Kaliforniens integritetspolicy

Gäller fr.o.m.: 1 januari 2020

Radisson Hotel Group (”Radisson,” ”vi”, ”oss” eller ”vår”) har antagit Kaliforniens integritetspolicy i enlighet med meddelandekraven enligt California Consumer Privacy Act 2018 med ändringar (”CCPA”), och alla villkor som definieras i CCPA har samma betydelse när de används i denna integritetspolicy (”Kaliforniens integritetspolicy”). 

Kaliforniens integritetspolicy gäller endast för information som samlas in via: webbplatsernas appar som vi äger och som den är länkad till samt information som samlas in via andra kanaler, såsom via telefon eller personligen.

Specifika definitioner i denna policy
De personuppgifter som vi samlar in och lämnar ut
Verifieringsprocess
Icke-diskriminering
Radering av dina personuppgifter
Auktoriserade ombud
Personuppgifter om minderåriga
Rätt att avstå
Ytterligare information
Ytterligare kaliforniska integritetsrättigheter
Ändringar i Kaliforniens integritetspolicy

Specifika definitioner i denna policy

CCPA innehåller definitioner av specifika villkor i denna version av Kaliforniens integritetspolicy som inte gäller för Radissons integritetspolicy, vilket inbegriper följande villkor:

”Personuppgifter” avser information som identifierar, relaterar till, beskriver, i rimlig mån kan förknippas med eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt, till en viss konsument eller ett visst hushåll.  Personuppgifter inkluderar inte offentligt tillgänglig information som hämtats från myndighetsregister, avidentifierad eller aggregerad konsumentinformation som inte kan rekonstrueras för att identifiera dig, all information som omfattas av Gramm-Leach-Bliley Act eller California Financial Information Privacy Act, aktiviteter som omfattas av Fair Credit Reporting Act eller skyddade hälsouppgifter enligt definitionen i Health Insurance Portability and Accountability Act. 

”Försäljning” eller ”sälja” avser att sälja, hyra, överlåta, lämna ut, sprida, tillgängliggöra, överföra eller på annat sätt muntligt, skriftligt, elektroniskt eller genom andra kommunikationsmedel kommunicera en konsuments personuppgifter från företaget till ett annat företag eller en tredje part mot monetära eller andra värdefulla vederlag.

”Tjänsteleverantör” avser en enskild näringsverksamhet, ett partnerskap, ett aktiebolag, ett företag, en förening eller en annan juridisk enhet som organiseras eller drivs i vinstsyfte eller ekonomiskt förmånssyfte för dess aktieägare eller andra ägare, som behandlar information för en verksamhets räkning och till vilken verksamheten lämnar ut en konsuments personuppgifter för affärsändamål enligt ett skriftligt avtal.

”Tredje part” avser en person eller enhet som inte är ett företag som samlar in personuppgifter från konsumenter, enligt definitionen i CCPA, och till vilken verksamheten lämnar ut en konsuments personuppgifter för affärsändamål enligt ett skriftligt avtal.

De personuppgifter som vi samlar in och lämnar ut

Avsnitten nedan visar de kategorier av personuppgifter som vi samlar in eller ”kan samla in”, exempel på typen av personuppgifter i varje kategori, alla typer av källor från vilka varje kategori av personuppgifter samlas in, det eller de affärsändamål som den kategorin av personuppgifter samlas in för, och alla typer av tredje parter som den kategorin av personuppgifter delas med. Som dessa avsnitt visar, lämnar vi ut vissa personuppgifter till tredje parter för affärsändamål. Vi säljer även vissa personuppgifter till tredje parter. Vi säljer inte personuppgifter om minderåriga (under 18 år). Denna information omfattar våra metoder under de senaste tolv månaderna.

