziger voor wie u hotelkamers reserveert) heeft ingelicht en geïnformeerd en dat zij het Privacybeleid hebben gelezen en begrepen en ermee akkoord gaan dat als gevolg van uw lidmaatschap van Radisson Rewards for Bookers and Planners u persoonsgegevens over hen kunt verstrekken en voordelen van Radisson Rewards for Bookers and Planners kunt ontvangen;

b. u zich conformeert aan de algemene voorwaarden, inclusief het beleid van uw werkgever, opdrachtgevers en klanten voor reizen, geschenken en incentives;

c. u zich conformeert aan alle toepasselijke wetgevingen;

d. u ons op verzoek schriftelijk bewijs levert dat u alle betrokkenen heeft ingelicht en geïnformeerd en alle noodzakelijke toestemmingen heeft ontvangen;

e. u niet in dienst bent van een niet-Amerikaanse overheid (met inbegrip van een niet-Amerikaanse staatsonderneming of een niet-Amerikaans ministerie, agentschap of soortgelijk orgaan dat een uitvoerende, gerechtelijke, arbitrale, regelgevende of administratieve functie bij of met betrekking tot de overheid uitoefent); en

f. u ons onmiddellijk informeert over alle veranderingen van werkgever en u uw informatie aanpast en ervoor zorgt dat u ook uw nieuwe werkgever inlicht en de toestemming van uw nieuwe werkgever krijgt, en dat u voldoet aan de hierboven uiteengezette vereisten.

iv. Openbaarmaking en toestemming: U bent verantwoordelijk voor het openbaar maken aan en toestemming krijgen van uw werkgever, leidinggevende en/of cliënt dat u punten verdient en andere incentives van Radisson Rewards for Bookers and Planners ontvangt en dient zich te conformeren aan toepasselijk beleid voor geschenken en incentives.

c. Punten inwisselen:

i. In het algemeen: Leden van Radisson Rewards en Radisson Rewards for Bookers and Planners kunnen punten inwisselen bij alle deelnemende hotels of via onze Partners. Punten kunnen worden ingewisseld ten behoeve van het lid van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners zelf of als cadeau voor iemand anders. Leden kunnen een Award Night boeken als cadeau voor een vriend(in) of familielid, maar ze mogen deze niet doorkopen met winst. Met uitzondering van het overdragen van punten zoals uitdrukkelijk in deze Programmavoorwaarden wordt toegestaan of na schriftelijke toestemming van Radisson, mogen punten niet worden verkocht, ingewisseld, omgeruild, verhandeld, overgedragen, aangekocht, geveild of weggegeven. De mogelijkheden tot inwisselen kunnen naar ons eigen inzicht op elk moment en zonder kennisgeving gewijzigd worden.
Wanneer u punten inwisselt, wordt u gevraagd de informatie van uw Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners-account te verifiëren. Het betreffende aantal punten wordt van uw account afgeschreven op het moment dat de transactie gestart wordt, waarbij het aantal punten op uw account ten tijde van de transactie voor de betreffende transactie toereikend moet zijn. Punten van twee of meer verschillende accounts mogen voor het inwisselen niet gecombineerd worden. Inwisseltransacties mogen naar eigen inzicht van Radisson worden goedgekeurd of afgewezen.

ii. Bij deelnemende hotels:

a. Award Nights: Leden van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners kunnen hun punten inwisselen voor Award Nights bij deelnemende hotels, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Award Nights moeten vooraf gereserveerd worden via de website van Radisson Hotels of de mobiele Radisson Hotels-app. Award Nights mogen niet worden gecombineerd met andere certificaten, kortingen, arrangementen of acties en komen niet in aanmerking voor commissies, inclusief maar niet beperkt tot commissies aan reisagenten, tenzij vermeld als een afzonderlijke promotie. Award Nights gelden voor een Standaard kamer met standaard bezetting. Voor extra kamergenoten gelden de standaard kosten die per deelnemend hotel extra berekend worden. Om twijfel te voorkomen: zelfs als een lid een boeking maakt voor 3 personen voor een Award Night-inwisseling voor een Standaard kamer, dient het lid nog steeds betalen voor de extra persoon. Op Award Nights zijn het annulerings-, het garantie- en het aanbetalingsbeleid van het deelnemende hotel van toepassing. Het aantal punten dat gelijk staat aan één overnachting van een Award Night-reservering zal van uw account worden afgeschreven als uw reservering niet geannuleerd wordt conform het annuleringsbeleid van het deelnemende hotel. Eventuele extra kosten met betrekking tot een Award Night zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het lid.

