Find the best rates for your stay at Radisson Hotel & Suites Zurich

Whether you’re looking for last-minute deals on business accommodations or planning for a weekend getaway, you’ll find the best offers for the Radisson Hotel & Suites Zurich right here. Take advantage of special rates and extra perks with these fantastic hotel packages, guaranteed to make your stay in Zurich more affordable and enjoyable.
3.000 điểm khi đặt phòng lần đầu qua ứng dụng

May mắn ngay lần đầu

Tích lũy 3.000 điểm thưởng cho lần đặt phòng đầu tiên của quý khách bằng ứng dụng của chúng tôi. 

Đặt ưu đãi này từ

Đang tải...

cho mỗi đêm
Thương hiệu Radisson Rewards - Bên hồ bơi

Mức giá chỉ dành cho Hội viên

Hội viên tiết kiệm thêm tới 10% khi lưu trú trên toàn thế giới. 

Đặt ưu đãi này từ

Đang tải...

cho mỗi đêm
Park Inn by Radisson Dubai Motor City - Điểm thu hút tại Địa phương

Lên kế hoạch và Tiết kiệm

Đặt chuyến lưu trú và thanh toán trước để tiết kiệm tới 25%. 

Đặt ưu đãi này từ

Đang tải...

cho mỗi đêm
Radisson Meetings - Gornmental rates mirrored

Exclusive benefits for Government partners

We’re proud to recognize government employees with a special rate. 

Đặt ưu đãi này từ

Đang tải...

cho mỗi đêm

Xem thêm các ưu đãi