Algemene voorwaarden

De cadeaukaart

De cadeaukaart van Radisson Hotels (‘cadeaukaart’) wordt uitgegeven door de Deense besloten vennootschap Radisson Loyalty Management A/S, met hoofdkantoor op Amager Strandvej 60-64, 3rd floor, 2300 København S, Kopenhagen, Denemarken. De cadeaukaart is een closed-loop prepaidkaart en kan als betaalmiddel gebruikt worden in hotels van Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson Red, Park Inn by Radisson en Park Plaza in de volgende landen (‘geselecteerd land’):

Bahrein, België, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Koeweit, Kroatië, Letland, Libanon, Libië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Zweden, Zwitserland.

De cadeaukaart kopen

Cadeaukaarten kunnen vanaf 1 mei 2020 niet meer worden aangeschaft. 

Online aankopen van individuele klanten kunnen worden geannuleerd via een schriftelijk verzoek aan het Radisson Hotels Gift Card Support Center, Radisson Hospitality, t.a.v. Marketing, Avenue du Bourget 44, 1130 Brussel, België, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de aankoopdatum, onder voorwaarde dat de cadeaukaart nog niet gebruikt is voor een betaling. Voor cadeaukaarten die gekocht zijn bij de deelnemende hotels of die verkregen zijn door het inwisselen van punten of miles van een loyaliteitsprogramma van een partner geldt dit annuleringsrecht niet.

Waarde van de kaart en kosten

Wanneer een cadeaukaart online of door zakelijke klanten wordt gekocht, zijn alleen vaste waarden in EUR en GBP verkrijgbaar (EUR 20-50-75-100-150/GBP 20-50-75-100). Wanneer de cadeaukaart wordt gekocht in het hotel, heeft de klant de keuze uit waarden vanaf EUR 20,00/GBP 20,00 tot en met een maximum van EUR 150,00/GBP 100,00. De aankoopprijs van een cadeaukaart komt overeen met de waarde van de cadeaukaart plus administratie- en leveringskosten, indien van toepassing. Bij de aankoop van de cadeaukaart in een hotel zijn er geen administratie- of leveringskosten van toepassing. Bij online aankopen en via de Global Sales Offices (alleen zakelijke klanten) zijn administratie- en leveringskosten van toepassing, die variëren afhankelijk van de gekozen verzendmethode en afleverlocatie. Administratie- en leveringskosten worden door de klant betaald en komen boven op de aankoopprijs. De van toepassing zijnde kosten worden berekend en bekendgemaakt vóór het afronden van het aankoopproces.

Activering van de cadeaukaart

Afhankelijk van ontvangst van de betaling wordt de cadeaukaart automatisch geactiveerd binnen één dag na het versturen of, in geval van een aankoop door een zakelijke klant, binnen één dag na ontvangstbevestiging van de cadeaukaarten. In het geval van een aankoop bij een deelnemend hotel of aankoop van een e-giftcard wordt de cadeaukaart direct geactiveerd. Na activering wordt deze cadeaukaart gezien als elektronisch geld in omloop gebracht door een online datasysteem. De cadeaukaart kan niet opnieuw opgeladen worden. De pincode die wordt toegewezen aan de cadeaukaart is niet gelinkt aan de activering van de cadeaukaart, maar dient alleen als beveiliging bij gebruik, voor het controleren van het saldo en bij verlies (zie hieronder).

Andere merken en andere landen

De cadeaukaart kan worden gebruikt voor het betalen van hotelservices en -verbruik in een hotel van de Radisson Hotel Group in een geselecteerd land, d.w.z. kamer, consumpties in restaurant en bar, gebruik van spafaciliteiten. Het is niet mogelijk de kaart voor contant geld in te wisselen en de cadeaukaart kan niet worden gebruikt om online reserveringen van kamers of services vooruit te betalen. De waarde van de cadeaukaart mag in zijn geheel of gedeeltelijk worden gebruikt bij elke transactie, maar moet vóór de vervaldatum worden opgemaakt.