Als een hotel na het reserveren van een Award Night, maar voorafgaand aan het feitelijke verblijf, stopt met deelname aan het programma, zal Radisson alle redelijke inspanningen verrichten om het hotel de reservering van de Award Night(s) te laten honoreren, maar kan niet en zal niet garanderen dat een dergelijke reservering van Award Nights ook daadwerkelijk gehonoreerd zal worden. Bovendien zijn Award Nights, naar inzicht van Radisson, mogelijk niet meer in een hotel te reserveren als besloten is dat het betreffende hotel het Radisson-systeem verlaat of anderzijds de deelname aan het Radisson-systeem beëindigt, ongeacht de tijd die het duurt voordat het hotel het systeem daadwerkelijk verlaten heeft.

b. Betalen met punten: Leden kunnen hun punten inwisselen bij het hotel voor services die tijdens het verblijf worden gebruikt of voor het verblijf zelf bij het uitchecken, met een minimale betaling van 10 punten.

v. Via Partners: Leden van Radisson Rewards kunnen punten inwisselen bij onze Partners. De mogelijkheden en de vereisten voor het inwisselen verschillen per Partner, zijn niet beschikbaar waar dat wettelijk verboden is, kunnen te allen tijde gewijzigd worden, vallen onder deze Programmavoorwaarden, en vallen onder de extra algemene voorwaarden zoals die per Partner vereist zijn. Partners zijn onafhankelijke entiteiten en Radisson Rewards is niet verantwoordelijk voor de aard van de kwaliteit van producten en diensten die Partners leveren. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor verzoeken of marketingactiviteiten die Partners doen of ondernemen. U bent verantwoordelijk voor het rechtstreeks controleren en het voldoen aan de algemene voorwaarden en de privacy- en gebruiksbeleidslijnen van partners. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de voorwaarden, wijzigingen of onderbrekingen in de algemene voorwaarden, de privacy- en gebruiksbeleidslijnen, de producten of diensten van Partners.

vi. Punten doneren: Leden van Radisson Rewards mogen punten doneren aan bepaalde organisaties zonder winstoogmerk, iets dat van tijd tot tijd en geheel naar ons eigen inzicht wordt bepaald. Elke andere donatie, overdracht of elk ander geschenk van punten is verboden en zal niet worden gehonoreerd. Gedoneerde punten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

d. Punten overdragen via het proces voor puntenomzetting: Leden van Radisson Rewards en Radisson Rewards for Bookers and Planners mogen punten overdragen naar Radisson Rewards Americas, het loyaliteitsprogramma van Radisson Hotel Group Americas dat leden ondersteunt die punten verdienen en/of inwisselen in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Leden moeten een account hebben bij de Radisson Rewards- en Radisson Rewards Americas-programma’s met hetzelfde e-mailadres en naam op de account om gebruik te maken van het proces voor puntenomzetting. Alle algemene voorwaarden voor het proces voor puntenomzetting zijn van toepassing, ga naar radissonhotels.com/nl-nl/rewards/inwisselen/globalpointstransfer voor meer informatie en om de algemene voorwaarden in te zien. Radisson Rewards behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving vooraf, een lid te diskwalificeren van deelname aan de Overdrachtoptie, wijzigingen aan het programma aan te brengen conform de algemene programmavoorwaarden, en om de Overdrachtoptie deels of volledig te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot prijzen, het aantal punten en het gebruik van Points.com voor de verwerking van aangeschafte punten.

e. Punten overmaken: Radisson Rewards-leden kunnen binnen het programma elke maand punten overmaken naar maximaal 5 leden. Leden die al punten hebben overgemaakt kunnen per maand punten van maximaal 5 accounts ontvangen. Leden kunnen via punten overmaken maximaal 100.000 punten per maand ontvangen in hun account. Een lid moet minimaal 30 dagen Radisson Rewards-lid zijn geweest om punten over te maken of te ontvangen.

f. Diversen:

i. Online account: Na uw inschrijving bij Radisson Rewards en/of Radisson Rewards for Bookers and Planners moet u uw online account activeren. Radisson zal trachten om punten tijdig op uw account bij te schrijven. U bent er verantwoordelijk voor om te controleren of de punten goed op uw Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners-account worden bijgeschreven. Elke claim voor punten die niet goed zijn bijgeschreven moet, inclusief ondersteunende documentatie, binnen zes (6) maanden vanaf de datum van de geclaimde accumulatie van dergelijke punten door Radisson ontvangen zijn.

