Ansvarsfullt företagande – Kockar på 26North

Människor

Människor ligger i centrum för vår framgång

Fokusera på människorna

På Radisson Hotel Group har vi etiska affärsmetoder som utgör kärnan i vår företagskultur, vilket framgår av vårt sätt att behandla våra kunder, teammedlemmar, leverantörer och affärspartner. Vi tror på att tillhandahålla meningsfull sysselsättning, utveckla talang och öka ungas anställbarhet. Vi främjar mänskliga rättigheter, affärsetik och mångfald på våra hotell, affärsnätverk och i vår leveranskedja.

Karriärvägar

Ansvarsfullt företagande – Hotellpersonal

Vårt fokus ligger på att skapa gemensamt värde genom att skapa arbetsmöjligheter, utbilda människor och ge möjligheter till en global och mångsidig arbetskraft. Vi stöder våra teammedlemmar och franchisetagare med kompetensutbildning och omfattande utvecklingsmöjligheter.

Vi bygger framtiden

Ansvarsfullt företagande – Kock

Ungdomsarbetslöshet är en allvarlig fråga i många länder runt om i världen, och detta är anledningen till att Radisson Hotel Group är engagerad i att upptäcka och utveckla unga talanger. Vi letar i lokalsamhällen för att hitta och skapa intresse hos ungdomar att börja arbeta i denna spännande globala bransch. Vi samarbetar med skolor och ideella organisationer för att erbjuda praktikplatser och arbetslivserfarenheter för ungdomar, inklusive riskgrupper och andra utsatta samhällsgrupper.

Mångfald och integration

Ansvarsfullt företagande – Personal på Sandton

På Radisson Hotel Group firar vi mångfalden bland våra medarbetare och vi respekterar att vi alla är unika och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där de saker som gör oss annorlunda värderas. Vi erkänner och omfamnar rikedom hos olika talanger och fokuserar på ett balanserat ledarskap.

Radisson Hotel Group stöder FN:s vägledande principer för näringsliv och mänskliga rättigheter och har för avsikt att främja och förbättra mänskliga rättigheter så långt vårt inflytande sträcker sig. Genom att göra detta, lägger vi särskilt fokus på att få slut på sexuellt utnyttjande av barn samt alla former av människohandel och tvångsarbete. Se vårt policymeddelande om mänskliga rättigheter nedan.

Policymeddelande om mänskliga rättigheter

Säkerhet och trygghet

Ansvarsfullt företagande

Kraften i att resa är gränslös, men det är tyvärr också globala risker. Våra gästers och anställdas säkerhet är ett kärnvärde som är djupt rotat i vår kultur.

Alla interaktioner inom Radisson Hotel Group mellan våra anställda, partner, intressenter och lokalsamhällen bygger på de högsta principerna för affärsetik som finns i vår uppförande- och affärsetikkod.

Uppförandekod
Ansvarsfullt företagande – Affärsmöte

Partnerfokus: YCI

Youth Career Initiative är ett anställbarhetsprogram som ingår i ett partnerskap med lokala hotell för att ge socialt utsatta ungdomar (i åldrarna 17–24) möjligheten att lära sig olika färdigheter på flera olika avdelningar. Sedan lanseringen av vårt partnerskap har vi utbildat mer än 200 studenter och mer än 85 % av dem har antingen anställts eller fortsatt sin utbildning, vilket visar att programmet är otroligt framgångsrikt. Genom att ge karriärmöjligheter till utsatta ungdomar får företaget nya, unga och dynamiska kollegor.