Kalifornian tietosuojakäytäntö

Voimaantulopäivä: 1. tammikuuta 2020

Radisson Hotel Group (”Radisson”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) on ottanut tämän Kalifornian tietosuojakäytännön käyttöön vuoden 2018 Kalifornian kuluttajansuojalain alaisena, sellaisena kuin se on muutettuna, (CCPA) ilmoitusvaatimusten mukaisesti, ja kaikilla CCPA:ssa määritellyillä termeillä on sama merkitys, kun niitä käytetään tässä tietosuojakäytännössä (”Kalifornian tietosuojakäytäntö”). 

Tätä Kalifornian tietosuojakäytäntöä sovelletaan vain tietoihin, jotka on kerätty omistamamme verkkosivustosovellusten kautta, joihin se on linkitetty, ja muilta kanavilta, kuten puhelimitse tai henkilökohtaisesti, kerättyihin tietoihin.

Tämän käytännön määritelmät
Henkilötiedot, joita keräämme ja luovutamme
Vahvistusprosessi
Syrjimättömyys
Henkilötietojesi poistaminen
Valtuutetut edustajat
Alaikäisten henkilötiedot
Oikeus kieltäytyä
Lisätiedot
Kalifornian lisäsuojaoikeudet
Muutokset Kalifornian tietosuojakäytäntöömme

Tämän käytännön määritelmät

CCPA sisältää määritelmät termeille, jotka koskevat tätä Kalifornian tietosuojakäytäntöä ja jotka eivät koske Radissonin tietosuojakäytäntöä, mukaan lukien seuraavat ehdot:

”Henkilötiedot” merkitsee tietoja, joilla tunnistetaan, jotka liittyvät ja kuvaavat ja jotka voidaan kohtuudella yhdistää johonkuhun tiettyyn kuluttajaan tai kotitalouteen tai jotka voidaan kohtuudella yhdistää suoraan tai välillisesti johonkuhun tiettyyn kuluttajaan tai kotitalouteen.  Henkilötiedot eivät sisällä julkisesti saatavilla olevia tietoja, jotka on saatu valtion rekistereistä; tunnistettuja tai koottuja kuluttajatietoja, joita ei voida rekonstruoida käyttäjän tunnistamiseksi; mitään Gramm-Leach-Bliley-lain tai Kalifornian Financial Information Privacy Act -lain piiriin kuuluvia tietoja, Fair Credit Reporting Act -lain piiriin kuuluvia toimintoja tai sairausvakuutuksen siirrettävyyttä ja vastuullisuutta koskevassa laissa määriteltyjä suojattuja terveystietoja. 

”Kauppaamisella” tai ”myynnillä” tarkoitetaan yrityksen henkilökohtaisen kuluttajatietojen myymistä, vuokraamista, julkaisemista, paljastamista, levittämistä, asettamista saataville, siirtämistä tai muutoin suullista, kirjallista tai sähköistä tai muulla tavalla viestimistä jollekin toiselle yritykselle tai muulle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle rahallista tai muuta arvokasta vastinetta vastaan.

”Palveluntarjoaja” tarkoittaa yksityisyritystä, osakkuusyhtiötä, osakeyhtiötä, yhteisöä, yhdistystä tai muuta oikeushenkilöä, joka on organisoitu tai jota käytetään osakkeenomistajien tai muiden omistajien voittoa tai taloudellista hyötyä varten, joka käsittelee tietoa yrityksen puolesta ja jolle yritys paljastaa kuluttajan henkilötiedot liiketoimintaa varten kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

”Kolmannella osapuolella” tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka ei ole yritys, joka kerää henkilötietoja kuluttajilta, sellaisina kuin ne määritellään CCPA:ssa, ja jolle yritys luovuttaa kuluttajan henkilötietoja liiketoiminnalliseen tarkoitukseen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Henkilötiedot, joita keräämme ja luovutamme

Seuraavissa osioissa kerrotaan keräämiemme tai ”mahdollisesti keräämiemme” henkilötietojen luokat; esimerkkejä henkilötietojen tyypistä kussakin luokassa; kaikentyyppiset lähteet, joista kukin henkilötietoluokka on kerätty; liiketoiminnan tarkoitus/tarkoitukset, jota varten kyseinen henkilötietoryhmä on kerätty; ja kaiken tyyppiset kolmannet osapuolet, joiden kanssa kyseinen henkilötietoluokka jaetaan. Kuten nämä kohdat osoittavat, luovutamme joitakin tiettyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille liiketoimintaa varten. Myymme myös joitakin tiettyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille. Emme myy alle 18-vuotiaiden alaikäisten henkilötietoja. Nämä tiedot kattavat viimeisten 12 kuukauden käytäntömme.