ii. Overdrachten: E: Behalve wanneer dat uitdrukkelijk in deze Programmavoorwaarden is toegestaan of na schriftelijke toestemming van Radisson, mogen het lidmaatschap van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners, punten, Award Nights, Elite-status en andere programmavoordelen niet verkocht, omgewisseld, omgeruild, verhandeld, overgedragen, gekocht, geveild of weggegeven worden, inclusief maar niet beperkt tot als onderdeel van huiselijke relatiekwesties, scheidingen, erfenissen, of anderzijds door de uitvoering van de wet. Leden kunnen een Award Night boeken als cadeau voor een vriend(in) of familielid, maar ze mogen deze niet doorkopen met winst.

1. Overdrachten na overlijden: Punten die aan een overleden lid van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners toebehoren mogen naar ons eigen inzicht worden overgedragen naar de account van de erfgena(a)m(en). Het lidmaatschap van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Business van de overledene dient ten tijde van overlijden een goede reputatie te hebben. Het verzoek om overdracht moet vergezeld gaan van documenten die het overlijden aantonen, zoals een bewijs van overlijden of een bewijs van bevoegdheid om het verzoek te doen, zoals documenten van de rechtbank of het testament van de overledene. Als verzoeken niet binnen één (1) jaar na de datum van overlijden worden ingediend, zal de account van het overleden lid worden gesloten en alle punten verbeurd worden verklaard./p>

iii. Geen contante waarde: Met uitzondering waar dat wettelijk verplicht is, hebben punten geen waarde in contant geld en vormen ze geen kapitaal van het lid. Opgebouwde punten geven leden geen verworven rechten ten aanzien van beloningen of het Programma. Als lid van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners is het enige recht die u aan de punten ontleent de mogelijkheid om ze in te wisselen conform deze Programmavoorwaarden.

g. Voordelen: Radisson Rewards ledenvoordelen verschillen per deelnemend hotel en merk, zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd. Bepaalde ledenvoordelen zijn alleen beschikbaar als het lid als gast is geregistreerd voor een in aanmerking komend verblijf. Alle algemene voorwaarden voor Radisson Rewards zijn van toepassing. Ongeldig wanneer door de wet verboden. Radisson Rewards-leden profiteren van gelokaliseerde ledenvoordelen in hotels van de Radisson Hotel Group in China.

i. Member Only Rate: De korting tot 10% wordt toegepast voor alle Radisson Rewards-leden en is alleen voor directe boekingen op de Radisson Hotel Group-website, mobiele site, mobiele app, hotelreserveringen en contactcentrum.

ii. Kortingen op eten en drinken:Kortingen op eten en drinken gelden voor deelnemende restaurants. De korting is niet van toepassing op belasting of fooien, alcoholische dranken, roomservice of dineren op de kamer, catering of banketten, of groepen of partijen van zes of meer personen. Het lid moet aanwezig zijn, het Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer en bewijs van Elite-status kunnen overleggen en om korting vragen voordat of op het moment dat de dineerervaring wordt voltooid. De korting kan niet worden verkregen aan de receptiebalie van een hotel. Deze korting kan niet met andere aanbiedingen of acties worden gecombineerd. Neem rechtstreeks contact op met het hotel om te bepalen of het restaurant van het hotel deelneemt.

iii. Voorrangsrij: De speciale rij is alleen voor Radisson Rewards-leden en gasten die online zijn ingecheckt. Bij beschikbaarheid en op basis van volume

iv. Gratis kamerupgrade: Gratis kamerupgrades zijn uitsluitend beschikbaar als het Elite-lid de geregistreerde gast is. Eén gratis kamerupgrade per Elite-lid en per in aanmerking komend verblijf kan worden aangeboden. Kamerupgrades worden bepaald door het deelnemende hotel op basis van beschikbaarheid op het moment van inchecken. Kamerupgrades verschillen per hotel en per kamercategorie, en kunnen een kamer in een voorkeurslocatie, een kamer met een voorkeursuitzicht, of een recent gerenoveerde kamer betreffen. Premium-leden komen in aanmerking voor een kamer in de volgende hoogste categorie. VIP-leden komen in aanmerking voor een kamer in de hoogste kamercategorie.