Geldigheid

De cadeaukaart is vierentwintig (24) maanden na de datum van activering geldig. Wanneer de houder van de cadeaukaart het totale bedrag niet heeft gebruikt op de vervaldatum, zal Radisson Hotel Group op schriftelijk verzoek het overgebleven bedrag terugbetalen, na aftrek van administratiekosten ten bedrage van EUR 25,00 per cadeaukaart of per kaartnummer bij een e-giftcard. Elk verzoek tot terugbetaling moet online worden gedaan op onze speciale cadeaukaart-website giftcard.radissonhotels.com, in de sectie Refund door het online formulier in te dienen, op z'n vroegst in de week na het vervallen van de cadeaukaart en op z'n laatst twaalf (12) maanden na de vervaldatum. Op het formulier moeten het nummer en de pincode van de cadeaukaart worden ingevuld, plus bankgegevens en de naam en het adres van de kaarthouder. Als bewijs moet een kopie van een identiteitsbewijs van de houder worden toegevoegd, zoals een paspoort of ID-kaart. De hotels kunnen geen contant geld teruggeven.

Saldo cadeaukaart

Iedere cadeaukaart-transactie wordt afgeschreven van het cadeaukaart-saldo; als de transactie het overgebleven saldo overschrijdt, dient de gebruiker het verschil direct bij het hotel op een andere manier te voldoen. De houder van de cadeaukaart kan het saldo op elk gewenst moment online bekijken via de cadeaukaart-trackingfunctie (giftcard.radissonhotels.com); u krijgt toegang met behulp van het kaartnummer en de pincode, die achter op de kaart staat onder een kraslaag of, in het geval van een e-giftcard, vermeld staat in de e-mail.

Bescherming tegen verlies

De cadeaukaart dient te allen tijde veilig en met dezelfde zorgvuldigheid en oplettendheid als in het geval van contant geld te worden bewaard. 

In het geval van verlies of diefstal wordt de kaart niet vervangen.

Gepersonaliseerde cadeaukaarten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het personaliseren van cadeaukaarten van Radisson Hotels die online worden gekocht en zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de cadeaukaarten van Radisson Hotels (‘algemene voorwaarden’). 

Iedere gedefinieerde term die hierin gebruikt wordt, heeft dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden, tenzij hierin specifiek anders vermeld. 

‘Fotogalerij’ betekent een serie foto's en afbeeldingen die Radisson Hotel Group beschikbaar stelt om te uploaden op de cadeaukaart. 

Door een cadeaukaart met een afbeelding te bestellen, verklaart de klant de algemene en aanvullende voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. 

De kosten voor het personaliseren van de cadeaukaart zijn drie Britse pond (GBP 3,00) / vier euro (EUR 4,00) per uitgegeven kaart. 

Om de cadeaukaart te personaliseren moeten de procedures die vermeld staan in het online aankoopsysteem worden gevolgd. De klant heeft de keuze uit (i) het uploaden van afbeeldingen vanuit de fotogalerij die door Radisson Hotel Group ter beschikking wordt gesteld, of (ii) het uploaden van een eigen foto of afbeelding naar het online cadeaukaart-aankoopsysteem. 

In het geval van optie (ii) dient de klant te verzekeren dat de foto of afbeelding die door de klant wordt geüpload vrij is van rechten van derden, d.w.z. geen overtreding van persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten van derden, in het bijzonder ontwerpen met auteursrecht of handelsmerken. Het insturen van een foto of afbeelding houdt in dat de klant garandeert dat hij/zij de volledige intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten heeft ten opzichte van de foto of afbeelding. Foto's of afbeeldingen van personen of groepen personen zullen alleen gebruikt worden voor het personaliseren van de cadeaukaart, wanneer de klant vooraf uitdrukkelijk of impliciet toestemming heeft gekregen van de betrokken personen. Wanneer Radisson Hotel Group hierom vraagt, zal de klant bewijs overleggen van deze rechten.

Radisson Hotel Group behoudt zich het recht voor om het verwerken van het personaliseren van de cadeaukaart te weigeren, wanneer de geüploade foto of afbeelding een van de volgende zaken bevat:

• concurrerende merken of namen;

• politieke of religieuze afbeeldingen die beledigend zijn voor culturele waarden;

• illegale groeperingen;

• provocerend of seksueel materiaal;

• materiaal met copyright of een handelsmerk dat niet eigendom van de klant is;

• beroemdheden en publieke figuren;

• advertentieberichten;

• adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, URL-adressen;

• geweld, godslastering of onzedelijkheid (inclusief verwijzing naar wapens, alcohol, drugs of tabak);

• codes;