Henkilötiedot: Yksilölliset tunnisteet

Esimerkkejä

Nimi, allekirjoitus, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, tilin nimi, SSN, DL-numero, passin numero, verkkotunniste, IP-osoitteet

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Asiakkaan varausta tehdessään käyttämän verkkovarauskanavan kautta
- Asiakkaan matkatoimistolta
- Suoraan asiakkaalta varauslomakkeen tai hotellin rekisteröintikortin kautta
- Suoraan asiakkaalta hänen esittäessään lisäpalvelu- ja -valmiuspyyntöjä hotellin vastaanotossa tai conciergelle
- Omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
- Siltä Radisson-hotellilta, jossa asiakas teki suoran varauksen Pyydä tarjous -verkkolomakkeella
- Vuorovaikutuksesta kokousten ja tapahtumien chatbotin kanssa
- Sinulta, kun olet tekemisissä kanssamme sosiaalisessa mediassa
- Sähköpostianalyysien tarjoajien alustoilta
- Adobe Analyticsilta

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Hotellivarauksen tekeminen
- Palvelujen tarjoaminen asiakkaalle
- Avustaminen hotellin sisään- ja uloskirjautumisessa
- Kanta-asiakasohjelman tarjoaminen asiakkaalle
- Pyydettyjen palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen
- Mieltymysten muistaminen
- Asiakkaan varauksen viimeistely, jos ostoskori hylätään
- Asiakkaiden tyytyväisyystutkimusten tarjoaminen
- Palvelusähköpostien tarjoaminen
- Sähköpostejamme tukevan analytiikan ymmärtäminen
- Luottorajaraporttien suorittaminen
- Siivous- ja kunnossapitopalvelujen suorittaminen
- Kadonneiden tavaroiden palauttaminen
- Asiakkaan mieltymysten hallinta
- Pyyntöjen arvioiminen ja täyttäminen
- Lahjakortin lunastaminen tai ostaminen
- Uutiskirjeiden tai markkinointiviestinnän tilaaminen
- Kokouspaikan aikatauluttaminen asiakkaalle
- Analyysin suorittaminen verkkotoiminnasta

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Tietojen luovuttaminen

- IT-palveluntarjoajat, jotka osallistuvat (verkko)varausprosessiin
- IT-palveluntarjoajat
- Maksupalveluntarjoajat
- Sähköpostiviestinnän tarjoaja
- Asiakastyytyväisyyskyselyjen tarjoaja
- Kokoustyytyväisyyskyselyjen tarjoaja
- Toimitus- tai kuriiripalveluntarjoajat (kadonneiden tai unohdettujen tavaroiden palauttamiseksi)
- Lahjakorttialustan palveluntarjoaja (jos soveltuu)
- Lahjakortin valmistaja (jos soveltuu)
- Kanta-asiakaspalvelun tarjoaja
- Pilvi- ja isännöintipalvelujen tarjoajat

Myynti

- Mobiilisovellusten tarjoaja
- Verkossa käytettävän chatbot-ohjelman palveluntarjoaja
- Kohdennetun mainonnan tarjoaja
- Asiakkaan matkatoimisto (jos soveltuu)
- Analytiikan palveluntarjoajat


Henkilötiedot: Valtion myöntämä henkilötunnus

Esimerkkejä

Passin, ajokortin tai valtion henkilökortin numero

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Suoraan asiakkaalta

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Henkilöllisyyden vahvistaminen

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Ei ole


Henkilötiedot: Taloustiedot

Esimerkkejä

Pankkitilin numero, luottokortin numero, pankkikortin numero tai muut taloudelliset tiedot