v. Vroeg inchecken en laat uitchecken: Vroeg inchecken en laat uitchecken op basis van beschikbaarheid en uitsluitend beschikbaar als het Elite-lid de geregistreerde gast is. Vroeg inchecken en laat uitchecken betekent twee uur voor of twee uur later dan de gepubliceerde in- en uitchecktijden van het hotel. Hotels kunnen een creditcardnummer vereisen voor de reservering.

vi. Kortingsbooster (20% korting): : Tot 20% korting kan worden toegepast op het lid als de optie is ingeschakeld in het account. De korting wordt alleen toegepast op boekingen die direct via directe kanalen van de Radisson Hotel Group worden gedaan. Inclusief: Merk-website, Radisson Hotels-app, Radisson Hotel Group-contactcentrum en direct bij Radisson Hotels

vii. Mijn Favoriete Hotel:

a. Voorrangslijst: De voorrangslijst garandeert dat wij als eerste contact zullen opnemen met het lid als er een annulering optreedt. Neem contact op met het hotel als het volledig is volgeboekt om op de voorrangslijst te worden geplaatst. De voorrangslijst garandeert geen beschikbaarheid voor een boeking en is op basis van beschikbaarheid. De voorrangslijst is alleen beschikbaar als het hotel is geselecteerd als ‘favoriet’ door het lid in zijn/haar account. De voorrangslijst is alleen beschikbaar voor Elite-leden en alleen voor de persoonlijke kamer van het Elite-lid, voor een kamer voor een specifiek tarief en valt onder het garantie- en annuleringsbeleid van het hotel. Als u uzelf registreert wordt u op de voorrangslijst geplaatst. De reservering kan niet met punten worden betaald.

b. Favoriete kamer: Kamer toegewezen bij het inchecken. Alleen beschikbaar als het hotel is geselecteerd als ‘favoriet’ door het lid in zijn/haar account. Op basis van beschikbaarheid.

c. Bagageopslag: Alleen beschikbaar als het hotel is geselecteerd als ‘favoriet’ door het lid in zijn/haar account. Het voordeel is alleen beschikbaar onmiddellijk na voltooiing van een in aanmerking komend verblijf en wanneer het lid een toekomstig verblijf heeft geboekt bij dezelfde accommodatie in de volgende 20 dagen na het uitchecken. Per lid zijn maximaal twee koffers toegestaan. Artikelen worden in de opslag geplaatst onder de voorwaarde dat alleen de geregistreerde gast persoonlijk toegang kan krijgen.
Het is niet toegestaan ​​om een ​​van de volgende artikelen af ​​te geven: wapens, drugs, medicijnen en bederfelijke waren. Het wordt ook aanbevolen om geen waardevolle bezittingen achter te laten, zoals: geld, sieraden, persoonlijke documenten of juridische documenten. Als de toekomstige reservering om welke reden dan ook wordt geannuleerd (inclusief overmacht), moet het lid proactief contact opnemen met het hotel om overeenstemming te bereiken over een manier om de eigendommen naar een geschikt adres te verzenden. De verzending zal worden betaald door het lid. Als het lid 30 dagen na de annulering geen contact heeft opgenomen met het hotel, of beide partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen, zal het hotel de artikelen weggooien.
Het hotel is verantwoordelijk voor de veiligheid van de opgeslagen artikelen en het hotel is verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van fouten of nalatigheid van het hotel tot een maximumbedrag van EUR 3.580 of de wettelijke verantwoordelijkheid volgens de lokale wetgeving. Leden moeten de waarde van eventuele ontbrekende inhoud bewijzen en documenteren dat de verzekering dat verlies niet dekt.

viii. Gratis ontbijt voor twee: Uitsluitend beschikbaar als het VIP-lid de geregistreerde gast is. In Azië/Oceanië is een ontbijtbuffet beschikbaar voor 2 mensen, waarvan één het geregistreerde VIP-lid is, voor elke nacht van een in aanmerking komend verblijf. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn maximaal twee ontbijten verkrijgbaar per nacht van een in aanmerking komend verblijf

ix. Toegang tot een exclusief gedeelte: Op basis van beschikbaarheid in het hotel.

x. Contactcentrum: 24/7 Premium-exclusief contactcentrum en 24/7 VIP-exclusief contactcentrum: is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het Engels. Andere talen worden ondersteund op basis van een ander schema of online.

