Privacybeleid Californië

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Radisson Hotel Group (“Radisson”, “wij”, “ons,” of “onze”) heeft dit Privacybeleid Californië overgenomen in overeenstemming met de kennisgevingsvereisten van de California Consumer Privacy Act van 2018 zoals aangepast (“CCPA”) en de terminologie zoals gedefinieerd in de CCPA heeft dezelfde betekenis wanneer gebruikt in dit privacybeleid (“Privacybeleid Californië”). 

Dit Privacybeleid Californië is enkel van toepassing op informatie verzameld via: de website-apps in ons bezit waar het aan verbonden is en informatie verzameld via andere kanalen, zoals via de telefoon of persoonlijk.

Definities specifiek voor dit beleid
De persoonlijke informatie die we verzamelen en verstrekken
Verificatieproces
Niet-discriminatie
Verwijdering van uw persoonlijke informatie
Gevolmachtigde vertegenwoordigers
Persoonlijke informatie van minderjarigen
Recht tot onttrekking
Aanvullende informatie
Aanvullende privacyrechten Californië
Wijzigingen aan ons Privacybeleid Californië

Definities specifiek voor dit beleid

De CCPA omvat definities voor terminologie specifiek voor dit Privacybeleid Californië die niet van toepassing zijn op het privacybeleid van Radisson, inclusief de volgende terminologie:

“Persoonlijke informatie” betekent informatie die een bepaalde persoon of bepaald huishouden identificeert of omschrijft, of die in verband staat, redelijkerwijs kan worden geassocieerd of redelijkerwijs kan worden verbonden, direct of indirect, met een bepaalde persoon of bepaald huishouden.  Persoonlijke informatie omvat geen publiekelijk beschikbare informatie verkregen uit overheidsbestanden; niet-identificeerbare of samengevoegde consumenteninformatie die niet opnieuw kunnen worden gereconstrueerd om u te identificeren; alle informatie die valt onder de Gramm-Leach-Bliley Act of de California Financial Information Privacy Act, activiteiten die vallen onder de Fair Credit Reporting Act, of beschermde gezondheidsinformatie zoals bepaald door de Health Insurance Portability and Accountability Act. 

“Verkoop” of “verkopen” betekent het verkopen, huren, vrijgeven, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar maken, overdragen of mondeling, schriftelijk, elektronisch of op andere wijze communiceren van de persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een ander bedrijf of externe partij voor monetaire of andere waardevolle doeleinden.

“Serviceverlener” betekent een eenmanszaak, partnerschap, besloten vennootschap, onderneming, bedrijf, of andere legale entiteit die wordt georganiseerd of uitgevoerd voor de winst of het financieel voordeel van haar aandeelhouders of andere eigenaren, die informatie verwerkt namens een bedrijf en aan wie het bedrijf de persoonlijke informatie van een consument vrijgeeft voor een bedrijfsdoel krachtens een schriftelijk contract.

“Externe partij” betekent een persoon of entiteit die geen bedrijf is dat persoonlijke informatie verzameld van consumenten, zoals vermeld in de CCPA en aan wie het bedrijf de persoonlijke informatie van een consument vrijgeeft voor een bedrijfsdoel krachtens een schriftelijk contract.

De persoonlijke informatie die we verzamelen en verstrekken

De onderstaande onderdelen tonen de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen of “kunnen verzamelen”; voorbeelden van het type persoonlijke informatie in iedere categorie; alle soorten bronnen waarvan iedere categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld; het/de bedrijfsdoel(en) waarvoor die categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld; en alle soorten externe partijen met wie die categorie van persoonlijke informatie wordt gedeeld. Zoals weergeven in deze onderdelen, geven we bepaalde persoonlijke informatie vrij aan externe partijen voor een zakelijk doel. We verkopen tevens bepaalde persoonlijke informatie aan externe partijen. We verkopen geen persoonlijke informatie van minderjarigen jonger dan 18 jaar. Deze informatie heeft betrekking op onze praktijken van de afgelopen 12 maanden.