Personuppgifter: Unika identitetsbeteckningar

Exempel

Namn, underskrift, adress, telefonnummer, e-postadresser, kontonamn, SSN, DL-nummer, passnummer, online-ID, IP-adresser

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Onlinebokningskanalen du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Direkt från dig via bokningsformuläret eller hotellregistreringskortet
- Direkt från dig när du beställer ytterligare tjänster/bekvämligheter från hotellreceptionen eller conciergen
- Från vår kontaktcentral
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med via onlineformuläret för offertförfrågan
- Din interaktion med chattbotten för möten och evenemang
- Från dig när du kommunicerade med oss på sociala medier
- Från leverantörers e-poststatistikplattformar
- Från Adobe Analytics

Insamling för affärsändamål

- Göra din hotellbokning
- Tillhandahålla tjänster till dig
- Hjälpa till med hotellincheckning och -utcheckning
- Tillhandahålla lojalitetsprogrammet till dig
- Tillhandahålla begärda tjänster och varor
- Komma ihåg dina inställningar
- Hjälpa dig att slutföra din bokning om din kundvagn överges
- Förse dig med kundnöjdhetsundersökningar
- Förse dig med servicemeddelanden
- Förstå statistiken bakom våra e-postmeddelanden
- Köra kreditgränsrapporter
- Utföra städnings- och underhållstjänster
- Lämna tillbaka borttappade föremål till dig
- Hantera dina önskemål
- Utvärdera och uppfylla din begäran
- Lösa in eller köpa ett presentkort
- Registrera dig för nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden
- Planera en mötesplats för dig
- Analysera onlineaktiviteter

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Uppgiftslämnande

- IT-leverantörer som är involverade i bokningsprocessen (online)
- IT-leverantörer
- Betalningsleverantörer
- Leverantör av e-postkommunikation
- Leverantörer av kundnöjdhetsundersökningar
- Leverantör av nöjdhetsundersökningar för möten
- Leverans- eller fraktleverantör (i syfte att återsända borttappade eller kvarglömda föremål)
- Leverantör av presentkortsplattformar (om tillämpligt)
- Presentkortstillverkare (om tillämpligt)
- Leverantör av lojalitetsprogram
- Leverantörer av moln- och hostingtjänster

Rabatt

- Mobilappsleverantör
- Leverantör av chattbottar online
- Leverantörer av målinriktad reklam
- Din resebyrå (om tillämpligt)
- Analysleverantörer


Personuppgifter: Statligt ID-nummer

Exempel

Passnummer, körkort eller statligt ID-kortnummer

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Direkt från dig

Insamling för affärsändamål

- Bekräftar din identitet

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Inget


Personuppgifter: Ekonomiska uppgifter

Exempel

Bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer eller annan ekonomisk information

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Direkt från dig via bokningsformuläret eller hotellregistreringskortet
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå (om tillämpligt)
- Från vår kontaktcentral
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med
- Direkt från dig när du beställer ytterligare tjänster/bekvämligheter från hotellreceptionen eller conciergen
- Onlineformuläret för offertförfrågan

Insamling för affärsändamål

- Betala för de avgifter som du har ådragit dig på Radisson-hotellen
- Reservera ett rum när din kundvagn överges i bokningsprocessen
- Boka hotell
- Registrera din ankomst till och avresa från ett hotell
- Samla in en hotelldeposition för att säkerställa betalningen för din vistelse
- Hantera betalningen för din vistelse
- Upprätta, skriva ut eller skicka en faktura för din vistelse
- Betala provision till din resebyrå (om tillämpligt)
- Kontakta dig angående din hotellbokning eller slutföra din bokning

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Uppgiftslämnande

- Leverantör av presentkortsplattform
- Leverantör av lojalitetsprogram
- Leverantör av betaltjänst
- IT-tjänsteleverantörer för bokningsprocessen online
- IT-leverantörer
- Leverantörer av e-postkommunikation

Rabatt

- Din resebyrå (om tillämpligt)


Personuppgifter: Hälsorelaterad/medicinsk information

Exempel

Medicinsk information för att erbjuda lämpliga rum

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Direkt från dig

Insamling för affärsändamål

- Tillgodose speciella medicinska behov

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Inget


Personuppgifter: Köphistorik

Exempel

Kommersiell information, inklusive register över personlig egendom, produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller annan historik eller tendens av inköp eller konsumtion

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Direkt från dig via bokningsformuläret eller hotellregistreringskortet
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Från vår kontaktcentral
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med