xi. Vouchers: Vouchers worden aangeboden naar het inzicht van Radisson, voor gebruik door de gast waar deze aan wordt uitgegeven. De boekings- en gebruikdatums worden vermeld op de respectievelijke voucher. De geldigheid kan niet worden verlengd. De regels voor het gebruik van de voucher worden per voucher bepaald en kunnen niet worden aangepast.
Vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties, tenzij vermeld op de voucher.
Vouchers kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald, tenzij anderzijds vermeld in de specifieke vouchervoorwaarden, waarbij de standaard algemene voorwaarden van Radisson Rewards van toepassing zijn.
Vouchers mogen niet worden verkocht, omgewisseld, verhandeld, verkocht, overgedragen, gekocht, geveild of weggegeven.

xii. Maak iemand lid: Verwijzer is een lid van Radisson Rewards die een vriend tipt voor het programma.
De verwezen persoon is een nieuw lid van Radisson Rewards die zich specifiek heeft ingeschreven via een verwijzingslink aangeboden door een Radisson Rewards-lid.
Lid moet zijn ingelogd en worden herkend als Radisson Rewards-lid om een vriend te tippen.
Lid kan alleen een vriend tippen met de link beschikbaar in het account van het lid. Geen enkele andere vorm van verwijzing is geldig voor de ontvangst van bonuspunten. Als de verwezen persoon zich inschrijft voor Radisson Rewards via het algemene inschrijvingsformulier, krijgen noch de verwijzer noch de verwezen persoon bonuspunten.
De verwijzende en verwezen persoon verdienen 1000 punten. Om de punten te verdienen, moet de verwezen persoon:

a. Zich inschrijven via de specifieke link van de verwijzer.

b. Binnen 365 dagen na het registreren met de verwijzingslink een in aanmerking komend verblijf hebben geboekt via een van de directe kanalen van de Radisson Hotel Group (web, app, contactcentrum of hotel). De bonuspunten worden toegekend na het eerste verblijf van de verwezen persoon als Radisson Rewards-lid

c. Een in aanmerking komend verblijf hebben geboekt met zijn/haar/hun Radisson Rewards-nummer ingevuld tijdens het boeken.

d. Zijn uitgecheckt bij het hotel.
De punten worden binnen 5 tot 7 werkdagen na het uitchecken toegekend aan de verwijzer en verwezen persoon.
Een Radisson Rewards-lid kan maximaal 50.000 bonuspunten per kalenderjaar verdienen via Tip een vriend. Als de grens van 50.000 verdiende bonuspunten wordt bereikt, kan een lid nog steeds vrienden doorverwijzen voor het programma, maar zal het lid geen punten verdienen.
Als de verwijzer al 50.000 bonuspunten heeft verdiend via Tip een vriend, zullen de doorverwezen personen nog steeds 1000 punten verdienen na het eerste in aanmerking komende verblijf.

5. ALGEMEEN

a. Privacybeleid: Deelname aan Radisson Rewards is onderworpen aan de algemene voorwaarden van het Privacybeleid gasten van Radisson, te vinden op www.radissonhotels.com/nl-nl/privacy (gezamenlijk ons ‘Privacybeleid’) en onze Gebruikersovereenkomst site, zoals uiteengezet onder www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. U vindt meer information over het verwerken door Radisson van uw persoonsgegevens, waaronder rechten met betrekking daartoe, via de volgende link: https://www.radissonhotels.com/nl-nl/privacy.

b. Krachtens toepasselijke wetgeving: Uw lidmaatschap van en deelname aan Radisson Rewards en/of Radisson Rewards for Bookers and Planners , en het verzamelen en inwisselen van punten kan nietig worden verklaard of aan banden worden gelegd door de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften, of door de beleidslijnen of vereisten van werkgevers of klanten. Daarnaast kunt u wettelijke rechten hebben in navolging van de wet van uw land van verblijf die niet worden beperkt door deze programmavoorwaarden. Niets in deze programmavoorwaarden kan zulke wettelijke rechten beperken.

c. Het omzetten van valuta naar Amerikaanse dollars: Alle bedragen die verrekend worden in een andere valuta dan Amerikaanse dollars zullen worden omgezet naar Amerikaanse dollars tegen de wisselkoers die naar ons eigen inzicht wordt vastgesteld.

d. Vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid:

