Ansvarlig virksomhet – barn fra Niger

Fellesskap

Våre teammedlemmer, partnere og gjester verden rundt jobber sammen for å støtte fellesskapene våre.

Tenk fellesskap

Radisson Hotel Group styrker medarbeidere til å bidra gjennom sine egne lokalsamfunn. Vi samarbeider med SOS-barnebyer over hele verden for å sikre barns gode oppvekstvilkår i et trygt miljø slik at de får utnyttet sitt eget potensiale maksimalt. Vi gjør også en innsats for fremtiden gjennom bidrag til programmer for personlig utvikling og arbeidserfaring rettet mot unge mennesker som befinner seg i en sårbar posisjon i samfunnet.
Ansvarlig virksomhet: indisk barn

Samfunnsgaver

Radisson Hotel Group har troen på at det nytter å gjøre noe positivt og meningsfylt. Medarbeiderne våre støtter dette tiltaket på alle nivåer, hele veien fra individuelle hoteller til avdelingskontorer. Vi retter søkelyset mot bistand til barn, ungdom og familier, og arbeider målrettet for å fremskaffe muligheter innen utdanning og bærekraftig husly. I 2019 har våre medarbeidere gitt støtte til ideelle organisasjoner i hele verden gjennom donasjoner på mer enn 43 000 timer i frivillig arbeid og over 1,3 millioner amerikanske dollar.
Responsible Business - Teamwork

Samarbeid med oss

Vi inviterer deg til å bli med på å bidra til gode handlinger. Én måte å bidra på er å donere Radisson Rewards-poeng til våre veldedige tiltak. Stikk innom Radisson Rewards for å bidra til modig organisasjonsarbeid gjennom blant andre SOS-barnebyer, amerikanske Røde Kors og First Climate.
Ansvarlig virksomhet

Måned for samfunnsinnsats

Hvert år i juni arrangerer vi «Måned for samfunnsinnsats» ved å finne metoder for å gjøre en positiv innsats for fellesskapet. Vi gjør det mulig for medarbeidere å nedlegge frivillig arbeid for det lokale fellesskapet gjennom å gjøre en innsats for nærmiljøet med den samme entusiasmen som de yter for gjestene våre. Målet vårt er å rette oppmerksomhet mot lokale initiativer som gjør en virkelig forskjell i ethvert lokalsamfunn.
 
I 2019 kunne våre medarbeidere i Radisson Hotel Group på sekstende året på rad vise til et pågående arbeid for fellesskapet. De har organisert 1000 aktiviteter og samlet inn nesten 500 000 amerikanske dollar i kontanter og andre donasjoner til SOS-barnebyer og andre lokale veldedige organisasjoner.
Ansvarlig virksomhet: frivillig

Krisetiltak

Når det inntreffer en katastrofe i et lokalsamfunn, står hotellene våre klare til å bidra med hjelp etter behov. Lokale medarbeidere donerer bort møbler, fremskaffer og serverer mat og vann og donerer bort klær og ting til de som er rammet av naturkatastrofer. Vi har vært til stede for dem som ble rammet av tyfoner på Filippinene, skogbranner i Alberta i Canada, oversvømmelser i Louisiana i USA og ved andre katastrofer med skadelidende effekt på samfunn over hele verden.

Partnerfokus: SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er verdens største ideelle organisasjon og viet til å fremskaffe en kjærlig og stabil familie for foreldreløse, forlatte og utsatte barn. Radisson Hotel Group har et mål for våre mer enn 1100 hoteller: Vi ber hvert hotell om å sponse et barn for å sikre at dette barnet har det hun eller han trenger og en utdanning for å få en fremtid med muligheter. Denne sponsingen gir ringvirkninger som skaper mer meningsfylte relasjoner til lokalsamfunn gjennom SOS-barnebyer i hele verden. Mindre enn to år etter lanseringen av dette globale initiativet, er 686 barn sponset av hotellene våre frem til i dag.
Responsible Business - Responsible Business Partners SOS