Insamling för affärsändamål

- Sköta dina lojalitetsprogram
- Erbjuda varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig
- Hantera din hotellvistelse eller dina inköp
- Förlika faktureringstvister
- Hjälpa dig att lösa in eller köpa ett presentkort
- Reservera ett rum när din kundvagn överges i bokningsprocessen
- Hantera betalningen för din vistelse
- Upprätta, skriva ut eller skicka en faktura för din vistelse
- Betala provision till din resebyrå (om tillämpligt)
- Kontakta dig angående din hotellbokning eller slutföra din bokning<
- Köra kreditgränsrapporter

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Uppgiftslämnande

- Leverantör av presentkortsplattform
- Leverantör av lojalitetsprogram
- Leverantör av betaltjänst
- IT-tjänsteleverantörer för bokningsprocessen online
- IT-leverantörer
- Leverantörer av e-postkommunikation
- Leverans- eller fraktleverantör (i syfte att återsända borttappade eller kvarglömda föremål)

Rabatt

- Din resebyrå (om tillämpligt)


Personuppgifter: Internetaktivitet

Exempel

Information om internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, inklusive, men inte begränsat till, surfhistorik, sökhistorik och information om en konsuments interaktion med en webbplats, applikation eller reklam

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Våra digitala analyser, vår digitala reklam, våra e-postleverantörer och digitala byråer

Insamling för affärsändamål

- Förbättra din webbsurfning och bokningsupplevelse
- Göra det möjligt att meddela dina preferenser för befintliga och framtida bokningar och vistelser
- Tillhandahålla relevant reklam
- Mäta kommunikations- och kampanjeffektivitet
- Förbättra innehållet i våra e-postmeddelanden

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Uppgiftslämnande

- IT-leverantörer
- Leverantörer av e-postkommunikation
- Leverantör av lojalitetsprogram

Rabatt

- Mobilappsleverantör
- Leverantörer av moln- och hostingtjänster
- Leverantör av chattbottar online
- Analysleverantörer


Personuppgifter: Geolokaliseringsdata

Exempel

Geolokaliseringsdata

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Din användning av våra mobilapplikationer
- Direkt från dig

Insamling för affärsändamål

- Förse dig med mobilapplikationer


- Hjälpa dig att boka ett hotell eller en tjänst
- Tillhandahålla tjänster eller erbjudanden som kan vara av intresse för dig
- Hjälpa dig att söka efter hotell nära dig

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Uppgiftslämnande

- IT-leverantörer
- Leverantörer av moln- och hostingtjänster

Rabatt

Mobilappsleverantörer


Personuppgifter: Anställningsinformation

Exempel

Yrkesmässig eller anställningsrelaterad information

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Direkt från dig

Insamling för affärsändamål

- Anställningsfinansierad betalning eller rabatter

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Uppgiftslämnande

- Vår betalningsleverantör

Rabatt

- Online-bokningsleverantör
- Din resebyrå (om tillämpligt)


Personuppgifter: Slutledning

Exempel

Slutsatser dragna från informationen som identifieras i denna indelning för att skapa en profil om en konsument som återspeglar konsumentens preferenser, karaktärsdrag, psykologiska trender, benägenhet, beteende, förmågor och färdigheter

Typer av källor från vilka denna kategori av personuppgifter samlas in

- Från vår e-postleverantör
- Vår leverantör av lojalitetsprogrammet
- Från din kontoprofil online
- Från dina internetaktiviteter
- Direkt från dig i undersökningar
- Vårt kontaktcenter
- Leverantörer av kunduppgifter
- Köphistorik
- Historik över kampanjregistreringar

Insamling för affärsändamål

- Förse dig med reklam som är relevant för dig

Typer av tredje parter som denna kategori av personuppgifter säljs och/eller lämnas ut till

Uppgiftslämnande

- IT-tjänsteleverantörer
- E-postleverantör
- Leverantör av lojalitetsprogram
- Leverantörer av moln- och hostingtjänster

Rabatt

- Mobilappsleverantör
- Leverantör av chattbottar online
- Analysleverantörer


Vi kommer inte att samla in någon kategori av personuppgifter som inte anges ovan eller använda några personuppgifter som samlas in i någon av ovanstående kategorier för ett affärsändamål som inte anges ovan, utan att först meddela dig detta.

