Ansvarlig virksomhet – kokker på 26North

Mennesker

Mennesker er kjernen til vår suksess

Tenk på mennesker

Etiske forretningspraksiser er en sentral del av kulturen i Radisson Hotel Group, noe som er tydelig i måten vi behandler kundene, teammedlemmene, leverandørene og forretningspartnerne våre på. Vi har stor tro på å tilby meningsfullt arbeid, utvikle talenter og øke unge menneskers mulighet til å bli ansatt. Vi fremmer menneskerettigheter, forretningsetikk og mangfold på våre hoteller, i forretningsnettverk og forsyningskjedene.

Karrierevei

Ansvarlig virksomhet – hotellpersonale

Vårt fokus er på å skape en felles verdi gjennom jobbskaping, menneskeutvikling og tilfredsstillende muligheter for en global og mangfoldig arbeidsstyrke. Vi støtter teammedlemmer og franchisetakere med praktisk ferdighetsopplæring og omfattende utviklingsmuligheter.

Fremtidsutvikling

Ansvarlig virksomhet – kokk

Arbeidsløshet blant unge er et stort problem i mange land rundt om i verden, og Radisson Hotel Group er derfor opptatt av å oppdage og utvikle unge talenter. Vi ser til lokalsamfunn for å finne og vekke interessen blant unge for å bli med i denne spennende globale bransjen. Vi samarbeider med skoler og ideelle organisasjoner om å tilby lærlingplasser og gi unge mennesker muligheter til å skaffe seg jobberfaring, deriblant risikoutsatte ungdommer og andre sårbare samfunnsmedlemmer.

Mangfold og inkludering

Ansvarlig virksomhet – personale hos Sandton

Hos Radisson Hotel Group feirer vi våre ansattes mangfold og respekterer at hver og en av oss er unik. Vi søker å skape et arbeidsmiljø der de tingene som gjør oss forskjellige blir verdsatt. Vi anerkjenner og verdsetter mangfoldet blant talentene og legger vekt på å ha et balansert lederskap.

Radisson Hotel Group støtter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og er forpliktet til å fremme og forbedre menneskerettigheter på de områdene hvor vi har innflytelse. Vi er spesielt opptatt av å gjøre slutt på all seksuell utnyttelse av barn, alle former for menneskehandel samt tvangsarbeid og gjeldsarbeid. Se menneskerettighetserklæringen vår nedenfor.

Menneskerettighetserklæring

Trygghet og sikkerhet

Ansvarlig virksomhet

Reisens kraft er grenseløs, men det er dessverre også globale risikoer. Tryggheten og sikkerheten til gjester og ansatte er en kjerneverdi som er dypt forankret i kulturen vår.

All interaksjon i Radisson Hotel Group – med våre ansatte, partnere, interessenter og lokalsamfunn – er basert på de høyeste prinsippene for forretningsetikk, som er gjengitt i våre etiske regler og forretningsetikk.

Etiske regler
Ansvarlig virksomhet – forretningsmøte

Partnerfokus: YCI

Youth Career Initiative (YCI) er et arbeidsfremmende program som samarbeider med lokale hoteller om å gi vanskeligstilte unge mennesker (i alderen 17–24 år) sjansen til å lære en rekke ferdigheter på tvers av flere avdelinger. Siden lanseringen av dette samarbeidet har vi gitt over 200 studenter opplæring, og over 85 % av dem får enten jobb eller fortsetter utdanningen sin, noe som beviser hvor utrolig vellykket dette programmet har vært. Vi gir utsatte unge mennesker karrieremuligheter og i retur får selskapet nye, ungdommelige og dynamiske kolleger.