RADISSON BIEDT RADISSON REWARDS EN RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS, DEZE PROGRAMMAVOORWAARDEN, EN ALLE OVERIGE GERELATEERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN IN DE ‘HUIDIGE STAAT’ EN, VOOR ZOVER MOGELIJK TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK EXPLICIET OF IMPLICIET VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, ONTWERP, NAUWKEURIGHEID, BEKWAAMHEID, TOEREIKENDHEID, GESCHIKTHEID, CAPACITEIT, VOLLEDIGHEID OF BESCHIKBAARHEID. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE VERKLAART, WAARBORGT EN GARANDEERT RADISSON NIET DAT RADISSON REWARDS OF RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS OF ANDERE GERELATEERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, GEEN TEKORTKOMINGEN HEBBEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF WIJZIGINGEN ZULLEN WORDEN AANGEBRACHT.
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT RADISSON, ZIJN EIGENAREN, FILIALEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN, EN DE BETREFFENDE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS EN TUSSENPERSONEN ONDER GEEN BEDING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN TEN AANZIEN VAN, EN SCHADELOOS ZULLEN WORDEN GESTELD VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN LETSELS, VERLIEZEN OF SCHADES VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE VERVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE AAN PERSONEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE DEELS, DIRECT OF INDIRECT HET GEVOLG ZIJN VAN LIDMAATSCHAP VAN OF DEELNAME AAN RADISSON REWARDS OF RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS OF HET GEBRUIK VAN BELONINGEN, ZELFS ALS RADISSON OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.
Niets in deze programmavoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Radisson uit of beperkt deze voor elke aangelegenheid waar het onwettig is voor Radisson om de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Dit kan (zonder beperking, afhankelijk van uw land van verblijf) overlijden of persoonlijk letsel omvatten veroorzaakt door de nalatigheid van Radisson en fraude of bedrog.

e. Schadeloosstelling: U gaat ermee akkoord Radisson, de deelnemende hotels en onze Partners, en al hun moederbedrijven, dochterondernemingen en filialen, en al hun respectieve directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten, schades en honoraria (waaronder advocaatkosten) die voortvloeien uit claims in relatie tot uw lidmaatschap van Radisson Rewards en Radisson Rewards for Bookers and Planners.

f. Programmawijzigingen of beëindiging: Voor zover toegestaan ​​krachtens het toepasselijke recht, behouden we ons het recht voor naar eigen inzicht, te allen tijde, zonder kennisgeving en zonder verdere aansprakelijkheid jegens of verantwoording aan u, zelfs als wijzigingen de waarde van het opgebouwde aantal punten beïnvloeden, het recht voor om (i) Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners deels of geheel toe te voegen, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, op te schorten of te beëindigen (‘Wijzigen’), inclusief maar niet beperkt tot alle regels, procedures, voorwaarden, voordelen, beloningen, de hoogte van beloningen, deelnemende hotels, Partner-filialen en mogelijkheden, verdienvoorwaarden, regels voor het inwisselen, of de beschikbaarheid van beloningen; (ii) deze Programmavoorwaarden deels of volledig te Wijzigen; (iii) aanbiedingen van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners te Wijzigen; (iv) deels of volledig de mogelijkheid te Wijzigen om punten in te wisselen; (v) de procedures voor het inwisselen van punten te Wijzigen, inclusief het aantal punten dat nodig is om in te wisselen; (vi) de mogelijkheid om de toename van het aantal punten te Wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot het deels of volledige opleggen van tijdlimieten en wijzigingen in de waardes van punten; of (vii) Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners deels of volledig aan een gekoppelde of niet-gekoppelde entiteit over te dragen. Bij overdracht zal de uitvoering van de verplichtingen in deze daarna uitsluitend en rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van deze entiteit vallen. Als Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners wordt beëindigd, zullen alle punten die niet op de beëindigingsdatum van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners ingewisseld zijn, zonder compensatie of verdere verplichting of aansprakelijkheid verbeurd worden verklaard en zullen verzoeken tot het inwisselen van punten daarna niet meer gehonoreerd worden. Met het verzamelen van punten en uw deelname aan het Programma kunt u er niet op vertrouwen dat Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners, of door u verdiende en al of niet ingewisselde punten, of andere aanbiedingen in relatie tot Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners, in de toekomst beschikbaar zullen blijven. Alle aanbiedingen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt, onderworpen aan elk toepasselijk annuleringsbeleid en onderhevig aan verandering en/of herroeping zonder kennisgeving. De informatie van een Programma-account is eigendom van ons en kan uitsluitend door leden worden ingezien om informatie over hun account op te vragen. We behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving Programma-accounts en informatie te controleren om ervoor te zorgen dat deze informatie voldoet aan onze Programmavoorwaarden. Tijdens een controle of onderzoek kan informatie gedeeld worden met partijen die bij een dergelijke controle of onderzoek assisteren.