Persoonlijke informatie: Unieke identificatoren

Voorbeelden

Naam, handtekening, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, accountnaam, Social Security Number [burgerservicenummer], rijbewijsnummer, paspoortnummer, online identificator, IP-adressen

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Direct van u via het boekingsformulier of de hotelregistratiekaart
- Direct van u als u een verzoek doet voor een aanvullende service/faciliteit bij de balie van het hotel of de conciërge
- Via ons callcenter
- Van het Radisson-hotel waar u online direct gereserveerd heeft met een offerte-aanvraagformulier
- Uw interacties met de chatbot voor vergaderingen en evenementen
- Van uzelf tijdens interacties met ons op social media
- Van platforms van aanbieders van e-mailanalyses
- Van Adobe Analytics

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Het maken van uw hotelreservering
- Het bieden van services aan u
- Helpen met in- en uitchecken in het hotel
- Het verstrekken van het loyaliteitsprogramma aan u
- Het verstrekken van aangevraagde services en goederen
- Het herinneren van uw voorkeuren
- U helpen met het voltooien van uw boeking wanneer u uw winkelwagentje verlaten heeft
- Het aanbieden van tevredenheidsonderzoeken voor gasten
- Het aanbieden van service-e-mails
- Het begrijpen van de analyse van onze e-mails
- Het uitvoeren van kredietlimietrapporten
- Het uitvoeren van huishoudelijke en onderhoudsservices
- Het retourneren van verloren artikelen aan u
- Het beheren van uw voorkeuren
- Het beoordelen en vervullen van uw verzoek
- Het inwisselen of aanschaffen van een cadeaukaart
- U inschrijven op nieuwsbrieven of marketingcommunicatie
- Het plannen van een vergaderlocatie voor u
- Het uitvoeren van analyse van een online activiteit

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Verstrekking

- IT-aanbieders die betrokken zijn bij het (online) boekingsproces
- IT-aanbieders
- Aanbieders van betaaldiensten
- Aanbieders van e-mailcommunicatie
- Provider van gasttevredenheidsonderzoeken
- Dienstverlener voor tevredenheidsonderzoeken voor bijeenkomsten
- Aanbieders van leverings- of koeriersdiensten (met het oog op het retourneren van verloren of vergeten artikelen)
- Platformaanbieder voor cadeaukaarten (indien van toepassing)
- Producent van cadeaukaarten (indien van toepassing)
- Aanbieder van loyaliteitsprogramma
- Cloud- en hostingdienstverleners

Aanbieding

- Aanbieder van mobiele applicatie
- Aanbieder van online chatbot
- Provider van gerichte reclame
- Uw reisagent, indien van toepassing
- Analyse-aanbieders


Persoonlijke informatie: Overheids-identificatienummer

Voorbeelden

Paspoortnummer, rijbewijsnummer of State Identification Card Number [ID-nummer]

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Direct van u

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Om uw identiteit te bevestigen

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Geen


Persoonlijke informatie: Financiële informatie

Voorbeelden

Bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalpasnummer of andere financiële informatie

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Direct van u via het boekingsformulier of de hotelregistratiekaart
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Van uw reisagent (indien van toepassing)
- Via ons callcenter
- Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd heeft
- Direct van u als u een verzoek doet voor een aanvullende service/faciliteit bij de balie van het hotel of de conciërge
- Het online offerte-aanvraagformulier

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Betalen voor de opgelopen kosten in Radisson-hotels
- Het vasthouden van een kamer wanneer uw winkelwagentje tijdens het boekingsproces wordt verlaten
- Het boeken van een hotel
- Het registreren van uw aankomst in en vertrek uit een hotel
- Het innen van een hotelaanbetaling om betaling voor uw verblijf te verzekeren
- Het beheren van betaling voor uw verblijf
- Het opmaken, afdrukken of verzenden van een factuur voor uw verblijf
- Het voldoen van commissie aan uw reisagent (indien van toepassing)
- Contact opnemen met u over uw hotelreservering of het voltooien van uw reservering

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Verstrekking

- Platformaanbieder cadeaukaarten
- Aanbieder van loyaliteitsprogramma
- Betaaldienstverlener
- IT-dienstverleners voor het online boekingsproces
- IT-aanbieders
- Aanbieders voor e-mailcommunicatie

Aanbieding

- Uw reisagent, indien van toepassing


Persoonlijke informatie: Gezondheids-/medische informatie

Voorbeelden

Medische informatie voor kameraccommodatie

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Direct van u

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Om te voldoen aan speciale medische behoeften

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Geen


Persoonlijke informatie: Aankoopgeschiedenis

Voorbeelden

Commerciële informatie, waaronder gegevens over gekocht, verkregen of overwogen persoonlijk bezit, producten of services, of andere aankoop- of consumentengeschiedenis of -neigingen