Du har rätt att begära viss information beträffande personuppgifterna som vi har samlat in om dig under de närmast föregående tolv månaderna. Du kan göra en sådan begäran upp till två gånger under en tolvmånadersperiod. Observera att det finns omständigheter under vilka vi kanske inte kan uppfylla din begäran enligt CCPA, inklusive när vi inte kan verifiera din begäran och/eller när det står i strid med våra egna förpliktelser att uppfylla andra rättsliga eller administrativa krav. Vi kommer att meddela dig efter att din begäran har skickats om så är fallet.

- Om du vill begära (1) de kategorier av personuppgifter som har samlats in om dig, (2) de kategorier av källor som tillhandahåller personuppgifterna, (3) de kategorier av tredje parter som vi har delat personuppgifterna med och (4) affärssyftet med att samla in personuppgifterna, ber vi dig skicka e-post till privacyquestion@radissonhotels.com eller ringa 1-800-333-3333. Om du använder e-postadressen kommer du att bli ombedd att skicka information som vi sedan kommer att verifiera. Om du använder telefonnumret vägleds du genom en process som gör att du kan skicka in en verifierbar begäran.
- Om du vill begära specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig ska du skicka e-post till privacyquestion@radissonhotels.comeller ringa 1-800-333-3333. Om du använder e-postadressen kommer du att bli ombedd att skicka information som vi sedan kommer att verifiera. Om du använder telefonnumret vägleds du genom en process som gör att du kan skicka in en verifierbar begäran.
- Om du vill begära (1) de kategorier av personuppgifter som har samlats in om dig, (2) de kategorier av personuppgifter som har sålts, (3) de kategorier av tredje parter som vi har sålt personuppgifterna till och (4) de kategorier av personuppgifter som lämnades ut för affärsändamål, ber vi dig skicka e-post till privacyquestion@radissonhotels.com eller ringa 1-800-333-3333. Om du använder e-postadressen kommer du att bli ombedd att skicka information som vi sedan kommer att verifiera. Om du använder telefonnumret vägleds du genom en process som gör att du kan skicka in en verifierbar begäran.

Verifieringsprocess

Genom att skicka en e-postförfrågan eller ringa vårt avgiftsfria nummer kommer du att bli ombedd att tillhandahålla information som vi har samlat in om dig i verifieringssyfte. Hur mycket information du behöver tillhandahålla beror på vilken typ av begäran du gör.

Icke-diskriminering

Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar någon av de rättigheter som tillhandahålls av CCPA och anges i Kaliforniens integritetspolicy. Observera att varken ett legitimt avslag på en begäran om information, radering eller att avstå, eller att ta ut en avgift för överdrivna eller upprepade konsumentförfrågningar enligt vad som tillåts i CCPA, är diskriminerande.

Radering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi tar bort vissa personuppgifter som vi har samlat in. Observera att det finns omständigheter under vilka vi kanske inte kan uppfylla din begäran enligt CCPA, inklusive när vi inte kan verifiera din begäran och/eller när det står i strid med våra egna förpliktelser att uppfylla andra rättsliga eller administrativa krav. Vi kommer att meddela dig efter att din begäran har skickats om så är fallet.

- Om du vill begära att vi tar bort dina personuppgifter i enlighet med kraven i CCPA ber vi dig skicka e-post till privacyquestion@radissonhotels.com eller ringa 1-800-333-3333. Om du använder e-postadressen kommer du att bli ombedd att skicka information som vi sedan kommer att verifiera. Om du använder telefonnumret vägleds du genom en process som gör att du kan skicka in en verifierbar begäran.

Auktoriserade ombud

Du kan utse ett auktoriserat ombud till att utöva dina rättigheter enligt CCPA för din räkning.

