Odpowiedzialny biznes — dzieci z Nigru

Społeczność

Nasi pracownicy, partnerzy i goście z całego świata wspólnie wspierają nasze społeczności.

Dbamy o społeczności

Radisson Hotel Group sprzyja działaniom pracowników na rzecz społeczności lokalnych. Współpracujemy z oddziałami SOS Wiosek Dziecięcych na całym świecie. Jest to organizacja, która zapewnia dzieciom bezpieczne i troskliwe środowisko, tak aby mogły one w pełni rozwinąć swój potencjał. Inwestujemy także w przyszłość, oferując programy dla młodych osób w trudnej sytuacji życiowej, które pomagają im w rozwoju umiejętności osobistych oraz zawodowych.
Odpowiedzialny biznes - dziecko z Indii

Wsparcie społeczności

W Radisson Hotel Group cenimy pozytywne i konstruktywne działania. Nasi pracownicy wspierają tę inicjatywę na wszystkich szczeblach: od poszczególnych hoteli po biura korporacyjne. Koncentrujemy się głównie na pomaganiu dzieciom, młodzieży i rodzinom, starając się zapewnić im wykształcenie oraz trwałe schronienie. W 2019 roku członkowie naszych zespołów wsparli organizacje non profit z całego świata, przeznaczając na ich rzecz 43 000 godzin pracy w wolontariacie i ponad 1,3 mln USD.
Responsible Business - Teamwork

Zostań naszym partnerem

Zachęcamy do udziału w naszych staraniach o lepszy świat. Aby wesprzeć nasze inicjatywy dobroczynne, nasi goście mogą między innymi zasilić je punktami z programu Radisson Rewards. Na stronie programu Radisson Rewards można wspomóc odważnie działające organizacje, takie jak SOS Wioski Dziecięce, Amerykański Czerwony Krzyż i First Climate.
Odpowiedzialny biznes

Miesiąc Działalności Społecznej

W czerwcu obchodzimy doroczny Miesiąc Działalności Społecznej, podczas którego staramy się wywierać pozytywny wpływ na nasze społeczności. Umożliwiamy członkom naszych zespołów pracę w charakterze wolontariuszy, podczas której służą swoim sąsiadom z równym oddaniem i zaangażowaniem jak naszym gościom. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na lokalne inicjatywy, które powodują wymierne, pozytywne zmiany w społecznościach.
 
W 2019 roku, już szesnasty rok z rzędu, pracownicy Radisson Hotel Group wykazali się zaangażowaniem na rzecz lokalnych społeczności, organizując 1000 akcji i zbierając niemal 500 000 USD w gotówce oraz dary w naturze na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych i innych lokalnych organizacji dobroczynnych.
Odpowiedzialny biznes - wolontariusz

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

W sytuacjach kryzysowych nasze hotele funkcjonują na pierwszej linii, okazując potrzebną pomoc. Nasze lokalne zespoły oferują meble, zapewniają posiłki i wodę, a także zbierają i oddają odzież oraz inne artykuły potrzebne ofiarom klęsk żywiołowych. Okazaliśmy pomoc ofiarom tajfunów na Filipinach, pożarów lasów w Albercie oraz powodzi w Luizjanie, a także innych sytuacji kryzysowych, które dotknęły społeczności w różnych krajach świata.

Pomoc dla partnera: SOS Wioski Dziecięce

SOS Wioski Dziecięce to największa na świecie organizacja non profit, której celem jest tworzenie kochających, stabilnych rodzin dla dzieci osieroconych, porzuconych i potrzebujących troski. W Radisson Hotel Group wyznaczyliśmy cel ponad 1100 hotelom: poprosiliśmy każdy z nich o sponsorowanie jednego dziecka, aby zaspokoić jego potrzeby i zapewnić mu wykształcenie, dzięki któremu będzie mieć obiecującą przyszłość. Dodatkową korzyścią z tej akcji sponsoringowej jest umocnienie lokalnych relacji z SOS Wioskami Dziecięcymi z całego świata. W niecałe dwa lata od inauguracji globalnego partnerstwa z tą organizacją nasze hotele sponsorują już 686 dzieci z SOS, a grono beneficjentów stale się powiększa.
Responsible Business - Responsible Business Partners SOS