• iedere afbeelding die mogelijk Radisson Hotel Group of een van zijn merken of samenwerkende hotels in diskrediet kan brengen;

• iedere afbeelding die de leesbaarheid van essentiële informatie op de kaart belemmert of verhindert en welke fraude zou kunnen bevorderen of andere problemen zou kunnen veroorzaken;

De klant mag alleen een bedrijfslogo voor de cadeaukaart gebruiken, wanneer hij/zij de houder is van de intellectuele eigendomsrechten. Het logo zal voldoen aan de bovengenoemde criteria. Aangezien de cadeaukaart gebruikt kan worden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, dient de klant er rekening mee te houden dat bepaalde afbeeldingen als beledigend of kwetsend beschouwd kunnen worden in andere landen, ondanks het feit dat deze acceptabel zijn in het land van de klant. Binnen drie (3) werkdagen na het insturen van de foto of afbeelding, ontvangt de klant een e-mail in het geval zijn/haar foto of afbeelding niet geaccepteerd wordt door Radisson Hotel Group. De bestelling van de cadeaukaart zal volledig worden geannuleerd en reeds betaalde bedragen zullen worden terugbetaald aan de klant, met uitzondering van een inhouding van het tarief van drie Britse pond (GBP 3,00) / vier euro (EUR 4,00) voor het personaliseren van de cadeaukaart, dat niet aan de klant zal worden terugbetaald. 

Radisson Hotel Group is niet verplicht deze beslissing te rechtvaardigen wanneer een foto of afbeelding wordt geweigerd voor het personaliseren van een cadeaukaart in overeenstemming met de bovenstaande criteria. 

De klant vergunt Radisson Hotel Group en zijn toeleveranciers, door het insturen van zijn/haar foto of afbeelding voor het personaliseren van de cadeaukaart, een royalty-vrij, onbeperkt recht tot gebruik van de foto of afbeelding met betrekking tot de productie van de kaart. 

De klant accepteert dat de kleur en de kwaliteit van de foto of afbeelding op de cadeaukaart kan afwijken van die van de foto of afbeelding die is ingestuurd. 

De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van elke gekozen foto of afbeelding voor het personaliseren van de cadeaukaart, behalve voor materiaal dat vanuit de fotogalerij is geüpload; dit is de verantwoordelijkheid van Radisson Hotel Group. De klant is verplicht om Radisson Hotel Group te vrijwaren van enige claim door derden of schade die ontstaat als gevolg van het uitgeven van de door de klant gepersonaliseerde cadeaukaart met foto's of afbeeldingen van de klant, ongeacht het recht van Radisson Hotel Group om uitgifte te weigeren. 

Radisson Hotel Group is niet aansprakelijk, noch kunnen haar toeleveranciers aansprakelijk worden gehouden, voor enig verlies dat ontstaat door technische problemen met betrekking tot de uitgifte van een gepersonaliseerde cadeaukaart, vooral wanneer dit resulteert in leveringsvertraging of verlies van afbeeldingen die naar Radisson Hotel Group worden verstuurd als onderdeel voor het aanvragen van een gepersonaliseerde cadeaukaart.

Toepasselijke wetgeving

De aankoop van een cadeaukaart valt onder de wetgeving van Denemarken. De koper en houder van de cadeaukaart dienen in het geval van een geschil over de cadeaukaart hun claim in te dienen bij de bevoegde rechtbank in Kopenhagen.

Gegevensbescherming

Voor de cadeaukaart worden persoonsgegevens geregistreerd, d.w.z. naam en adres van de begunstigde en creditcardgegevens van de koper. Radisson Hotel Group verbindt zich tot het verzekeren dat alle dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Deense Wet voor het verwerken van persoonsgegevens (Danish Act on Processing Personal Data, DAPPD). Dit houdt vooral in dat Radisson Hotel Group nauwkeurig in de gaten houdt of elke onderaannemer voldoende veiligheidsmaatregelen treft voor het voorkomen van verlies, schade en frauduleus gebruik van dergelijke persoonsgegevens. Het privacybeleid van Radisson Hotel Group op https://www.radissonhotelgroup.com/ is van toepassing.

Geldigheidsduur van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf de publicatiedatum. Zij kunnen worden gewijzigd, waarbij deze wijzigingen geldig worden vanaf het moment van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op deze pagina onder vermelding van de datum van de update.