g. Toepasselijke wetgeving en interpretatie: Op uw aanvraag tot inschrijving voor Radisson Rewards en het verdienen en inwisselen van punten krachtens Radisson Rewards gelden naar ons eigen inzicht onze verificatie- en acceptatieprocedures, waarvan alle handelingen zullen worden verricht, uitgevoerd, verwerkt en beëindigd in België. Op alle claims of geschillen die voortvloeien uit, gerelateerd zijn aan of betrekking hebben op Radisson Rewards, het lidmaatschap of deze Programmavoorwaarden geldt de wetgeving van België, en dergelijke claims of geschillen zullen worden behandeld conform deze wetgeving, zonder rekening te houden met de keuze van wetgeving of de beginselen van conflicterende rechten. Alle interpretaties van de Programmavoorwaarden zijn uitsluitend naar eigen inzicht van Radisson. Voor de Programmavoorwaarden geldt de oorspronkelijke versie in het Engels. Niet in deze voorwaarden zal echter invloed hebben op uw rechten om zich te beroepen op de dwingende bepalingen van de wet van uw land van verblijf.

h. Oplossen van geschillen: Enige actie die voortkomt uit of betrekking heeft op deze voorwaarden zal voor het van Brussel, België gebracht worden. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kunt u tevens, indien uw land van verblijf u hiertoe het recht geeft, gerechtelijke procedures voeren met betrekking tot deze programmavoorwaarden in de rechtbanken van het land waar u verblijft. Indien u een inwoner bent van de Europese Unie en meer informatie wil over online geschillenbeslechting, volgt u deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Deze link wordt verstrekt zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, enkel voor informatiedoeleinden. Radisson is niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

i. Juryrechtspraak: Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, wijzen de partijen onherroepelijk elk recht dat ze op rechtspraak door een jury hebben van hand.

j. Verjaringswet: Alle rechten om een claim in te dienen of actie te ondernemen ten aanzien van het Programma, de Programmavoorwaarden, een beloning, een inwisseling, of de relatie tussen beide partijen, moet binnen de beperkingsperiode zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving na het eerste optreden van de soort handeling, gebeurtenis, voorwaarde of omissie waarop de claim of de actie gebaseerd is, worden ingediend.

k. Advocaatkosten: Voor zover toegestaan ​​krachtens het toepasselijke recht, heeft de heersende partij in een actie of procedure die voortvloeit krachtens, uit, of in relatie tot het Programma, de Programmavoorwaarden, elke beloning of vergoeding, of de relatie tussen beide partijen, het recht op een vergoeding van de redelijke advocaatkosten.

l. Overmacht: Onze gebreken om te voldoen aan de Programmavoorwaarden van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners ten gevolge van een natuurramp, epidemie, pandemie, oorlog, brand, opstand, terrorisme, aardbeving, rechtsvorderingen door de federale, staats- of lokale overheidsinstanties of elke andere reden die buiten onze redelijke invloed ligt, zullen niet worden gezien als inbreuk op deze Programmavoorwaarden.

m. Volledige overeenkomst/verklaring van afstand: Deze Programmavoorwaarden leggen de gehele overeenkomst tussen u en ons vast met betrekking tot uw deelname aan Radisson Rewards of Radisson Rewards for Business Americas, uw recht om punten te verdienen en in te wisselen door middel van Radisson Rewards of Radisson Rewards for Bookers and Planners en uw recht op alle andere voordelen uit Radisson Rewards Americas, en nemen de plaats in van alle voorgaande overeenkomsten tussen ons, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle voorgaande versies van deze Programmavoorwaarden. Als we er in enig geval in tekortschieten op uw inbreuk of de inbreuk van iemand anders op de Programmavoorwaarden te reageren, dan doen we daarmee geen afstand van ons recht te reageren op inbreuken in de toekomst of soortgelijke inbreuken.

