Radisson Rewards – poengdonasjonskampanje

Vær en endringsskaper

Doner poengene dine til SOS Barnebyer for å hjelpe barn og unge til å bli deres sterkeste selv.

Mental helse: En rettighet for alle barn

Utfordringer knyttet til psykisk helse er sammensatte og utvikler seg ofte i tidlig barndom. Uten støttende relasjoner og følelsen av trygghet kan barn mangle det grunnlaget de trenger for å vokse til deres sterkeste selv. Opplevelser av vold, mishandling og omsorgssvikt kan ha stor innvirkning på et barns utvikling og livslange velvære.

Forskning viser at barn som har mistet omsorg fra familien sin, midlertidig eller permanent, påvirkes uforholdsmessig mye av negative barndomsopplevelser og derfor har større sannsynlighet for å lide av psykiske lidelser som ofte fortsetter å påvirke dem i voksen alder.

I våre alternative omsorgstjenester jobber vi hardt for at alle barn og unge skal ha de støttende relasjonene og følelsen av trygghet de trenger for å overvinne vanskeligheter og utvikle motstandskraft. Vi tar sikte på å gi helsepersonell de verktøyene og den kunnskapen som kreves for å forstå traumer og møte behovene til barn og unge.

Doner poengene dine til SOS Barnebyer for å hjelpe barn og unge til å bli deres sterkeste selv! Hvert poeng du gir gjør en forskjell i et barns liv.

Radisson Rewards forplikter seg til å matche poengene som doneres i juni og konvertere dem til kontanter inntil donasjonene når 5 millioner poeng. Vi tror på endring, og det er dere som skaper endring og gjør en forskjell for lokalsamfunnene våre og planeten vår.

Slik fungerer det: 

  1. Logg inn på Radisson Rewards-kontoen din 
  2. Be om en donasjon av poeng for å støtte SOS Barnebyer 
  3. Velg antall poeng du ønsker å donere, ved å løse inn minimum 3000 poeng, i trinn på 1000 poeng 

Eller ta kontakt med oss per telefon.

Radisson Rewards – poengdonasjonskampanje
Er du ikke Radisson Rewards-medlem? Bli med nå