Hitta inspiration i nära Trondheims flygplats

Runt ditt hotell har du mängder av attraktioner och sevärdheter att upptäcka. Det omgivande området är lätt åtkomligt tack vare välutvecklad kollektivtrafik.

Hegra fästning

Hegra fästning i Stjørdal är ett nationellt monument som årligen besöks av cirka 20 000-25 000 personer. Anläggningen är intakt med skyttegravar, kanoner, tunnlar, förläggningsutrymmen, kommandotorn och andra saker att se.

Hell Events

Alla behöver uppmuntran då och då.  Företag ser alltmer vikten av att ha roligt på jobbet och att de anställda känner arbetstillfredsställelse och här kan ett skräddarsytt företagsevent ha en positiv inverkan. Dessa events är nära sammankopplade med ökad effektivitet och produktion.
Hell Events är ett eventföretag i Stjørdal, Hell, som ligger ett par kilometer från Trondheims flygplats.

Steinvikholms slott

Steinvikholms slott, som förblev i ruiner och låg dolt under 470 år, Iigger i änden av Trondheimsfjorden.  Slottet hyste Ärkebiskop Olav Engelbrektsson och utgjorde landets politiska och religiösa tron. Med början 2013, har en opera om händelserna framförts i slottet.