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Direct van u via het boekingsformulier of de hotelregistratiekaart
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Via ons callcenter
- Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd heeft

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Het beheren van uw loyaliteitsprogramma’s
- Het aanbieden van goederen of diensten die u kunnen aanspreken
- Het beheren van uw hotelverblijf of -aankoop
- Het oplossen van factureringsgeschillen
- U helpen met het inwisselen of aanschaffen van een cadeaukaart
- Het vasthouden van een kamer wanneer uw winkelwagentje tijdens het boekingsproces wordt verlaten
- Het beheren van betaling voor uw verblijf
- Het opmaken, afdrukken of verzenden van een factuur voor uw verblijf
- Het voldoen van commissie aan uw reisagent (indien van toepassing)
- Contact opnemen met u over uw hotelreservering of het voltooien van uw reservering<
- Het uitvoeren van kredietlimietrapporten

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Verstrekking

- Platformaanbieder cadeaukaarten
- Aanbieder van loyaliteitsprogramma
- Betaaldienstverlener
- IT-dienstverleners voor het online boekingsproces
- IT-aanbieders
- Aanbieders voor e-mailcommunicatie
- Aanbieders van leverings- of koeriersdiensten (met het oog op het retourneren van verloren of vergeten artikelen)

Aanbieding

- Uw reisagent, indien van toepassing


Persoonlijke informatie: Internetactiviteit

Voorbeelden

Internet of andere elektronische netwerkactiviteitsinformatie inclusief, maar niet beperkt tot, browsinggeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internet-website, toepassing of reclame

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Onze digitale analyse, digitaal adverteren, e-mail-dienstverleners en digitale agentschappen

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Verbeteren van u webbrowsing- en boekingservaring
- U toe te staan uw voorkeuren aan ons te communiceren voor huidige en toekomstige reserveringen en verblijven
- Het aanbieden van relevante reclame
- Het meten van de effectiviteit van communicatie en campagnes
- Het verbeteren van de inhoud van onze e-mails

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Verstrekking

- IT-aanbieders
- Aanbieders voor e-mailcommunicatie
- Aanbieder van loyaliteitsprogramma

Aanbieding

- Aanbieder van mobiele applicatie
- Cloud- en hostingdienstverleners
- Aanbieder van online chatbot
- Analyse-aanbieders


Persoonlijke informatie: Geo-locatiegegevens

Voorbeelden

Geo-locatiegegevens

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Uw gebruik van onze mobiele toepassingen
- Direct van u

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Het aan u verstrekken van mobiele toepassingen


- U bijstaan met het boeken van een hotel of service
- Het aan u verstrekken van services of aanbiedingen die u wellicht aanspreken
- U helpen hotels bij u in de buurt te vinden

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Verstrekking

- IT-aanbieders
- Cloud- en hostingdienstverleners

Aanbieding

Provider van mobiele applicaties


Persoonlijke informatie: Arbeidsinformatie

Voorbeelden

Professionele of beroepsgerelateerde informatie

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Direct van u

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Werkbekostigde betaling of kortingen

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Verstrekking

- Onze aanbieder van betaaldiensten

Aanbieding

- Online boekingsaanbieder
- Uw reisagent, indien van toepassing


Persoonlijke informatie: Conclusies

Voorbeelden

Conclusies uit de informatie geïdentificeerd in deze onderverdeling voor het aanmaken van een profiel van een consument waar de voorkeuren, eigenschappen, psychologische trends, neigingen, gedrag, vermogen en bekwaamheden van de consument weerspiegeld worden

Type bronnen waarvan deze categorie van persoonlijke informatie wordt verzameld

- Van onze e-mail-dienstverlener
- Onze aanbieder van het loyaliteitsprogramma
- Van uw online accountprofiel
- Van uw internetactiviteit
- Direct van u in enquêtes
- Ons callcenter
- Aanbieders van consumentengegevens
- Aankoopgeschiedenis
- Geschiedenis van registreren voor promoties

Bedrijfsdoelen voor verzameling

- Het aanbieden aan u van reclames die relevant zijn voor u

Type van externe partijen aan wie deze categorie persoonlijke informatie wordt verkocht en/of verstrekt

Verstrekking

- IT-dienstverleners
- E-mail-dienstverlener
- Aanbieder van loyaliteitsprogramma
- Cloud- en hostingdienstverleners

Aanbieding

- Aanbieder van mobiele applicatie
- Aanbieder van online chatbot
- Analyse-aanbieders


We verzamelen geen categorie van persoonlijke informatie die niet hierboven vermeld staat en gebruiken geen verzamelde persoonlijke informatie in een van de bovenstaande categorieën voor een bedrijfsdoel dat niet hierboven vermeld staat, zonder u hier eerst over in kennis te stellen.