I enlighet med CCPA:

- Endast en affärsenhet eller fysisk person som är registrerad hos California Secretary of State får agera som auktoriserat ombud.
- Du måste ge det auktoriserade ombudet skriftligt tillstånd att utöva dina rättigheter enligt CCPA för din räkning.
- Vi kan avslå en begäran från ett auktoriserat ombud för din räkning om det auktoriserade ombudet inte lämnar in bevis om att han, hon eller det har auktoriserats av dig att agera på dina vägnar om vi begär sådant bevis, enligt vad som tillåts i CCPA.
- Även om du använder ett auktoriserat ombud för att utöva dina rättigheter enligt CCPA för din räkning, kan vi fortfarande i enlighet med CCPA kräva att du verifierar din identitet direkt till oss. Denna bestämmelse gäller inte om du har tillhandahållit       med en fullmakt enligt avsnitt 4000 till 4465 i California Probate Code.

Personuppgifter om minderåriga

Vi samlar inte medvetet in eller ber om personuppgifter från någon person under 18 års ålder och låter inte medvetet någon sådan person boka rum på våra hotell. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 års ålder utan att verifiera föräldrarnas medgivande kommer omedelbara åtgärder att vidtas för att radera dessa uppgifter. Om du tror att vi har eller kanske har uppgifter från eller om ett barn under 18 års ålder bör du kontakta oss på privacyquestion@radissonhotels.com.

Rätt att avstå

Du har rätt att begära att vi inte säljer personuppgifter som vi har samlat in. Observera att om du utövar denna rättighet kan vi enligt CCPA behöva informera dig om att du måste tillåta försäljningen av dina personuppgifter om det krävs för att genomföra en transaktion du har inlett. Om din tillåtelse krävs, kommer vi att ge dig nödvändiga instruktioner.

- Om du vill begära att vi inte säljer dina personuppgifter i enlighet med kraven i CCPA ber vi dig skicka e-post till privacyquestion@radissonhotels.com eller ringa 1-800-333-3333. Om du använder e-postadressen kommer du att bli ombedd att skicka information som vi sedan kommer att verifiera. Om du använder telefonnumret vägleds du genom en process som gör att du kan skicka in en verifierbar begäran.
- Om du använder ett auktoriserat ombud för att skicka in din begäran om att avstå, kommer vi att begära att ombudet tillhandahåller bevis på att han, hon eller det har auktoriserats av dig att agera för din räkning. CCPA kräver att du förser det auktoriserade ombudet med skriftligt tillstånd att utöva dina rättigheter enligt CCPA.

Om du väljer att avstå från försäljningen av dina personuppgifter väntar vi minst tolv månader innan vi frågar dig om vi kan sälja dina personuppgifter.

Du har rätt att godkänna försäljningen av dina personuppgifter efter att du har valt att avstå. Om du vill godkänna försäljningen av dina personuppgifter ber vi dig skicka e-post till privacyquestion@radissonhotels.comeller ringa 1-800-333-3333. Godkännandet är en tvåstegsprocess där du först begär att ge ditt godkännande och sedan bekräftar valet separat.

Ytterligare information

Om du vill ha ytterligare information om Kaliforniens integritetspolicy ber vi dig kontakta oss på 1-800-333-3333 eller privacyquestion@radissonhotels.com.

Ytterligare kaliforniska integritetsrättigheter

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att en gång om året fråga oss om vi har delat personuppgifter med tredje parter för deras direktmarknadsföring. För att göra en förfrågan om detta, skicka ett e-postmeddelande till privacyquestion@radissonhotels.com eller skriv till oss på adressen nedan. Uppge i ditt brev att du är bosatt i Kalifornien och önskar göra en ”Shine the Light”-förfrågan.

Du kan se vår huvudsakliga integritetspolicy eller kontakta oss på privacyquestion@radissonhotels.com eller 1-800-333-3333 om du har några frågor.

Ändringar i Kaliforniens integritetspolicy

Radisson förbehåller sig rätten att när som helst ändra Kaliforniens integritetspolicy. När vi gör ändringar i Kaliforniens integritetspolicy kommer vi att publicera ett uppdaterat meddelande på vår webbplats med datumet för ikraftträdande.

Gå tillbaka till början av Kaliforniens integritetspolicy: Högst upp på sidan