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Suoraan asiakkaalta varauslomakkeen tai hotellin rekisteröintikortin kautta
- Varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
- Asiakkaan matkatoimistolta (jos soveltuu)
- Omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
- Siltä Radisson-hotellilta, jossa varaus on tehty suoraan
- Suoraan asiakkaalta hänen esittäessään lisäpalvelu- ja -valmiuspyyntöjä hotellin vastaanotossa tai conciergelle
- Verkosta Pyydä tarjousta -lomakkeen kautta

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Radisson-hotelleissa aiheutuneiden maksujen maksaminen
- Huoneen pitäminen, kun ostoskori hylätään varausprosessin aikana
- Hotellin varaaminen
- Saapumisen ja lähdön rekisteröinti hotellissa
- Hotellin takuumaksun veloittaminen yöpymisen maksuvahvistukseksi
- Yöpymisen maksun hallinnointi
- Yöpymisen laskun laatiminen, tulostaminen tai lähettäminen
- Palkkion maksaminen matkatoimistolle (jos soveltuu)
- Yhteydenotto asiakkaaseen hotellivaraukseen tai varauksen viimeistelyyn liittyen

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Tietojen luovuttaminen

- Lahjakorttialustan palveluntarjoaja
- Kanta-asiakaspalvelun tarjoaja
- Maksupalvelun palveluntarjoaja
- Verkkovarausprosessiin liittyvät IT-palveluntarjoajat
- IT-palveluntarjoajat
- Sähköpostiviestinnän tarjoajat

Myynti

- Asiakkaan matkatoimisto (jos soveltuu)


Henkilötiedot: Terveys-/lääketieteelliset tiedot

Esimerkkejä

Lääketieteelliset tiedot yöpymistä varten

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Suoraan asiakkaalta

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Lääketieteellisten erityistarpeiden huomioon ottaminen

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Ei ole


Henkilötiedot: Ostohistoria

Esimerkkejä

Kaupalliset tiedot, mukaan lukien ostetun, hankitun tai harkitun henkilökohtaisen omaisuuden, tuotteiden tai palvelujen tiedot tai muu osto- tai kulutushistoria tai -taipumukset

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Suoraan asiakkaalta varauslomakkeen tai hotellin rekisteröintikortin kautta
- Varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
- Asiakkaan matkatoimistolta
- Omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
- Siltä Radisson-hotellilta, jossa varaus on tehty suoraan

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Kanta-asiakasohjelmien hallinnointi
- Asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen
- Hotelliyöpymisen tai oston hallinnointi
- Laskutuskiistojen sovittelu
- Avustaminen lahjakortin lunastamisessa tai ostamisessa
- Huoneen pitäminen, kun ostoskori hylätään varausprosessin aikana
- Yöpymisen maksun hallinnointi
- Yöpymisen laskun laatiminen, tulostaminen tai lähettäminen
- Palkkion maksaminen matkatoimistolle (jos soveltuu)
- Yhteydenotto asiakkaaseen hotellivaraukseen tai varauksen viimeistelyyn liittyen<
- Luottorajaraporttien suorittaminen

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Tietojen luovuttaminen

- Lahjakorttialustan palveluntarjoaja
- Kanta-asiakaspalvelun tarjoaja
- Maksupalvelun palveluntarjoaja
- Verkkovarausprosessiin liittyvät IT-palveluntarjoajat
- IT-palveluntarjoajat
- Sähköpostiviestinnän tarjoajat
- Toimitus- tai kuriiripalveluntarjoajat (kadonneiden tai unohdettujen tavaroiden palauttamiseksi)

Myynti

- Asiakkaan matkatoimisto (jos soveltuu)


Henkilötiedot: Internet-toiminta

Esimerkkejä

Internetin tai muun sähköisen verkon toimintaa koskevat tiedot, mukaan lukien rajoittumatta selaushistoria, hakuhistoria ja tiedot kuluttajan vuorovaikutuksesta Internet-verkkosivuston, sovelluksen tai mainoksen kanssa

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Digitaalinen analytiikkamme, digitaalinen mainontamme, sähköpostipalvelujen tarjoajat ja digitaaliset matkatoimistot