U heeft het recht om bepaalde informatie aan te vragen over de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld gedurende de afgelopen 12 maanden. U kunt zo’n aanvraag tot tweemaal doen gedurende een periode van 12 maanden. Denk eraan dat er omstandigheden zijn waar we wellicht niet kunnen voldoen aan uw aanvraag krachtens de CCPA, inclusief waar we uw aanvraag niet kunnen verifiëren en/of waar er een conflict bestaat met onze eigen verplichtingen om te voldoen aan andere wettelijke of regulerende vereisten. We zullen u in kennis stellen na inzending van uw aanvraag indien dit het geval is.

- Indien u het volgende wilt aanvragen: (1) de categorieën van persoonlijke informatie die over u zijn verzameld; (2) de categorieën van bronnen die deze persoonlijke informatie verstrekt; (3) de categorieën van externe partijen met wie we die persoonlijke informatie hebben gedeeld; en (4) het bedrijfsdoel voor het verzamelen van die persoonlijke informatie, stuurt u een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.com of belt u 1-800-333-3333. Indien u het e-mailadres gebruikt, wordt u gevraagd informatie in te dienen die we vervolgens zullen verifiëren. Indien u het telefoonnummer gebruikt wordt u begeleid door een proces waarna u een verifieerbare aanvraag kunt indienen.
- Indien u specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld wilt aanvragen, stuurt u een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.comof belt u 1-800-333-3333. Indien u het e-mailadres gebruikt, wordt u gevraagd informatie in te dienen die we vervolgens zullen verifiëren. Indien u het telefoonnummer gebruikt wordt u begeleid door een proces waarna u een verifieerbare aanvraag kunt indienen.
- Indien u het volgende wilt aanvragen: (1) de categorieën van persoonlijke informatie die over u zijn verzameld; (2) de categorieën van verkochte persoonlijke informatie; (3) de categorieën van externe partijen aan wie die persoonlijke informatie werd verkocht; en (4) de categorieën van persoonlijke informatie die werden verstrekt voor een zakelijk doel, stuurt u een e-mail naarprivacyquestion@radissonhotels.com of belt u 1-800-333-3333. Indien u het e-mailadres gebruikt, wordt u gevraagd informatie in te dienen die we vervolgens zullen verifiëren. Indien u het telefoonnummer gebruikt wordt u begeleid door een proces waarna u een verifieerbare aanvraag kunt indienen.

Verificatieproces

Door een e-mailaanvraag in te dienen of ons gratis nummer te bellen, wordt u gevraagd om informatie die we over u hebben verzameld te verstrekken voor verificatie. De hoeveelheid informatie die u dient te verstrekken hangt af van het soort aanvraag.

Niet-discriminatie

We zullen niet tegen u discrimineren indien u uw rechten van de CCPA doet gelden zoals aangegeven in dit Privacybeleid Californië. Denk eraan dat een legitieme afwijzing van een aanvraag voor informatie, de verwijdering hiervan of een aanvraag tot onttrekking niet discriminerend is, noch is het rekenen van een vergoeding voor overmatige of herhaalde consumentenaanvragen zoals toegestaan door de CCPA.

Verwijdering van uw persoonlijke informatie

U heeft het recht ons te vragen bepaalde persoonlijke informatie die we hebben verzameld te verwijderen. Denk eraan dat er omstandigheden zijn waar we wellicht niet kunnen voldoen aan uw aanvraag krachtens de CCPA, inclusief waar we uw aanvraag niet kunnen verifiëren en/of waar er een conflict bestaat met onze eigen verplichtingen om te voldoen aan andere wettelijke of regulerende vereisten. We zullen u in kennis stellen na inzending van uw aanvraag indien dit het geval is.

- Indien u een aanvraag wilt indienen tot verwijdering van uw persoonlijke informatie krachtens de vereisten van de CCPA, stuurt u een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.com of belt u 1-800-333-3333. Indien u het e-mailadres gebruikt, wordt u gevraagd informatie in te dienen die we vervolgens zullen verifiëren. Indien u het telefoonnummer gebruikt wordt u begeleid door een proces waarna u een verifieerbare aanvraag kunt indienen.

