Sorumlu İşletme - 26North Şefleri

İnsanlar

Başarımızın merkezinde çalışanlarımız var

İnsanları düşünüyoruz

Radisson Hotel Group'ta müşterilerimize, ekip üyelerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza davranışlarımızda açıkça ortaya konan etik iş uygulamaları kültürümüzün merkezinde yer almaktadır. Anlamlı istihdam sağlamaya, yetenek geliştirmeye ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmaya inanıyoruz. Otellerimizde, iş ağımızda ve tedarik zincirimizde insan haklarını, iş ahlakını ve çeşitliliği teşvik ediyoruz.

Kariyer seçenekleri

Sorumlu İşletme - Otel personeli

Amacımız; iş alanı yaratma, çalışanları geliştirme ve global ve farklı özelliklere sahip iş gücümüzü ödüllendirme fırsatlarıyla ortak değer üretmektir. Ekip üyelerimizi ve franchise'larımızı iş başında beceri eğitimi ve kapsamlı gelişim fırsatları ile destekliyoruz.

Geleceği inşa etme

Sorumlu İşletme - Şef

Gençler arasında yüksek işsizlik oranı dünyanın birçok ülkesinde gerçek bir sorundur, bu nedenle Radisson Hotel Group genç yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için çalışmalar yürütmektedir. Gençleri bu heyecan verici global sektöre çekmek ve onların ilgisini uyandırmak için topluluklarımızda araştırmalar yapıyoruz. Risk grubundaki gençler ve toplumun diğer hassas üyeleri dahil olmak üzere gençlere stajyer pozisyonları ve iş deneyimi fırsatları sunmak için okullar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Sorumlu İşletme - Sandton Personeli

Radisson Hotel Group olarak, çalışanlarımız arasındaki çeşitliliği destekliyor, her birimizin benzersiz olmasına saygı duyuyor ve bizi farklı kılan şeylere değer verilen bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Farklı yeteneklerin zenginliğini takdir ediyor ve benimsiyoruz ve dengeli liderliğe odaklanıyoruz.

Radisson Hotel Group, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerini benimser ve etki alanımız dahilinde insan haklarını teşvik etmeye ve geliştirmeye kararlıdır. Bunu yaparken, çocuklara yönelik cinsel istismarı, her türlü insan ticaretini ve zorla ya da borç karşılığı çalıştırmayı sonlandırma konusuna özel olarak odaklanıyoruz. Aşağıdaki İnsan Hakları Politikası Beyanımızı inceleyin.

İnsan Hakları Politikası Beyanı

Emniyet ve güvenlik

Sorumlu İşletme

Seyahatin gücü sınırsız, ancak maalesef global risklerin de öyle. Konukların ve çalışanların emniyeti ve güvenliği, kültürümüzün derinliklerine kök salmış temel bir değerdir.

Radisson Hotel Group bünyesindeki çalışanlarımız, ortaklarımız, paydaşlarımız ve yerel topluluklarla olan tüm etkileşimler, Davranış Kurallarımız ve İş Etiği Kurallarımızda yer alan en yüksek iş etiği ilkelerine dayanmaktadır.

Davranış Kuralları
Sorumlu İşletme - İş toplantısı

Ortak odak noktası: YCI

Youth Career Initiative (YCI), dezavantajlı gençlere (17-24 yaş) çeşitli departmanlarda çeşitli beceriler öğrenme olanağı tanımak amacıyla yerel otellerle ortaklık kuran bir istihdam programıdır. Ortaklığımızın başlamasından bu yana, 200'den fazla öğrenciye eğitim verdik. Bu öğrencilerin %85'inden fazlası iş buldu ya da eğitimlerine devam ederek bu programın inanılmaz başarısını kanıtladı. Şirket, hassas koşullara sahip gençlere kariyer fırsatları sunarak yeni, genç ve dinamik çalışanlar kazanmaktadır.