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Asiakkaan verkkoselaus- ja varauskokemuksen parantaminen
- Mahdollisuus ilmoittaa mieltymykset meille tämänhetkisiä ja tulevia varauksia ja yöpymisiä varten
- Asiaankuuluvan mainonnan tarjoaminen
- Viestintä- ja kampanjatehokkuuden mittaaminen
- Sähköpostiemme sisällön parantaminen

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Tietojen luovuttaminen

- IT-palveluntarjoajat
- Sähköpostiviestinnän tarjoajat
- Kanta-asiakaspalvelun tarjoaja

Myynti

- Mobiilisovellusten tarjoaja
- Pilvi- ja isännöintipalvelujen tarjoajat
- Verkossa käytettävän chatbot-ohjelman palveluntarjoaja
- Analytiikan palveluntarjoajat


Henkilötiedot: Paikannustiedot

Esimerkkejä

Paikannustiedot

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Mobiilisovellusten käyttö
- Suoraan asiakkaalta

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Mobiilisovellusten tarjoaminen


- Hotellin tai palvelun varauksessa avustaminen
- Asiakasta mahdollisesti kiinnostavien palvelujen tai tarjousten tarjoaminen
- Avustaminen lähellä sijaitsevien hotellien löytämisessä

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Tietojen luovuttaminen

- IT-palveluntarjoajat
- Pilvi- ja isännöintipalvelujen tarjoajat

Myynti

Mobiilisovellusten tarjoaja


Henkilötiedot: Tiedot työllisyydestä

Esimerkkejä

Ammatilliset tai työhön liittyvät tiedot

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Suoraan asiakkaalta

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Työsuhteen rahoittama maksu tai alennukset

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Tietojen luovuttaminen

- Maksupalveluntarjoajamme

Myynti

- Verkkovarausten tarjoaja
- Asiakkaan matkatoimisto (jos soveltuu)


Henkilötiedot: Johtopäätökset

Esimerkkejä

Johtopäätökset mistä tahansa tässä alaluokassa tunnistetusta tiedosta sellaisen profiilin luomiseksi kuluttajasta, joka heijastaa kuluttajan mieltymyksiä, ominaisuuksia, psykologisia suuntauksia, taipumuksia, käyttäytymistä ja soveltuvuuksia

Lähteiden tyypit, joista tämä henkilötietojen luokka kerätään

- Sähköpostin palveluntarjoajaltamme
- Kanta-asiakaspalvelun tarjoajaltamme
- Verkkotiliprofiilista
- Asiakkaan toiminnasta internetissä
- Suoraan asiakkaalta kyselyiden kautta
- Puhelinpalvelukeskukseltamme
- Asiakastietojen tarjoajilta
- Ostohistoriasta
- Tarjouksen rekisteröintihistoriasta

Liiketoiminnalliset tarkoitukset tietojen keräämiseen

- Asiakkaalle sopivien mainosten tarjoaminen

Kolmansien osapuolten tyypit, joille tätä henkilötietoluokkaa myydään ja/tai luovutetaan

Tietojen luovuttaminen

- IT-palveluntarjoajat
- Sähköpostipalvelun tarjoaja
- Kanta-asiakaspalvelun tarjoaja
- Pilvi- ja isännöintipalvelujen tarjoajat

Myynti

- Mobiilisovellusten tarjoaja
- Verkossa käytettävän chatbot-ohjelman palveluntarjoaja
- Analytiikan palveluntarjoajat


Emme kerää sellaista henkilötietoluokkaa, jota ei ole lueteltu edellä, emmekä käytä missään edellä mainituista luokista kerättyjä henkilötietoja sellaisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, joita ei ole mainittu edellä ilmoittamatta siitä asiakkaalle etukäteen.

Sinulla on oikeus pyytää määrättyjä tietoja niistä henkilötiedoista, joita olemme keränneet sinusta edeltävien 12 kuukauden aikana. Voit tehdä tällaisen pyynnön enintään kahdesti 12 kuukauden aikana. Huomaa, että on tilanteita, joissa emme välttämättä pysty täyttämään pyyntöäsi CCPA:n mukaan, esimerkiksi silloin, kun emme voi vahvistaa pyyntöäsi ja/tai kun se on ristiriidassa omien velvoitteittemme kanssa noudattaa muita lakisääteisiä tai sääntelyvaatimuksia. Jos näin on, ilmoitamme siitä pyynnön lähettämisen jälkeen.