Gevolmachtigde vertegenwoordigers

U kunt een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens u uw rechten volgens de CCPA te doen gelden.

Krachtens de CCPA:

- Enkel een bedrijfseenheid of natuurlijk persoon geregistreerd bij de Secretary of State van Californië kan als een gevolmachtigde vertegenwoordiger handelen.
- U moet de gevolmachtigde vertegenwoordiger schriftelijke goedkeuring geven om namens u uw rechten volgens de CCPA te doen gelden.
- We kunnen een aanvraag van een gevolmachtigde vertegenwoordiger namens u afwijzen indien de gevolmachtigde vertegenwoordiger geen bewijs kan overleggen dat hij of zij gevolmachtigd is door u om namens u te handelen indien we zulk bewijs aanvragen, zoals toegestaan door de CCPA.
- Zelfs indien u een gevolmachtigde vertegenwoordiger gebruikt om namens u uw rechten volgens de CCPA te doen gelden, kunnen we krachtens de CCPA toch vereisen dat u uw eigen identificatie direct aan ons verifieert. Deze bepaling is niet van toepassing als u een volmacht heeft verstrekt aan       onder de California Probate Code onderdelen 4000 tot 4465.

Persoonlijke informatie van minderjarigen

We verzamelen of vragen niet bewust om persoonlijke informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar of stellen hen bewust in staat om een kamer in een van onze hotels te boeken. In het geval dat we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen direct stappen worden ondernomen om die informatie te verwijderen. Als u denkt dat we beschikken over informatie van of over een kind dat jonger is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via privacyquestion@radissonhotels.com.

Recht tot onttrekking

U heeft het recht ons te vragen dat we persoonlijke informatie die we hebben verzameld niet verkopen. Indien u dit recht doet gelden, denkt u eraan dat we krachtens de CCPA u wellicht moeten informeren dat u zicht moet aanmelden indien de verkoop van uw persoonlijke informatie vereist is om een transactie die u heeft geïnitieerd te voltooien. Als u zich moet aanmelden, geven we u de noodzakelijke instructies.

- Indien u een aanvraag wilt indienen dat we uw persoonlijke informatie niet verkopen krachtens de vereisten van de CCPA, stuurt u een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.com of belt u 1-800-333-3333. Indien u het e-mailadres gebruikt, wordt u gevraagd informatie in te dienen die we vervolgens zullen verifiëren. Indien u het telefoonnummer gebruikt wordt u begeleid door een proces waarna u een verifieerbare aanvraag kunt indienen.
- Indien u een gevolmachtigde vertegenwoordiger gebruikt om uw aanvraag tot onttrekking in te dienen, zullen we vragen dat de vertegenwoordiger ons bewijs geeft dat hij of zij door u is gevolmachtigd om namens u te handelen. De CCPA vereist dat u de gevolmachtigde vertegenwoordiger schriftelijke toestemming geeft om uw rechten volgens de CCPA te doen gelden.

Indien u zich onttrekt van de verkoop van uw persoonlijke informatie, wachten we ten minste 12 maanden voor we u vragen of we u persoonlijke informatie mogen verkopen.

U heeft het recht u aan te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie nadat u zich onttrokken heeft. Indien u zich wilt aanmelden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie, stuurt u een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.comof belt u 1-800-333-3333. U aanmelden is een tweestapsproces waarin u eerst duidelijk vraagt om u aan te melden, en die keuze vervolgens apart bevestigt.

Aanvullende informatie

Indien u aanvullende informatie wilt over ons Privacybeleid Californië, belt u ons op 1-800-333-3333 of stuurt u een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.com.

Aanvullende privacyrechten Californië

Als u in Californië woonachtig bent, heeft u het recht om ons één keer per jaar te vragen of wij Persoonsgegevens met derden hebben gedeeld voor hun directe marketingdoeleinden. Stuur ons om een verzoek te doen een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.com, of schrijf ons op het onderstaande adres. Geef in uw brief aan dat u een inwoner van Californië bent en een ‘Shine the Light’-aanvraag doet.

U kunt ons belangrijkste privacybeleid bekijken of voor vragen contact met ons opnemen via privacyquestion@radissonhotels.com of 1-800-333-3333.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid Californië

Radisson behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid Californië op elk moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid Californië, publiceren we een geüpdatete melding op onze website met de ingangsdatum.

Keer terug naar het begin van het Privacybeleid Californië: Bovenaan de pagina