Ansvarlig virksomhet – barn fra Niger

Fellesskap

Et globalt arbeidsmiljø som styrker teammedlemmer til å støtte lokalsamfunnene våre

Tenk på fellesskap

Vi søker å tilby et globalt arbeidsmiljø der teammedlemmene våre kan vokse og bidra til lokalsamfunnene sine. Vi samarbeider med SOS-barnebyer, som jobber for at barn skal få vokse opp i et trygt og omsorgsfullt miljø slik at de kan nå sitt fulle potensial. Vi støtter også vanninitiativer og programmer for utsatte unge mennesker, som lærer dem både yrkes- og livsferdigheter.

Samfunnsgaver

Ansvarlig virksomhet – indisk barn

Teammedlemmer i Radisson Hotel Group gjør en positiv innsats gjennom meningsfulle donasjoner. Kampanjer på hotellene og bedriftskontorene våre fokuserer på å hjelpe barn, ungdom og familier, med spesiell vekt på utdanning og husly. I 2018 rapporterte Radisson Hotel Group at deres ansatte hadde lagt ned rundt 32 000 timer med frivillig arbeid og skjenket totalt USD 500 000 til lokale veldedige organisasjoner over hele verden.

Måned for samfunnsinnsats

Ansvarlig virksomhet

Årets «Måned for samfunnsinnsats» finner sted i juni. Ansatte i Radisson Hotel Group hjelper lokalsamfunnene sine på den samme lidenskapelige og hengivne måten som de hjelper hotellgjestene, noe som skaper positive ringvirkninger lokalt.

Krisehjelp

Ansvarlig virksomhet – frivillig

Hotellene våre er blant de første som tilbyr hjelp når lokalsamfunnene våre trenger det. Vi er der for dem, enten det dreier seg om skjenking av møbler, servering av mat eller innsamling av klær til ofre for naturkatastrofer. Radisson Hotel Group har bistått lokalsamfunn rammet av tyfoner på Filippinene, skogbranner i Alberta i Canada, oversvømmelser i Louisiana i USA og flyktningkrisen i Europa.

Frivillighetsarbeid

Ansvarlig virksomhet

De lidenskapelige teammedlemmene våre over hele verden fokuserer på meningsfulle bidrag til lokalsamfunnene sine gjennom frivillig arbeid, og skjenker både tid og ferdigheter for å skape felles verdier og varige effekter. Teammedlemmer i Radisson Hotel Group rapporterte 32 000 timer med frivillighetsarbeid i 2018.

Veldedighetspartnere

Ansvarlig virksomhet – landsbybarn

Radisson Hotel Group støtter og samarbeider med etablerte veldedige organisasjoner for å fremme våre felles mål. Vi har lenge fokusert på relasjoner til organisasjoner som jobber med å tilby barn mat, tak over hodet og en bedre fremtid, som f.eks. SOS-barnebyer. Gjennom vårt globale nettverk kan vi maksimere våre veldedige bidrag gjennom hotellbaserte kampanjer for å hjelpe SOS-barnebyer og andre veldedige organisasjoner.

Gjestenes engasjement

Ansvarlig virksomhet

Programmene våre for et bærekraftig varemerke lar gjestene våre bidra til den ansvarlige virksomheten vår. Gjestene kan for eksempel delta i programmene for gjenbruk av sengetøy og håndklær, slik at vannforbruket reduseres.

Ansvarlig virksomhet – barn

Partnerfokus: SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er verdens største ideelle organisasjon viet til å gi foreldreløse, forlatte og utsatte barn en kjærlig og stabil familie. Radisson Hotel Group har som mål at hvert av de rundt 1100 hotellene deres globalt skal sponse oppveksten og utdanningen til minst ett barn, i tillegg til å opprette meningsfulle lokale relasjoner til SOS-barnebyer.