- Jos haluat pyytää (1) sinusta kerättyjen henkilötietojen luokkia; (2) kyseiset henkilötiedot toimittavien lähteiden luokkia; (3) kolmansien osapuolten luokkia, joille olemme jakaneet kyseiset henkilötiedot; ja (4) näiden henkilötietojen keräämisen liiketoiminnallisen tarkoituksen, täytä verkkolomake tai soita numeroon +1 800 333 3333. Jos käytät verkkolomaketta, sinua pyydetään lähettämään tietoja, jotka tarkistamme. Jos soitat antamaamme puhelinnumeroon, sinut ohjataan prosessin läpi, jonka aikana voit lähettää vahvistettavan pyynnön.
- Jos haluat pyytää määrättyjä sinusta keräämiämme henkilötietoja, täytä verkkolomake tai soita numeroon +1 800 333 3333. Jos käytät verkkolomaketta, sinua pyydetään lähettämään tietoja, jotka tarkistamme. Jos soitat antamaamme puhelinnumeroon, sinut ohjataan prosessin läpi, jonka aikana voit lähettää vahvistettavan pyynnön.
- Jos haluat pyytää (1) sinusta kerättyjen henkilötietojen luokkia; (2) myytyjen henkilötietojen luokkia; (3) kolmansien osapuolten luokkia, joille tiedot myytiin; ja (4) yritystarkoituksiin luovutettujen henkilötietojen luokkia, täytä verkkolomake tai soita numeroon +1 800 333 3333. Jos käytät verkkolomaketta, sinua pyydetään lähettämään tietoja, jotka tarkistamme. Jos soitat antamaamme puhelinnumeroon, sinut ohjataan prosessin läpi, jonka aikana voit lähettää vahvistettavan pyynnön.

Vahvistusprosessi

Kun täytät verkkolomakkeen tai soitat numeroon +1 800 333 3333, sinua pyydetään antamaan vahvistusta varten tietoja, joita olemme keränneet sinusta. Annettavien tietojen määrä riippuu tekemäsi pyynnön tyypistä.

Syrjimättömyys

Emme syrji sinua, jos harjoitat mitä tahansa CCPA:n tässä Kalifornian tietosuojakäytännössä esitettyjä oikeuksia. Huomaa, että tietojen tarkastelu-, poisto- tai kieltäytymispyynnön lainmukainen hylkääminen ei ole syrjivää, ei myöskään maksujen veloittaminen kohtuuttomista tai toistuvista kuluttajapyynnöistä CCPA:n sallimalla tavalla.

Henkilötietojesi poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää määrättyjen keräämiemme henkilötietojen poistamista. Huomaa, että on tilanteita, joissa emme välttämättä pysty täyttämään pyyntöäsi CCPA:n mukaan, esimerkiksi silloin, kun emme voi vahvistaa pyyntöäsi ja/tai kun se on ristiriidassa omien velvoitteittemme kanssa noudattaa muita lakisääteisiä tai sääntelyvaatimuksia. Jos näin on, ilmoitamme siitä pyynnön lähettämisen jälkeen.

- Jos haluat pyytää poistamaan henkilötietosi CCPA:n vaatimusten mukaisesti, täytä verkkolomake tai soita numeroon +1 800 333 3333. Jos käytät verkkolomaketta, sinua pyydetään lähettämään tietoja, jotka tarkistamme. Jos soitat antamaamme puhelinnumeroon, sinut ohjataan prosessin läpi, jonka aikana voit lähettää vahvistettavan pyynnön.

Valtuutetut edustajat

Voit nimetä valtuutetun edustajan harjoittamaan CCPA:n mukaisia oikeuksia puolestasi.

