Odpowiedzialny biznes - roślina

Odpowiedzialny biznes

Troska o planetę oraz jej mieszkańców wykracza poza mury naszych hoteli

Wprowadzamy pozytywne zmiany

Radisson Hotel Group może się poszczycić wieloletnimi tradycjami odpowiedzialnej działalności. Z oddaniem niesiemy pomoc również poza murami naszych hoteli. Prowadzimy swoją działalność w sposób etyczny i chcemy być dobrze prosperującą, odpowiedzialną oraz rozwijającą się w sposób zrównoważony firmą dla ludzi, społeczności oraz naszej planety. Nasi pracownicy na co dzień przejawiają przywiązanie do zasad odpowiedzialnej działalności: w domu, razem z współpracownikami oraz w lokalnych społecznościach, w których tworzą lepszą przyszłość oraz lepszą planetę dla nas wszystkich.
Odpowiedzialny biznes — Ludzie trzymający Ziemię

Liczy się troska

Odpowiedzialny biznes — szef kuchni jedzący burgera

Ludzie

Pragniemy zapewnić szanse ludziom na całym świecie. Traktujemy naszych klientów, obsługę, dostawców oraz partnerów z należnym szacunkiem i pomagamy im osiągać cele rozwoju osobistego.
Więcej
Odpowiedzialny biznes — dzieci z Indii

Społeczność

Nasze hotele funkcjonują w duchu Every Moment Matters i wspierają lokalne społeczności, które należą do rodziny Radisson Hotel Group.
Więcej
Odpowiedzialny biznes — zamglony las

Planeta

Dobrze prosperująca planeta to dobrze prosperujący biznes. Wspieramy inicjatywy, które pomagają zachować piękno i różnorodność na świecie — to ważny aspekt naszego sukcesu.
Więcej