n. Scheidbaarheid: Indien een van de bepalingen van deze Programmavoorwaarden door een competente rechtbank om enige reden nietig, ongeldig, tegenstrijdig aan een wettelijke regel of niet toepasbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling zo veranderd en geïnterpreteerd dat het best de intentie en de doeleinden van de oorspronkelijke bepaling tot de volste omvang zoals door de wet toegestaan worden bereikt, en de resterende bepalingen van deze Programmavoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

o. Elektronische berichten: Wanneer u met ons communiceert via het internet, gaat u akkoord met het tot stand komen van contractuele verhoudingen door middel van elektronische communicatie. U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht, de volmacht en bevoegdheid heeft om akkoord te gaan met deze Programmavoorwaarden namens uzelf en het lid, of andere entiteit namens wie u optreedt in het deelnemen aan de site indien u niet alleen optreedt namens uzelf. U gaat verder akkoord dat uw gebruik een elektronische handtekening vormt en dat u de voorwaarden heeft opgevat, uitgevoerd, aangegaan, geaccepteerd en deze programmavoorwaarden anderszins rechtsgeldig heeft gemaakt en heeft bevestigd en ingestemd dat deze programmavoorwaarden een elektronisch verslag zijn en dus volledig geldig zijn, juridische waarde hebben, uitvoerbaar en bindend zijn en niet-weerlegbaar door u en het lid, de inkoper, leverancier of andere entiteit namens wie u handelt. U bent verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven ten aanzien van Programmavoorwaarden, nieuwsbrieven, rekeningafschriften, het privacybeleid en de status van uw lidmaatschapsaccount. We kunnen pogen, maar zijn niet verplicht, u over belangrijke zaken te informeren, zoals kennisgevingen over het verbeuren van punten of Programmawijzigingen. We zijn niet aansprakelijk voor het nalaten daarvan en zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige transcriptie van uw contactgegevens, voor problemen die gerelateerd zijn aan apparatuur of programmatuur van u of die door u gebruikt wordt, voor menselijk falen, voor onderbrekingen, verwijderingen, omissies, defecten of problemen met of defecten aan verbindingen van elektronische communicatienetwerken of elektronische transmissies, voor problemen ten aanzien van computers, mobiele telefoons of andere apparaten, toestellen, machines, software, het onvermogen van toegang tot een website of online services, voor technische of niet-technische fouten of storingen, voor zoekgeraakte, vertraagde, gestolen, onleesbare, onvolledige, verminkte, verkeerd verstuurde, beschadigde of ongefrankeerde post, e-mail of andere communicatie om welke reden dan ook. U bent verantwoordelijk voor het aanmaken van een account en het beschermen van de informatie daarin om ervoor te zorgen dat de informatie veilig blijft. We zijn niet verantwoordelijk voor gestolen of anderzijds onderschepte informatie van uw account. Als de beveiliging van dergelijke informatie geschonden is, zijn wij niet aansprakelijk voor de toegang tot dat account, accumulatie van punten, inwisseling van beloningen of andere activiteiten op de account die daarvan het gevolg zijn, en wij zijn onder geen beding verantwoordelijk voor het schadeloosstellen van punten die ingewisseld zijn of voor andere geclaimde schades of verliezen die daarvan het gevolg zijn. Als u zich bewust bent van frauduleuze of onjuiste handelingen, dan moet u die handelingen meteen aan ons melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw contactgegevens.

p. Kennisgevingen: Radisson behoudt zich het recht voor om al deze berichten en kennisgevingen in de Engelse taal te plaatsen of verstrekken. Echter deze programmavoorwaarden hebben geen invloed of uw wettelijke rechten om berichten of kennisgevingen van Radisson te ontvangen in de taal zoals bepaald door de wet van het land waar u verblijft.

q. Handelsmerken: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Bookers and Planners, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson en elk ander of toekomstig handels- en servicemerk verbonden met Radisson Rewards Americas en Radisson Rewards for Business Americas zijn service- of handelsmerken van Radisson, of van zijn filialen of dochterondernemingen, en mogen niet op enigerlei wijze gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Radisson.

r. Beheer: . Radisson, zijn filialen en dochterondernemingen kunnen van tijd tot tijd punten aan derden verkopen, waaronder deelnemende hotels en Partners, en punten inwisselen voor contant geld (inclusief maar niet beperkt tot punten die ontvangen zijn van deelnemende hotels), vliegtickets en andere verkoopwaar van onze Partners.

6. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over Radisson Rewards en/of Radisson Rewards for Bookers and Planners of de programmavoorwaarden, of om uw accountinformatie van Radisson Rewards en/of Radisson Rewards for Bookers and Planners bij te werken, gaat u naar www.radissonhotels.com/nl-nl/contact-us en neemt u contact met ons op.

Postadres: Radisson Loyalty Management B.V.
Bourgetlaan 44
1130 Brussel
België