CCPA:n mukaan:

- Ainoastaan Kalifornian ministeriöön rekisteröity yritys tai luonnollinen henkilö voi toimia valtuutettuna edustajana.
- Sinun on annettava valtuutetulle edustajalle kirjallinen lupa harjoittaa CCPA:n mukaisia oikeuksia puolestasi.
- Voimme hylätä valtuutetun edustajan pyynnön puolestasi, jos valtuutettu edustaja ei esitä todisteita siitä, että olet valtuuttanut hänet toimimaan puolestasi, mikäli pyydämme sellaista todistusta CCPA:n sallimalla tavalla.
- Vaikka käyttäisit valtuutettua edustajaa harjoittamaan puolestasi CCPA:n mukaisia oikeuksia, voimme CCPA:n mukaisesti silti vaatia, että vahvistat oman henkilöllisyytesi suoraan meille. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos olet antanut       valtakirjan Kalifornian Probate Code -lain pykälien 4000-4465 nojalla.

Alaikäisten henkilötiedot

Emme tietoisesti kerää tai pyydä henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä tai tietoisesti salli tällaisten henkilöiden varata huoneita hotelleistamme. Mikäli tietoomme tulee, että olemme keränneet henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta varmistamatta huoltajan suostumusta, kyseisten tietojen poistamista koskeviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä. Jos uskot tai epäilet hallussamme olevan tietoja alle 18-vuotiaista lapsista, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com.

Oikeus kieltäytyä

Sinulla on oikeus pyytää, että emme myy keräämiämme henkilötietoja. Jos käytät tätä oikeutta, huomaa, että CCPA:n mukaan joudumme mahdollisesti ilmoittamaan sinulle myöhemmin, että sinun on sallittava tietojen myynti, mikäli tietojesi myyntiä edellytetään aloittamasi maksutapahtuman viimeistelemiseksi. Mikäli tietojen myynnin sallimista edellytetään, annamme sinulle tarvittavat ohjeet.

- Jos haluat pyytää, ettemme myy henkilötietojasi CCPA:n vaatimusten mukaisesti, täytä verkkolomake tai soita numeroon +1 800 333 3333. Jos käytät verkkolomaketta, sinua pyydetään lähettämään tietoja, jotka tarkistamme. Jos soitat antamaamme puhelinnumeroon, sinut ohjataan prosessin läpi, jonka aikana voit lähettää vahvistettavan pyynnön.
- Jos käytät valtuutettua edustajaa lähettämään kieltäytymispyyntösi, pyydämme edustajaa toimittamaan meille todisteet siitä, että olet valtuuttanut hänet toimimaan puolestasi. CCPA edellyttää, että annat valtuutetulle edustajalle kirjallisen luvan harjoittaa CCPA:n mukaisia oikeuksiasi.

Jos kieltäydyt henkilötietojesi myynnistä, odotamme vähintään 12 kuukautta, ennen kuin tiedustelemme, voimmeko myydä henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus sallia henkilötietojesi myynti sen jälkeen, kun olet tietojen myynnin kieltänyt. Jos haluat sallia henkilötietojesi myynnin, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com tai soita numeroon +1 800 333 3333 Myynnin salliminen on kaksivaiheinen prosessi, jossa pyydät ensin selvästi myynnin sallimista ja vahvistat valintasi sitten vielä erikseen.

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoja Kalifornian tietosuojakäytännöstämme, soita numeroon +1 800 333 3333 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com.

Kalifornian lisäsuojaoikeudet

Jos asut vakituisesti Kaliforniassa, sinulla on oikeus tiedustella meiltä kerran vuodessa, onko henkilötietojasi mahdollisesti jaettu kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten. Lähetä tiedustelu sähköpostitse osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com. Voit myös postittaa tiedustelun jäljempänä annettuun osoitteeseen. Ilmoita kirjeessäsi, että asuinpaikkasi on Kalifornia ja että asiasi koskee ”Shine the Light” -tiedustelua.

Voit tarkastella pääasiallista tietosuojakäytäntöämme tai ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com tai soittaa numeroon +1 800 333 3333, jos sinulla on kysyttävää.

Muutokset Kalifornian tietosuojakäytäntöömme

Radisson pidättää oikeuden muuttaa tätä Kalifornian tietosuojakäytäntöä harkintamme mukaan ja milloin tahansa. Kun teemme muutoksia tähän Kalifornian tietosuojakäytäntöön, lähetämme voimaantulopäivän sisältävän päivitetyn ilmoituksen verkkosivustollemme.

Palaa Kalifornian tietosuojakäytännön alkuun: Sivun yläreuna